แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

ธุรกิจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ธุรกิจต่าง ๆ เช่นธุรกิจของเรานั้นสามารถและควรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและโอกาสการทำงานในทั่วโลก ปรับปรุงทักษะและช่องทางเข้าถึงตลาด

เกษตรกรชั่งน้ำหนักกระเทียม

จากการที่เราเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ เราจึงมีช่องทางเฉพาะที่ครอบคลุมผู้คนหลายล้านคนในธุรกิจของเรา ตัวอย่างเช่น เกษตรกรรายย่อยที่อาจจะไม่สามารถเข้าถึงทักษะหรือตลาดเป้าหมาย ผู้ค้าปลีกรายย่อยที่สามารถเลี้ยงตัวได้โดยการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจการขายสินค้า และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อาจจะต้องการการฝึกอบรม

โดยการสนับสนุนดังกล่าว เราจึงสามารถส่งเสริมชุมชนที่แข็งแกร่งและมีสุขภาพดีที่ดำเนินการโดยเคารพสิทธิของผู้อื่น ในขณะเดียวกัน นี่เป็นโอกาสในการขยายตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราและทำให้แบบจำลองทางธุรกิจของเราสามารถยืนยงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เราได้กำหนดเป้าหมายที่สูงในการสร้างผลกระทบที่ดีต่อชีวิตผู้คนจำนวนถึง 5.5 ล้านคน โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบหลักในแง่ธุรกิจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

ธุรกิจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

พันธกิจของเรา

ภายในปี 2563 เราจะสร้างผลกระทบที่ดีแก่ชีวิตผู้คน 5.5 ล้านคนด้วยการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ค้าปลีกรายย่อย และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลการดำเนินงานของเรา

โดยการร่วมมือกับผู้อื่น ในช่วงปี 2549-2558 เราสามารถช่วยให้เกษตรกรรายย่อย 600,000 คนและผู้ค้าปลีกรายย่อย 1.8 ล้านคนสามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มที่มุ่งเป้าที่จะปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรเพื่อเพิ่มยอดขายของตน

มุมมองของเรา

ด้วยพันธกิจของเราในการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของโกโก้ ชา วานิลลา และพืชผัก เราได้เพิ่มความแข็งแกร่งในการทำฟาร์มของเกษตรกรรายย่อย ในการร่วมมือกับบรรดาซัพพลายเออร์และหุ้นส่วนอื่น ๆ ของเรา ทำให้เราสามารถช่วยให้เกษตรกรรายย่อยราว 600,000 คนสามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรของพวกเขา เราพบว่าการช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปรับปรุงวิธีปฏิบัติของตน และช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น การฝึกอบรมและปุ๋ยที่ดีขึ้น ย่อมหมายถึงการที่เราสามารถเพิ่มผลผลิตได้ถึงสองหรือสามเท่าจากพันธุ์พืชที่โครงการของเราให้การสนับสนุน

ในปี 2558 มูลนิธิ Unilever ได้นำแนวทางแบบองค์รวมมาใช้เพื่อส่งเสริมผลกระทบของโครงการของเรา กล่าวคือ ปัจจุบัน เรามุ่งเน้นที่โภชนาการ สตรี และการจัดหาเงินทุน และมองหาวิธีที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการเกษตรวัยหนุ่มสาว และส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน ความร่วมมือใหม่ ๆ สามโครงการของเราเป็นตัวอย่างที่ดีของแนวทางนี้ นั่นคือ โครงการริเริ่มในการลงทุนเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ (Enhanced Livelihoods Investment Initiative), โครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการ (Nutrition Intervention Programme) ของเรา และเงินทุนเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Enhanced Livelihoods Fund) โครงการความร่วมมือเหล่านี้ช่วยเสริมความร่วมมือในปี 2557 ของเรากับทาง Solidaridad เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้านคนในชุมชนการเกษตร

เรายังคงขยายขอบเขตของโครงการในปัจจุบัน เช่น Perfect Store ซึ่งทำให้เราสามารถช่วยให้ผู้ค้าปลีกรายย่อยราว 1.8 ล้านคนสามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายของพวกเขา และสร้าง Perfect Village นอกจากนี้ เรายังปฏิรูปและขยายโครงการริเริ่มขายไอศกรีมแบบเคลื่อนที่ที่ชื่อว่า "I am Walls" ปัจจุบัน โครงการริเริ่มที่ปรับปรุงใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะเสนองานให้แก่ผู้คนถึง 100,000 คนภายในปี 2563 ช่วยเหลือผู้จำหน่ายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ของตน และช่วยให้เราสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเรา

โครงการส่งเสริมตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยยังคงมีส่วนสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายของเรา เช่น โครงการ Shakti ในอินเดียและโครงการ Gbemiga ในไนจีเรีย

  • บรรลุผล: 0
  • เป็นไปตามแผน: 4
  • ไม่เป็นไปตามแผน: 0
  • %ของเป้าหมายที่บรรลุผล: 0

เป้าหมายของเรา

โปรดดูการรับรองโดยอิสระ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับรองของเราสำหรับแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย

เป้าหมายของเราคือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกษตรรายย่อยอย่างน้อย 500,000 รายในระบบเครือข่ายซัพพลายเชนของเรา เราจะช่วยเหลือพวกเขาในการปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีพวกเขามีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ในการร่วมมือกับบรรดาซัพพลายเออร์ด้านการเกษตรและหุ้นส่วนอื่น ๆ ภายในเดือนกันยายน 2558 เราได้ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยราว 600,000 คนสามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรของพวกเขา เราวางแผนที่จะเข้ามีส่วนร่วมให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราได้ป้อนผลกระทบให้เชิงบวกให้แก่การดำรงชีพของพวกเขา

