แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

การเติบโตเพื่ออนาคต การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วในวันนี้

ชาวสวนปาล์ม

การนำการเกษตรแบบยั่งยืนมาใช้อย่างแพร่หลายคือสิ่งสำคัญหากเราต้องการจัดสรรอาหารให้กับคน 9 พันล้านคนโดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของโลกใบนี้ วิธีการทำการเกษตรแบบยั่งยืนนั้นมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตได้เป็นจำนวนมาก บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ตัวเกษตรกร ครอบครัว และชุมชนแวดล้อม

เรารับทราบว่าการแปลงผืนป่าเพื่อใช้ทำการเกษตรแบบไม่ยั่งยืนนั้นอาจเป็นสาเหตุหลักของการทำลายป่า ดังนั้น เราจึงช่วยผลักดันให้เกิดการเกษตรแบบยั่งยืนและสร้างซัพพลายเชนที่ครอบคลุมสำหรับเกษตรกรรายย่อย ผู้ที่สามารถผลิตอาหารของโลกได้ประมาณ 70%

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนสร้างความมั่นคงให้แก่ซัพพลายเออร์ของเรา และลดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในซัพพลายเชนวัตถุดิบของเรา นอกจากนี้ ยังเป็นช่องทางสำหรับนวัตกรรมอีกด้วย กล่าวคือนวัตกรรมที่มุ่งเน้นความต้องการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนของผู้คนและความนิยมของผู้บริโภค ทำให้เราสามารถสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้ วิธีการทำการเกษตรแบบยั่งยืนยังสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ เช่น ซอส น้ำซุป น้ำสลัด หรือไอศกรีม

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เราได้กำหนดเป้าหมายสำหรับวัตถุดิบทางการเกษตรสิบชนิดหลักของเรา

การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

พันธกิจของเรา

ภายในปี 2563 เราจะจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 100%: โดยทยอยเป็น 10% ในปี 2553 30% ในปี 2555 50% ในปี 2558 และ 100% ในปี 2563

ผลการดำเนินงานของเรา

60% ของวัตถุดิบทางการเกษตรได้รับการจัดซื้อจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2558 ซึ่งหมายความว่า เราประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 50% ภายในปี 2558

มุมมองของเรา

วัตถุดิบครึ่งหนึ่งของเรามาจากไร่นาและป่า การตัดสินใจของเราว่าเราจะจัดซื้อจากใคร และเราจะทำงานร่วมกับพวกเขาได้อย่างไร สามารถทำให้เกิดความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับแหล่งทรัพยากรโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในวงกว้างในด้านการพัฒนามนุษย์ ซึ่งจะกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วไป

ด้วยการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เราสามารถปกป้องแหล่งทรัพยากรที่ขาดแคลนได้ เราสามารถมั่นใจได้ว่าประเด็นปัญหาเรื่องการทำลายป่า การใช้ที่ดิน และปัญหาด้านสังคมและชุมชนอยู่ภายใต้การจัดการอย่างรับผิดชอบ สำหรับธุรกิจของเราแล้ว การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนหมายถึงการที่เรามั่นใจได้ถึงความมั่นคงปลอดภัยของอุปทานและลดความไม่แน่นอนทางการตลาด .

เราเริ่มจากการมุ่งความสนใจไปที่วัตถุดิบจากการเกษตรสิบอันดับแรกของเรา โดยวัตถุดิบเหล่านี้รวมแล้วคิดเป็นปริมาณสองในสามของวัตถุดิบทั้งหมด ซึ่งได้แก่ น้ำมันปาล์ม กระดาษและกระดาษแข็ง ถั่วเหลือง น้ำตาล ชา ผลไม้และผัก น้ำมันเมล็ดทานตะวัน น้ำมันเรพซีด ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นม และโกโก้

