แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

การใช้น้ำ

ภาวะขาดแคลนน้ำที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ นับเป็นความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ต่อการเติบโตของเราในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงต่อโอกาสทางธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของผู้คน

ผู้หญิงซักผ้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรน้ำเดียว

ประชากร 2.8 พันล้านคนในทั่วโลกอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 พันล้านคนในปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะประมาณกึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั่วโลก 

ในขณะเดียวกัน ความต้องการน้ำของผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวตั้งแต่ปี 2493 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวอีกครั้งในปี 2573 ซึ่งจะเกิดผลที่ตามมาอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงทางอาหาร สุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ เรามุ่งเน้นที่ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และบริการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการน้ำในประเทศของผู้บริโภคของเราในประเทศที่ขาดแคลนน้ำ เราดำเนินการร่วมกับซัพพลายเออร์เพื่อลดการใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชผลของเราในประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้ เรายังลดการใช้น้ำในโรงงานของเราในทั่วโลก

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เรามีเป้าหมายที่ท้าทายในการลดการใช้น้ำที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคของเราในประเทศที่ขาดแคลนน้ำ

ทรัพยากรน้ำ

พันธกิจของเรา

ลดการใช้น้ำที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่งภายในปี 25631

ผลการดำเนินงานของเรา

ในปี 2558 ผลกระทบของการใช้น้ำของเราต่อผู้บริโภคได้ลดลงประมาณ 1% ตั้งแต่ปี 2553

มุมมองของเรา

เราได้ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดจากการใช้น้ำโดยผู้บริโภคนั้นมาจากการที่พวกเขาอาบน้ำ แช่น้ำ และทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา ในปี 2558 การใช้น้ำที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้บริโภคได้ลดลงประมาณ 1% เทียบกับเมื่อปี 2553 

เราได้ดำเนินการคืบหน้าในการออกแบบและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้น้ำน้อยลง เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มที่ล้างน้ำเดียว Comfort One Rinse และครีมนวดผมซันซิลค์แบบไม่ต้องล้างออก 

ก่อนถึงสิ้นปี 2558 เราได้ประกาศความร่วมมือกับแบรนด์โดฟ (Dove) และบริษัท Delta Faucet ในสหรัฐฯ เพื่อลดการใช้น้ำโดยผู้บริโภคในระหว่างการอาบน้ำฝักบัว โดยไม่ทำให้ประสบการณ์การอาบน้ำต้องสูญเสียความน่าพอใจลงแต่อย่างใด ด้วยความร่วมมือกัน เราได้เปิดตัวฝักบัว Delta Hydrafall™ ที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่มีมอยซ์เจอไรเซอร์สูงของโดฟ ก็จะมอบผิวพรรณที่สะอาดและนุ่มชุ่มชื่นยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ฝักบัวมาตรฐานทั่วไป และลดการใช้น้ำลง นอกจากนี้ เรายังดำเนินโครงการนำร่องเกี่ยวกับศูนย์จัดการน้ำของซันไลท์ (Sunlight Water Centre) ในไนจีเรีย และเปิดอีกห้าแห่งในปี 2558 

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของผู้คนในสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ ดังนั้น เราจึงปรับปรุงกลยุทธ์ภายในของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจะปรับปรุงพันธกิจของเราสำหรับเป้าหมายหลักในเรื่องน้ำของแผนงานของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของเป้าหมายแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDG) โดยเฉพาะ SDG 6 เกี่ยวกับน้ำสะอาดและการจัดหาระบบสุขาภิบาล 

จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นี้ ทำให้เป้าหมายสองข้อ (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ล้างน้ำได้ง่ายและการใช้น้ำของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวและผลิตภัณฑ์สระผม) ไม่รวมอยู่ในแผนการของเราอีกต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนเพราะเราตั้งใจที่จะผลักดันการดำเนินการเหล่านี้ผ่านพันธกิจใหม่ของเรา เราจะเร่งการดำเนินการของเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเมืองในประเทศกำลังพัฒนาที่เผชิญภาวะขาดแคลนน้ำ เราเชื่อว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับบริการน้อยที่สุด และสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจของเรา

1 เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเรานำเสนอโดยเปรียบเทียบกับเส้นฐานของปี 2553 ตามที่คำนวณในเดือนธันวาคม 2558 และอยู่บนพื้นฐาน "ต่อการใช้ของผู้บริโภค" ซึ่งหมายถึงการใช้ครั้งเดียว หนึ่งส่วนบริโภคหรือหนึ่งหน่วยบริโภคของผลิตภัณฑ์ เรากำลังรายงานการใช้น้ำในห้าหมวดหมู่ย่อยด้วยกันคือ (การซักล้าง การดูแลเส้นผม การดูแลช่องปาก การทำความสะอาดผิว และการดูแลบ้านเรือน) ในเจ็ดประเทศที่ขาดแคลนน้ำคือ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เม็กซิโก แอฟริกาใต้ ตุรกี และสหรัฐฯ

รับรองแยกต่างหากโดย PwC

 • บรรลุผล: 1
 • เป็นไปตามแผน: 3
 • ไม่เป็นไปตามแผน: 1
 • %% ของเป้าหมายที่บรรลุผล: 0

เป้าหมายของเรา

โปรดดูการรับรองโดยอิสระ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับรองของเราสำหรับแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

ลดการใช้น้ำในโรงงานผลิต

 • ภายในปี 2563 การใช้น้ำโดยเครือข่ายโรงงานในทั่วโลกของเราจะอยู่ที่ระดับเดียวกับปี 2551 หรือต่ำกว่า แม้ว่าปริมาณการใช้น้ำจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญก็ตาม

ซึ่งหมายถึงการลดการใช้น้ำลงประมาณ 40% ต่อหนึ่งตันของการผลิต เมื่อเทียบกับค่าฐานในปี 2538 จะคิดเป็นยอดลดลง 78% ต่อหนึ่งตันของการผลิต และลดลง 65% โดยสัมบูรณ์

เทียบกับค่าฐานในปี 2538 จะคิดเป็นยอดลดลง 78% ต่อหนึ่งตันของการผลิต และลดลง 65% โดยสัมบูรณ์

ที่สำคัญ เราจะเน้นที่โรงงานในสถานที่ที่ขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะ

 • โรงงานที่สร้างใหม่ทั้งหมดของเราจะมุ่งเป้าที่การใช้น้ำเพียงกึ่งหนึ่งของปริมาณน้ำที่ใช้ในปี 2551 ซึ่งเป็นค่าฐานของเรา

ปริมาณการใช้น้ำในปี 2558 ลดลง 19 ล้าน ลูกบาศก์เมตรเมื่อเทียบกับปี 2551 (หรือลดลง 37% ต่อหนึ่งตันของการผลิต) 

เมื่อเทียบกับปี 2538 ตัวเลขนี้เท่ากับลดลงถึง 77% โดยสัมบูรณ์

โรงงานใหม่ ๆ ในสหรัฐฯ จีน แอฟริกาใต้ บราซิล และอินโดนีเซีย ได้เริ่มทำการผลิตในปี 2558 เมื่อดำเนินการผลิตอย่างเต็มที่ แต่ละโรงงานจะดึงน้ำมาใช้เพียงกึ่งหนึ่งของปริมาตรที่ใช้ในโรงงานต่าง ๆ ตามค่าฐานของปี 2551

มุมมองของเรา

เราได้ลดปริมาณรวมของการดึงน้ำมาใช้ในการผลิตมาเป็นระยะเวลานานกว่าสามไตรมาสนับตั้งแต่ปี 2538 

ในปี 2558 เราได้บรรลุเป้าหมายการลดการใช้น้ำลง 37% ต่อหนึ่งตันของการผลิตเมื่อเทียบกับปี 2551 เราได้บรรลุเป้าหมายนี้แม้ว่าปริมาณผลผลิตของเราจะเติบโตขั้นตั้งแต่ปี 2551 ยอดที่ลดลงนี้เท่ากับประมาณ 2.5 ลิตรต่อคนบนโลกนี้ 

ความคืบหน้าในการดำเนินการของเราได้รับการแรงผลักดันจากโครงการริเริ่มเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในสถานประกอบการทุกแห่งเพื่อลดการใช้น้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ และทำการรีไซเคิลทรัพยากรน้ำ เราทำเช่นนี้ได้โดยอาศัยเทคนิคและพฤติกรรมที่มีต้นทุนต่ำและที่ไม่มีต้นทุนใด ๆ รวมถึงโปรแกรมการลงทุนเฉพาะในเรื่องน้ำ 

นอกเหนือจากเป้าหมายระยะยาวของเราในการลดปริมาณน้ำโดยรวมที่ดึงมาใช้แล้ว เรายังขยายเป้าหมายแต่ละปีของเราเพื่อให้เราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้สำหรับปี 2563