มุมมองของเรา

เช่นเดียวกับการช่วยให้เกษตรกรรายย่อยราว 600,000 คนสามารถเข้าถึงโครงการริเริ่มที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางการเกษตรของตน เรายังได้วางโครงสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรรายย่อยของเรา ให้สามารถระบุถึงวัตถุดิบหลักที่เราซื้อจากพวกเขา

บรรดาหุ้นส่วนได้ช่วยเราในการเข้าถึงเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากขึ้น และในปี 2558 เราได้ตกลงกับหุ้นส่วนใหม่ ๆ สามรายที่ทางมูลนิธิ Unilever จะให้การสนับสนุน ในปี 2558 Unilever, Acumen และ Clinton Giustra Enterprise Partnership ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มด้านการลงทุนเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ (Enhanced Livelihoods Investment Initiative) ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย 60,000 คน และส่งผลกระทบที่ดีต่อชีวิตของผู้คนราว 300,000 คน เราได้จัดตั้งโครงการให้ความรู้ด้านโภชนาการ (Nutrition Intervention Programme) ร่วมกับทาง Improved Nutrition Global Alliance (GAIN) ที่มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงเกษตรกรรายย่อย 800,000 คนในซัพพลายเชนของเรา และในการร่วมมือกับ Oxfam และ Ford Foundation กองทุนเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ (Enhancing Livelihoods Fund) จะให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ให้เงินทุนโดยจับคู่กับซัพพลายเออร์เพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย คนงาน และชุมชนของพวกเขา

“เราพบว่าการช่วยเหลือให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปรับปรุงแนวทางการเกษตรของตนและช่วยให้พวกเขาเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น การฝึกอบรม และปุ๋ยที่ดีขึ้น หมายถึงการที่เราสามารถเพิ่มจำนวนผลผลิตต่อปีขึ้นเป็นสองหรือสามเท่าสำหรับพันธุ์พืชที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการของเรา”

เพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ค้าปลีกรายย่อย

เราจะสร้างและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ค้าปลีกรายย่อยจำนวน 5 ล้านคนในเครือข่ายการจัดจำหน่ายของเรา

เป้าหมายใหม่ในปี 2557

เรายังคงเพิ่มผู้ค้าปลีกรายย่อยเข้าในเครือข่ายพนักงานขายของเรา

มุมมองของเรา

เรายังคงเพิ่มผู้ค้าปลีกอิสระรายย่อยเข้าในเครือข่ายพนักงานขายของเรา ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตของเราออกไป โดยเฉพาะในชุมชนเขตชนบท

ผู้ค้าปลีกรายย่อยราว 1.8 ล้านคนในเครือข่ายจัดจำหน่ายของเรากำลังเข้าถึงโครงการริเริ่ม Perfect Store ของเราซึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขาย ผู้ค้าปลีกรายย่อยกว่า 1 ล้านคนเหล่านี้อยู่ในอินเดีย

เรามอบโอกาสให้แก่ผู้ค้าปลีกเหล่านี้ในการขยายธุรกิจของพวกเขาและนำสินค้าแบรนด์คุณภาพมาจำหน่ายให้แก่ตลาดเขตชนบทโดยส่วนใหญ่ โดยการต่อยอดจากโครงการ Perfect Store ของเรา โครงการริเริ่ม Perfect Village ของเรายังคงเติบโต โดยการนำแนวทางแบบองค์รวมมาใช้กับชุมชน การทำงานร่วมกับผู้บริโภคและผู้ค้าปลีกรายย่อยในการปรับปรุงสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการในหมู่บ้าน

เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

  • เราจะเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาวในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

เราจะจัดฝึกอบรมและช่วยให้คนวัยหนุ่มสาวสามารถมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจการเกษตรในทั่วโลก และในช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเราออกสู่ตลาด

เป้าหมายใหม่ในปี 2557

เราได้ปฏิรูปโครงการจำหน่ายไอศกรีมแบบเคลื่อนที่ของเราสำหรับคนวัยหนุ่มสาวเพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้มากขึ้น ในภาคเกษตรกรรม เราได้ดำเนินโครงการนำร่องในกานา โดยร่วมมือกับ Source Trust เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่

มุมมองของเรา

ในปี 2558 เราได้ปฏิรูปโครงการจำหน่ายไอศกรีมแบบเคลื่อนที่ในปัจจุบันของเราให้เป็นโครงการริเริ่มใหม่ที่ชื่อว่า "I am Walls" เป้าหมายที่ครอบคลุมของเราก็เพื่อเสนอการจ้างงานให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย 100,000 คนภายในปี 2563

ในภาคเกษตรกรรม ความร่วมมือของเรากับ Solidaridad (ที่ได้เปิดตัวในปี 2557) มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้คน 1 ล้านคนในซัพพลายเชนที่ครอบคลุมของเรา นั่นคือ เป้าหมายสำคัญของการร่วมมือกันนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขณะเดียวกันก็สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้มีวิธีปฏิบัติในการจัดการไร่นาที่ดีขึ้น เราได้ดำเนินโครงการนำร่องในกานาในปี 2558 โดยร่วมมือกับ Solidaridad และ Source Trust เพื่อสร้างความเข้าใจทางการเงินและทางสังคมให้แก่คนหนุ่มสาวในอุตสาหกรรมการปลูกโกโก้ การพัฒนาทักษะทั้งในด้านการเกษตรและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

Key

  • บรรลุผล
  • เป็นไปตามแผน
  • ไม่เป็นไปตามแผน
  • ของเป้าหมายที่บรรลุผล
กลับขึ้นสู่ข้างบน