การเปิดเผยข้อมูลแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหม่ ๆ ที่ต้องการผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แบรนด์ต่าง ๆ ของเราสามารถเปิดเผยเรื่องราวของความยั่งยืนกับลูกค้าของเราได้ Fruttare ระบุไว้บนฉลากของไอศกรีมผลไม้แช่แข็งว่ามาจากแหล่งผลิตที่มีความยั่งยืน Breyers ได้เปิดตัวไอศกรีมรสวานิลลาที่มาจากแหล่งผลิตที่มีความยั่งยืน ไอศกรีมแม็กนั่มใช้โกโก้ที่จัดซื้อจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนโดยได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance ในปัจจุบัน ลิปตันสามารถจัดหาใบชาสำหรับชาซองลิปตันทั้งหมดได้ 100% จากแหล่งที่ได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance และคนอร์ใช้ผักและสมุนไพรจากแหล่งผลิตที่มีความยั่งยืนมากขึ้น .

ในปี 2558 เรามีความล่าช้าในเรื่องการสร้างความเข้าใจให้ซัพพลายเออร์ของเราเข้าร่วมโครงการการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน ดังนั้นเราจึงล่าช้ากว่าแผนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความซับซ้อนและความหลากหลายสูงมาก ความท้าทายของเราคือปิดช่องว่างเหล่านั้นทั้งหมดและนำวัตถุดิบที่มีความซับซ้อนบางอย่างซึ่งมีตัวเลือกการจัดหาอยู่ไม่กี่ตัวเลือกเข้ามาในโครงการการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน เราคาดหวังว่าจะสามารถจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ของเราได้ 100% ภายในปี 2563

เราต้องการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปในวงกว้างขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมและระบบ ดังนั้นการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้อื่นคือเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุความต้องการนี้ เรามุ่งมั่นกำจัดปัญหาการทำลายป่าจากซัพพลายเชน ทั้งของเราเองและของผู้อื่น มากกว่า 90% ของน้ำมันปาล์มที่ซื้อขายกันทั่วโลกอยู่ภายใต้คำปฏิญาณ “ไม่ทำลายป่า” ความท้าทายคือการเปลี่ยนคำสัญญาเหล่านั้นให้เป็นการกระทำ และนั่นต้องการการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปในระบบทั่วโลก

 • บรรลุผล: 4
 • เป็นไปตามแผน: 11
 • ไม่เป็นไปตามแผน: 0
 • %% ของเป้าหมายที่บรรลุผล: 3

เป้าหมายของเรา

โปรดดูการรับรองโดยอิสระ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับรองของเราสำหรับแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

น้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน

 • เราจะซื้อน้ำมันปาล์มทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนที่ได้รับการรับรองภายในปี 2558
 • เราจะซื้อน้ำมันปาล์มทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนซึ่งผ่านการรับรองและตรวจสอบได้ภายในปี 2562

(แก้ไขเป้าหมายจากปี 2563 เป็น 2562 ในปี 2559)

100% ของน้ำมันปาล์มจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2555 ผ่านการจัดหาแบบแยกส่วนและ mass balance ที่ได้รับการรับรอง และใบรับรอง GreenPalm*

19% ของน้ำมันปาล์มซื้อจากแหล่งที่ตรวจสอบได้และผ่านการรับรอง (ผ่าน RSPO mass balance** และการจัดหาแบบแยกส่วน) ภายในสิ้นปี 2558

มุมมองของเรา

เราเร่งให้มีการจัดหาน้ำมันปาล์มที่ผ่านการรับรองทางกายภาพให้สูงถึง 19% (เพิ่มจาก 8% ในปี 2557) อีก 81% ที่เหลือได้รับใบรับรอง GreenPalm เราจะยกเลิก GreenPlam เมื่อเราสามารถคืบหน้าไปถึง 100% ของน้ำมันที่ได้รับการรับรองทางกายภาพ ในปี 2559 เราได้กำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2563 นั่นคือการใช้น้ำมันปาล์มที่ได้จากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบได้ภายในปี 2562

ในปี 2558 เราเปิดโรงงานน้ำมันปาล์มในเมือง Sei Mangkei เกาะสุมาตราเหนือเพื่อสนับสนุนให้มีซัพพลายเชนที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบได้มากขึ้น การเป็นพันธมิตรกับซัพพลายเออร์ของเราอย่าง PTPN III, RSPO และ IDH ทำให้เรามีเกษตรกรรายย่อยที่เป็นอิสระเข้ามาร่วมในโครงการเพื่อความยั่งยืนถึง 600 ราย ขั้นตอนต่อไปคือการขยายโครงการเพื่อให้เกษตรกร 25,000 รายได้รับประโยชน์ .

การตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสคือขั้นตอนแรกที่สำคัญในการคุ้มครองพื้นที่พรุและป่าพรุ เราเป็นพันธมิตรร่วมกับ World Resources Institute, Proforest และ Daemeter เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่สัมพันธ์กับสถานที่ตั้งของโรงงานในซัพพลายเชนของเรา เมื่อสิ้นปี 2558 73% ของน้ำมันปาล์มที่ผลิตโดยซัพพลายเชนของเราสามารถตรวจสอบกลับไปยังโรงงานผลิตที่เป็นที่รู้จักได้

** แยกออกจากกันตามจริง ณ สิ้นปี 2555: 97%‡ผ่านทางการรับรอง GreenPalm และ 3%‡ จากแหล่งวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองและสืบย้อนได้ (ผ่านทางการจัดหาแบบแยกส่วน)

กระดาษและกระดาษแข็งที่ยั่งยืน

เราจะซื้อกระดาษและกระดาษแข็งสำหรับบรรจุภัณฑ์ของเราจากป่าไม้ควบคุมแบบยั่งยืน หรือจากแหล่งรีไซเคิล 75% ภายในปี 2558 และจะไปให้ถึง 100% ในปี 2563

กระดาษและกระดาษแข็งที่เราใช้อยู่ประมาณ 98% มาจากป่าไม้ควบคุมแบบยั่งยืนหรือจากแหล่งรีไซเคิลภายในปี 2558

มุมมองของเรา

ปี 2558 ถือเป็นปีที่น่าท้าทายเพราะเราพยายามอย่างหนักในการเร่งผลักดันให้บรรลุถึงเป้าหมาย 100% พร้อม ๆ ไปกับการสร้างความมีประสิทธิภาพให้กับขั้นตอนการรายงานของเรา 49% ของปริมาณรวมทั้งหมดได้รับโดยมีการรับรองจากบุคคลที่สามและห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน

และได้รับการรับรองโดยอิสระจาก PwC เป็นครั้งแรกในปี 2558 อย่างไรก็ตามซัพพลายเออร์ของเรายังคงมีปัญหาในการจัดเตรียมหลักฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับรอง ซึ่งเราจำเป็นต้องแก้ไข และเพื่อให้ยุติปัญหานี้ เราจะยังคงเดินหน้าเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑ์รีไซเคิลที่ได้รับการรับรองที่เราเป็นฝ่ายซื้อ

เรามั่นใจว่าความเข้มงวดคือสิ่งจำเป็น และได้เรียนรู้อย่างมากมายจากขั้นตอนนี้ ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบที่กระทำโดย Proforest แจ้งถึงปัญหาเฉพาะบางอย่างโดยมีหลักฐานที่มากพอในเอเชีย ซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม เรามองเห็นความน่าเชื่อถือในระดับสูงจากผู้จัดหาส่วนที่เหลือของเรา

† รับรองแยกต่างหากโดย PwC

ถั่วเหลืองที่ยั่งยืน

เราจะใช้ถั่วเหลืองแบบยั่งยืนทั้งหมดในปี 2557 และน้ำมันถั่วเหลืองแบบยั่งยืนทั้งหมดในปี 2563

มีการจัดซื้อถั่วเหลืองจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนทั้ง 100% ในสิ้นปี 2557

น้ำมันถั่วเหลือง 43% ซื้อจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2558

มุมมองของเรา

เราได้บรรลุเป้าหมายในการจัดหาถั่วเหลืองแบบยั่งยืนทั้ง 100% ในปี 2557 (โดยผ่านการจัดซื้อถั่วที่ได้รับการรับรอง RTRS สำหรับแบรนด์สินค้า AdeS ของเรา ซึ่งได้เปิดเผยโดยเปรียบเทียบกับปริมาณถั่วเหลือง AdeS ที่เป็นบรรทัดฐานของเราเท่านั้น) 