รับรองแยกต่างหากโดย PwC

ลดการใช้น้ำในกระบวนการซักล้าง

เราจะลดปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในกระบวนการซักล้าง โดย :

 • จัดหาให้ 50 ล้านครัวเรือนในประเทศที่ขาดแคลนน้ำซึ่งมีผลิตภัณฑ์ซักล้างที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมและใช้น้ำน้อยลงภายในปี 2563

ในปี 2558 มีการนำผลิตภัณฑ์ One Rinse มาใช้ในการซักล้าง 4.9 พันล้านครั้งในกว่า 50 ล้านครัวเรือนทั่วโลก

มุมมองของเรา

Comfort One Rinse ยังคงเป็นผู้นำในตลาดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ครองส่วนแบ่งตลาดถึง 43% ในตลาดน้ำยาปรับผ้านุ่มในเวียดนาม และมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าหนึ่งในสี่ของตลาดในอินโดนีเซีย

ในขณะที่บราซิลประสบภัยแล้งอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี 2558 เราได้พยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความตระหนักในเรื่องน้ำเสียที่เกิดจากการซักล้างมากกว่าหนึ่งครั้งผ่านโครงการรณรงค์ #1RinseIsEnough ทางสื่อสังคมออนไลน์ เราประเมินกันว่าโครงการรณรงค์ดังกล่าวช่วยให้บราซิลประหยัดน้ำที่จะใช้ได้ถึง 229 พันล้านลิตรต่อปี พร้อมกันนี้ยอดขายของผงซักฟอกโอโม่ก็ได้เพิ่มขึ้นถึง 15% ในระหว่างที่ดำเนินโครงการรณรงค์นี้ และช่วยให้แบรนด์นี้เติบโตขึ้นเกือบจะสองเท่าของอัตราตลาด และนั่นทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย 50 ล้านครัวเรือนได้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ เรายังมีแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพจากการสร้างนวัตกรรมประหยัดน้ำเพื่ออนาคต สิ่งนี้ทำให้เรามั่นใจว่าเราจะยังสร้างความคืบหน้าได้ต่อไปในปีต่อ ๆ ไปที่จะมาถึง

การลดการใช้น้ำในการเกษตร

 • เราจะพัฒนาแผนที่ครอบคลุมร่วมกับซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนของเราเพื่อลดการใช้น้ำในการเพาะปลูกในประเทศที่ขาดแคลนน้ำ

ในปี 2558 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ของเราแสดงให้เห็นว่า ซัพพลายเออร์มะเขือเทศของ Unilever ในภูมิภาคที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สมบูรณ์ที่สุด 5 อันดับแรก มีปริมาณการใช้น้ำต่อตันน้อยลงเมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในระดับภูมิภาคที่คำนวณโดย Water Footprint Network (WFN)

มุมมองของเรา

ระบบซอฟต์แวร์การประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ของเราเริ่มใช้งานนับตั้งแต่ปี 2554 การวิเคราะห์ครั้งที่สามในปี 2558 จากข้อมูลที่จัดเก็บผ่านระบบนี้แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของการใช้น้ำจากการชลประทานต่อการเพาะปลูกพืชหนึ่งตัน

เราได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมะเขือเทศจากแคลิฟอร์เนีย โดยเปรียบเทียบกับค่าที่คาดการณ์จาก Water Footprint Network อัตราการดึงน้ำมาใช้ตามจริงที่ซัพพลายเออร์ของเรารายงานในแคลิฟอร์เนียคือ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อตัน ซึ่งน้อยกว่าที่คาด แม้จะใช้การประเมินแบบระมัดระวังก็ตาม หลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าซัพพลายเออร์ของเราในภูมิภาคนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของการทำงานดังกล่าวคือสิ่งสนับสนุนรายงานข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

ธุรกิจการขายซอสพาสต้าของเราในสหรัฐฯ ในปี 2558 ทำให้ปริมาณมะเขือเทศที่เราจัดหาในแคลิฟอร์เนียมีจำนวนลดลง และผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำที่เกิดจากมะเขือเทศก็ลดลงเช่นกัน

Key

 • บรรลุผล
 • เป็นไปตามแผน
 • ไม่เป็นไปตามแผน
 • ของเป้าหมายที่บรรลุผล
กลับขึ้นสู่ข้างบน