โครงการนำร่องในสหรัฐฯ ของเราเติบโตจากพื้นที่เพียง 44,000 เอเคอร์ที่ทำการเพาะปลูกในปี 2556 มาเป็น 100,000 เอเคอร์ในปี 2557 และมากกว่า 400,000 เอเคอร์ในปี 2558 Unilever สหรัฐฯ ได้ประกาศว่าจะจัดหาถั่วเหลืองทั้งหมดอย่างยั่งยืนภายในปี 2560 (ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ 1 ล้านเอเคอร์)

43% ของน้ำมันถั่วเหลืองที่เราซื้อมาจากแหล่งที่ยั่งยืน (ซึ่งเปิดเผยโดยเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองที่เป็นบรรทัดฐานของเราเท่านั้น) ซึ่งรวมถึงการรับรองของ Round Table for Responsible Soy (RTRS) ที่เราได้สั่งซื้อทั้ง 100% ของน้ำมันถั่วเหลืองในลาตินอเมริกาของเราและน้ำมันถั่วเหลืองที่ยืนยันโดยองค์กรของเราเองในสหรัฐฯ 

ในบราซิลในปี 2558 เราได้เริ่มโครงการความร่วมมือกับ Santander, Yara Fertilizers, Bayer CropScience และ Aliança da Terra เพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองที่ได้รับการรับรองจาก RTRS ในพื้นที่ 100,000 เอเคอร์

ชาที่ยั่งยืน

 • ภายในปี 2558 เรามุ่งเป้าที่จะทำให้ชาในชาซองลิปตันทั้งหมดของเราได้รับการจัดหาจากไร่ชาที่ได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance Certified™
 • ในปี 2563 ชาทั้ง 100% ของ Unilever รวมถึงใบชาผงในภาชนะปิดสนิทจะได้รับการจัดหาจากแหล่งที่ยั่งยืน

100% ของชาในชาซองลิปตันของเรามาจากแหล่งเพาะปลูกที่ได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance Certified™ ภายในสิ้นปี 2558

เมื่อพิจารณาโดยรวม 66% ของใบชาที่จัดซื้อสำหรับแบรนด์ทั้งหมดของเราได้รับการจัดหาจากแหล่งที่ยั่งยืน ดังนี้ 64% มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance Certified™ และ 2% ได้รับการรับรองจาก trustea Verified

มุมมองของเรา

เราซื้อใบชาประมาณ 10% ของชาดำทั่วโลก และในปี 2550 เราเป็นบริษัทผลิตชารายใหญ่รายแรกที่ให้คำมั่นว่าจะจัดหาใบชาอย่างยั่งยืนในระดับใหญ่ ภายในสิ้นปี 2558 ชาทั้ง 100% ของชาซองลิปตันของเรา และ 66% ของปริมาณการผลิตโดยรวมของเราล้วนมาจากแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน การดำเนินการอย่างต่อเนื่องของเราในการสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์และเกษตรกรของเราทำการผลิตอย่างยั่งยืน หมายถึงการที่เราดำเนินการคืบหน้าเป็นอย่างดีในอันที่จะบรรลุเป้าหมายในปี 2563 ของเราสำหรับผลิตภัณฑ์ชาทั้งหมด 

เรายังคงร่วมมือกับซัพพลายเออร์ต่าง ๆ เช่น McLeod Russel, Camellia และ Kenya Tea Development Agency (KTDA) ในปี 2557 KTDA ได้บรรลุหลักชัยสำคัญเมื่อโรงงานทุกแห่งของ KTDA เสร็จสิ้นกระบวนการรับรองจาก Rainforest Alliance 

ปัจจุบัน ราว 20% ของผลผลิตชาในทั่วโลกล้วนได้รับการรับรอง Rainforest Alliance CertifiedTM ซึ่งคิดเป็นปริมาณชามากกว่า 900,000 ตันจากไร่ชา 900 แห่งและเกษตรกรรายย่อยกว่า 740,000 ราย

ผักผลไม้ที่ยั่งยืน

 • เราจะจัดซื้อผลไม้ทั้งหมด 100% จากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในปี 2558
 • เราจะจัดซื้อ 50% ของผักและสมุนไพร 13 ชนิดหลักจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในปี 2555 และ 100% ภายในปี 2558 ทั้งหมดนี้รวมเป็นกว่า 80% ของปริมาณผักและสมุนไพรของเราทั่วโลก

67 67% ของผลไม้ซื้อจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2558

92 92% ของผักและสมุนไพร 13 ชนิดหลักซื้อจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 59% ในปี 2555

มุมมองของเรา

เราเริ่มซื้อผลไม้จากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 แต่ความคืบหน้าในการดำเนินงานของเราช้ากว่าที่คาดคิด เพราะมีปัญหาบางประการในการดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2558

เราสามารถทำได้ดีกว่าระดับขั้นความสำเร็จที่กำหนดไว้ 50% ภายในปี 2555 (แต่เราทำได้ 59%) แต่ผักและผลไม้คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนทางวัตถุดิบเพราะมีกลุ่มซัพพลายเออร์ที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายมาก ความซับซ้อนของซัพพลายเชนนี้ทำให้การบรรลุถึงเป้าหมาย 100% ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายในปี 2558 นั้นทำได้ยาก

อย่างไรก็ตาม เรายังคงดำเนินการต่อไปเพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย 100% โดยทำงานเป็นพันธมิตรร่วมกับเพื่อนร่วมอาชีพในวงการอุตสาหกรรมเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเรา

† รับรองแยกต่างหากโดย PwC

โกโก้ที่ยั่งยืน

เราจะจัดซื้อโกโก้ทั้งหมดสำหรับไอศกรีมแม็กนั่มของเราจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในปี 2558 และจะจัดซื้อโกโก้อื่นทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2563

98% ของโกโก้สำหรับแม็กนั่มจัดซื้อจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนโดยได้รับการรับรองจาก Rainforest Alliance ภายในสิ้นปี 2558

โดยรวมแล้ว 60% ของโกโก้ทั้งหมดได้รับการจัดหามาจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน

มุมมองของเรา

แม็กนั่มเป็นไอศกรีมที่มีชื่อเสียงที่สุดของเราและวางขายใน 52 ประเทศ โดยทั้งหมดยกเว้นสองประเทศที่ได้รับการรับรองด้านการจัดหาวัตถุดิบจาก Rainforest AllianceTM

เราดำเนินการเปลี่ยนแปลงมาใช้โกโก้จากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนมาได้ 98% ถือว่าเข้าใกล้ระดับขั้นแห่งความสำเร็จสำหรับแม็กนั่มภายในสิ้นปี 2558 แล้ว เราทำงานอย่างหนักเพื่ออีก 2% สุดท้ายของการเปลี่ยนมาใช้โกโก้ที่ได้รับการรับรองจาก Rainforest AllianceTM

เรายังคงทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2563 นั่นคือการจัดหาโกโก้ทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน โดยขณะนี้เพิ่มจาก 46% ในปี 2557 มาเป็น 60% ในปี 2558

น้ำตาลที่ยั่งยืน

เราจะจัดซื้อน้ำตาลทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในปี 2563

จัดซื้อน้ำตาล 60% จากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2558

มุมมองของเรา

เรารับรองต้นชูการ์บีทที่เป็นไปตามหลักปฏิบัติด้านการเกษตรที่ยั่งยืน (Sustainable Agriculture Code) ของเรา และใช้การรับรอง Bonsucro สำหรับต้นอ้อย ในปี 2558 ปริมาณน้ำตาลที่จัดหาจากแหล่งที่ยั่งยืนของเราได้ลดลงเหลือ 60% จากระดับ 64% ในปี 2557 

ในยุโรป เรายังคงดำเนินการคืบหน้าเป็นอย่างดีในเรื่องต้นชูการ์บีท โดยบางส่วนได้รับการผลักดันจากการวิจัยของการประเมินความยั่งยืนในฟาร์ม (FSA) ของ SAI ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ใช้กันทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมนี้ ปริมาณที่มีนัยสำคัญในเยอรมนี สวีเดน และโปแลนด์ได้ถูกรวมเข้าใน FSA อย่างประสบความสำเร็จ

ในส่วนของต้นอ้อย เรายังคงดำเนินกลยุทธ์คู่ในการสร้างขีดความสามารถผลิตภาคสนามให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังคงซื้อยอดเครดิต 

แม้ว่าจะดำเนินการเพียงลำพัง แต่เราสามารถสร้างความสมดุลและขีดความสามารถผลิตภาคสนามได้ ในการแก้ไขปัญหานี้ เรายังคงเป็นสมาชิกในปัจจุบันของ Bonsucro และกำลังมองหาหุ้นส่วนที่เป็นไปได้ที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายการสร้างความยั่งยืนของเรา เราเชื่อว่าเรายังคงดำเนินการคืบหน้าอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายที่วางไว้และจะเห็นความคืบหน้าที่สูงขึ้นในปี 2559

† รับรองแยกต่างหากโดย PwC

น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันที่ยั่งยืน

เราจะจัดซื้อน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในปี 2563

จัดซื้อน้ำมันดอกทานตะวัน 45% จากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2558

มุมมองของเรา

เราได้ดำเนินการคืบหน้าเป็นอย่างดีในการจัดหาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน เราได้เพิ่มปริมาณของเราจาก 37% ในปี 2557 และเป็น 45% ในปี 2558 โดยการเปิดตัวแนวทางปฏิบัติของเราร่วมกับหุ้นส่วนคือ Cargill และ ADM 

กลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบที่ยั่งยืนของเรายังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น เรากำหนดเป้าหมายของเราเองในการจัดหาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันจากแหล่งที่ยั่งยืนทั้ง 100% จากแหล่งซัพพลายเออร์ของเราในรัสเซียภายในปี 2558 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เราจัดซื้อจากซัพพลายเออร์รายอื่น ๆ ในช่วงปีนี้ ซึ่งทำให้โครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของเรามีโอกาสครอบคลุมถึงเกษตรกรและซัพพลายเออร์กลุ่มใหญ่ขึ้น และนี่ยังหมายถึงว่า เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในปี 2558 ของเรา

น้ำมันเรพซีดที่ยั่งยืน

เราจะใช้น้ำมันเรพซีดทั้งหมดจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนในปี 2563

จัดซื้อน้ำมันเรพซีด 76 % จากแหล่งผลิตที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2559

มุมมองของเรา

ในปี 2558 ปริมาณน้ำมันเรพซีดส่วนใหญ่ของเราในยุโรปได้รับการจัดหาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงน้ำมันที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง Rama ของเยอรมันของเรา (โดยการประเมินด้วยตนเอง) และมายองเนส Hellmann's ในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ยังครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของแบรนด์ Flora ของเราในสหราชอาณาจักรอีกด้วย ปริมาณการผลิตส่วนใหญ่เหล่านี้ได้รับการจัดหาวัตถุดิบจากเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้โรงงานผลิตของเรา

แบรนด์ต่าง ๆ เช่น Rama และ Flora กำลังแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผ่านทางวันเปิดให้เข้าชมโรงงาน, การเผยแพร่สูตรอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และการเชื่อมโยงกับรายการโทรทัศน์ยอดนิยม

ผลิตภัณฑ์นมที่ยั่งยืน

เราจะใช้ผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดจากแหล่งผลิตอย่างยั่งยืนในปี 2563

จัดซื้อผลิตภัณฑ์นมจากแหล่งผลิตอย่างยั่งยืนเป็น 59% ภายในสิ้นปี 2558

มุมมองของเรา

เรามีความคืบหน้าที่ดี โดยเพิ่มจาก 51% ในปี 2557 เป็น 59% ในปี 2558 ทั้งนี้เป็นเพราะการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์จำนวนมากจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกส์ (ยุโรปเหนือ), สหราชอาณาจักร และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของซัพพลายเออร์ของเราในสหรัฐอเมริกา

ในปี 2558 เราเปิดตัวโครงการนำร่องในอินเดียร่วมกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) โดยเริ่มต้นดูแลเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์, อาหาร และการใช้น้ำจากผู้ถือครองรายย่อย

เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแปลงภาคอุตสาหกรรมให้กลายเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน โดยต่อยอดความสำเร็จของเราในออสเตรเลียและไอร์แลนด์ ที่ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2556 และ 2558 ตามลำดับ ตลาดอาหารนมได้จัดให้มีโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งเทียบเท่ากับ Sustainable Agriculture Code (SAC) ของเรา ในยุโรป เราได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของโครงการเพื่อความยั่งยืนให้แก่ซัพพลายเออร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นของเรา เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขามีคุณสมบัติเทียบเท่า SAC ของเรา ซึ่งทำให้เกิดการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์นมอย่างยั่งยืน

เรากำลังมองไปยังสิ่งที่เราจะทำสำเร็จได้ในตุรกีและรัสเซียเป็นลำดับถัดไป

นำ BEN & JERRY'S เข้าสู่ระบบการค้าที่เป็นธรรม

ไอศกรีมทุกรสของ Ben & Jerry’s จะได้รับการรับรองโดยระบบการค้าเป็นธรรมในปี 2556

77 77% ของรสไอศกรีมของ Ben & Jerry’s ได้รับการรับรองการค้าเป็นธรรมในปี 2556 และบรรลุถึง 100% ในปี 2557

มุมมองของเรา

ไอศกรีม Ben & Jerry’s คือไอศกรีมเจ้าแรกที่ใช้ส่วนผสมตามกำหนดของระบบการค้าเป็นธรรมในปี 2548 ภายในสิ้นสุดปี 2554 ในยุโรป เราได้รับการรับรองจากระบบการค้าเป็นธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราที่ผลิตและจัดจำหน่ายในยุโรป

ในปี 2012 สืบเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและความพร้อมจำหน่าย เราพบว่า เราไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบสำหรับส่วนผสมที่ผ่านการรับรอง FT ที่เราต้องการสำหรับการเปลี่ยนผ่านนี้ในทั่วโลกได้ ดังนั้น เราจึงแก้ไขเป้าหมายอของเราจาก “ส่วนผสมทั้งหมด” เป็น “รสชาติทั้งหมด” ที่ผ่านการรับรอง

เราดำเนินการดังกล่าวโดยการใช้ส่วนผสมที่ผ่านรับรองโดยระบบการค้าที่เป็นธรรมสำหรับวัตถุดิบหลักห้าย่างในเบสมิกซ์ของเราทั้งหมด และสำหรับไอศกรีมประเภท chunks and swirls ของเรา ตลอดจนปฏิบัติตามกระบวนการไม่ลดภาษีของระบบการค้าที่เป็นธรรม รสชาติไอศกรีมทั้งหมดของเรามีคุณสมบัติได้รับการรับรองจากระบบการค้าที่เป็นธรรมในปี 2556 เราทำได้ถึง 77% ในปี 2556

นอกจากนี้ ในปี 2556 เรายังตัดสินใจจัดหาส่วนผสมที่ไม่ได้ตัดแต่งพันธุกรรมจากแหล่งผลิตเท่านั้น และเนื่องจากการตัดสินใจเช่นนี้เพิ่มความซับซ้อนให้กับโครงการการเปลี่ยนแปลงของเรา แผนของเราจึงล่าช้าไป โดยได้รับการรับรองจากระบบการค้าที่เป็นธรรมสำหรับทุกรสชาติของไอศกรีมในปี 2557

ไข่จากไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มเปิด

เราตั้งใจจะใช้ไข่ไก่จากฟาร์มเปิดทั้งหมด 100% ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของเรารวมไปถึงไอศกรีม Ben & Jerry’s และมายองเนส Hellman's Amora และ Calvé ด้วย

45% ของไข่มาจากการเลี้ยงแบบฟาร์มเปิดภายในสิ้นปี 2558

มุมมองของเรา

การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไข่ที่เลี้ยงแบบฟาร์มเปิดมากกว่า เราใช้ไข่ในมายองเนส น้ำสลัด ซอส และไอศกรีม อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการผลิตไข่นั้นแตกต่างกันไปในทั่วโลก เราให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพของสัตว์อย่างจริงจังโดยถือเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงทั้งทางสังคมและจริยธรรม

ในยุโรปตะวันตก Hellman’s, Amora และ Calvé ทำมาจากไข่ที่ได้จากการเลี้ยงแบบฟาร์มเปิด 100% นับตั้งแต่ปี 2552 และเมื่อเราเสร็จสิ้นการดำเนินการเปลี่ยนผ่านนี้ให้กับซัพพลายเชนของเราในยุโรปตะวันออก ผลิตภัณฑ์ในฝั่งยุโรปทั้งหมดของเราจึงใช้ไข่ที่มาจากการเลี้ยงแบบฟาร์มเปิดภายในปี 2557

ไอศกรีม Ben & Jerry’s ใช้เฉพาะไข่ที่มาจากฟาร์มเปิดในยุโรปมาตั้งแต่ปี 2547 และ ภายในสิ้นปี 2554 99% ของไข่ทั้งหมดที่ใช้ในไอศกรีม Ben & Jerry’s ที่ขายในทั่วโลกคือไข่ที่ได้มาจากฟาร์มเปิด

เรายังคงเดินหน้าต่อไปได้ดีกับกลุ่มซัพพลายเออร์ในอเมริกาเหนือ โดยกลุ่มซัพพลายเออร์สามารถทำได้เกินกว่า 60% ของข้อกำหนดเรื่องไข่ที่มีต้นกำเนิดจากฟาร์มเปิดภายในสิ้นปี 2558

การจัดหาวัสดุสำนักงานอย่างยั่งยืน

ภายในปี 2556 เราจะจัดหาวัสดุสำนักงานที่เป็นกระดาษทั้งหมดสำหรับ 21 ประเทศหลักจากป่ายั่งยืนที่ผ่านการรับรองแล้วหรือแหล่งที่รีไซเคิล

100% ของวัสดุที่ทำจากกระดาษมาจากป่าที่ได้รับรองว่ามีการปลูกอย่างยั่งยืนหรือจากการรีไซเคิลภายในสิ้นปี 2556

มุมมองของเรา

พันธกิจของเราครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์กระดาษที่ใช้สำนักงาน เช่น กระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ สมุดโน้ต และซองจดหมาย โดยการใช้กระดาษจากแหล่งที่มาที่ยั่งยืนหรือการรีไซเคิล เราสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ไม้จากแหล่งที่ไม่ยั่งยืน ช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการยุติการตัดไม้ทำลายป่า 

เราได้บรรลุเป้าหมายของเราในปี 2556 เมื่อวัสดุสำนักงานที่เป็นกระดาษทั้ง 100% ของเราสำหรับประเทศหลัก 21 ประเทศนั้นมาจากป่าไม้ที่ยั่งยืนซึ่งได้รับการรับรองหรือแหล่งที่มีการรีไซเคิล ซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเราได้ลงนามในการรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และเราตรวจติดตามการปฏิบัติตามนี้ผ่านการรายงานประจำไตรมาส หากจำเป็น เราได้เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ยั่งยืนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 

จากนั้น เราได้ขยายพันธกิจของเราที่ครอบคลุม 21 ประเทศหลักให้ครอบคลุมถึงประเทศอื่น ๆ ทั้งหมดในยุโรปและลาตินอเมริกา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะบรรลุการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้ง 100% ภายในสิ้นปี 2558 ซึ่งเราได้บรรลุผลแล้ว

เรากำลังพิจารณาทบทวนตลาดการจัดหาสินค้าในทั่วโลกในช่วงปี 2559 และจะตัดสินใจว่าเราสามารถขยายความครอบคลุมของพันธกิจของเราให้รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกาและเอเชียในช่วงปี 2559-2560 ได้หรือไม่

Key

 • บรรลุผล
 • เป็นไปตามแผน
 • ไม่เป็นไปตามแผน
 • ของเป้าหมายที่บรรลุผล
กลับขึ้นสู่ข้างบน