แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

ปรับปรุงโภชนาการ

ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น อาหารดีขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ผู้ชายทาเนยฟลอร่าบนขนมปัง

ผู้คนมากกว่า 1 พันล้านคนต่างเอร็ดอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มของเราทุกวัน เราทราบว่าผู้คนต้องการและคาดหวังผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยมที่ดีต่อสุขภาพและมีรสอร่อย เราเพิ่มคุณค่าให้อาหารหลากหลายประเภทด้วยวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็น และได้กำหนดเป้าหมายที่แน่วแน่ในการลดปริมาณเกลือ ไขมันอิ่มตัว น้ำตาลและปริมาณแคลอรี่ลง นอกจากนี้ เรายังทราบว่าผู้คนต้องการอาหารที่มาจากแหล่งที่มาที่ยั่งยืนและมีส่วนประกอบที่พวกเขายอมรับและเชื่อถือได้ 

เราตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของอาหารที่มีต่อสุขภาวะของผู้คน และกลุ่มโรคไม่ติดต่อถือเป็นเป้าหมายสำคัญด้านสาธารณสุข เราเป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของเป้าหมายระดับโลกขององค์การสหประชาชาติในการขจัดความหิวโหย (UN Global Goal of Zero Hunger) และเรามีบทบาทสำคัญในการจัดการกับปัญหาภาวะโภชนาการล้นเกินและภาวะทุพโภชนาการ เราทำเช่นนี้โดยการเสนออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดูน่ารับประทาน และโดยการสื่อสารอย่างมีความหมาย มีความรับผิดชอบ และกระตุ้นการมีส่วนร่วม

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เป้าหมายด้านโภชนาการที่สูงของเราสามารถช่วยเหลือผู้คนจำนวนหลายร้อยล้านคนให้เอร็ดอร่อยกับอาหารดี ๆ และมีคุณค่ามากขึ้น

ปรับปรุงโภชนาการ

พันธกิจของเรา

เราจะยังคงดำเนินการเพื่อปรับปรุงรสชาติและคุณภาพในด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่เป็นไปตามหรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามข้อเสนอแนะด้านโภชนาการระดับชาติ พันธกิจของเรายังคงคืบหน้าต่อไป กล่าวคือ ภายในปี 2563 เราจะเพิ่มสัดส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านโภชนาการสูงสุดให้เป็นสองเท่า โดยยึดหลักเกณฑ์ด้านโภชนาการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนหลายร้อยล้านคนมีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพต่อไป

ผลการดำเนินงานของเรา

ในปี 2558 พบว่า 34% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราตามปริมาณ เป็นไปตามมาตรฐานโภชนาการสูงสุดตามแนวทางด้านโภชนาการที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก

มุมมองของเรา

การทำให้ได้ตามมาตรฐานด้านโภชนาการสูงสุดถือเป็นพันธกิจที่สำคัญ โดยเกี่ยวข้องกับการตอบสนองปัญหาทางเทคนิคเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติดี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของเราและจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค อาหารที่กำหนดสูตรให้ส่งผลดีต่อสุขภาพแต่ผู้บริโภคไม่เลือกซื้อ ก็จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ และนั่นหมายถึงการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มผู้บริโภค โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในเรื่องนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนี้อยู่แล้วโดยคำนึงถึงคำแนะนำด้านโภชนาการระดับประเทศ เรากำลังอยู่ในแนวทางที่จะตอบสนองพันธกิจปี 2563 ของเรา ซึ่งต้องการจะทำให้ 60% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของเราตามปริมาณและในทุกประเทศ สามารถเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดด้านโภชนาการ จนถึงปัจจุบัน 34% ของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้1 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของหน่วยบริโภคที่เราจำหน่าย

ขณะนี้เรากำลังดำเนินการกำหนดสูตรโดยส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของเรา และเราได้ดำเนินการคืบหน้าเป็นอย่างดีในความพยายามที่จะลดเกลือน้ำตาล และไขมันอิ่มตัว เรายังคงแบ่งปันความก้าวหน้าและแนวทางในด้านโภชนาการของเรากับผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสาธารณสุข เพื่อที่ว่าพวกเขาจะสามารถพูดคุยเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของเรากับผู้บริโภค

แนวทางของเราได้รับการรับรองจากองค์กรภายนอก นั่นคือ เราสามารถมีคะแนนสูงมากในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) และเรายังอยู่ในอันดับสูงในฐานะผู้มีผลการดำเนินงานดีในดัชนีวัดการเข้าถึงโภชนาการทั่วโลก (Global Access to Nutrition Index - ATNI) ปี 2559 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยหน่วยงานอิสระเกี่ยวกับโปรแกรมโภชนาการของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่สุดของโลก

เราดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดีขึ้นสำหรับผู้คนนับพันล้านคนที่ชื่นชอบอาหารและเครื่องดื่มของเราทุกวัน

1 เพื่อวัดความก้าวหน้าของเราในเรื่องโภชนาการ เราได้กำหนดรอบเวลาการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายน ข้อมูลในปี 2558 ที่รับรองโดย PwC ซึ่งครอบคลุมช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

รับรองแยกต่างหากโดย PwC

 • บรรลุผล: 3
 • เป็นไปตามแผน: 4
 • ไม่เป็นไปตามแผน: 0
 • %% ของเป้าหมายที่บรรลุผล: 3

เป้าหมายของเรา

โปรดดูการรับรองโดยอิสระ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับรองของเราสำหรับแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

ลดการใช้เกลือ

เป้าหมายะรยะแรกของเราคือ การลดระดับของเกลือให้เหลือ 6 กรัมต่อวันภายในสิ้นปี 2553 ซึ่งเท่ากับเป็นการลดลงถึง 25% ในปี 2553 เราได้แถลงว่าเรามุ่งมั่นที่จะลดปริมาณเกลือลงอีก 15-20% โดยประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5 กรัมต่อวัน ภายในปี 2556 เราได้ประกาศพันธกิจของเรา

 • ภายในปี 2563 เราตั้งเป้าว่า 75% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารของเราจะมีระดับเกลือที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับเกลือในปริมาณ 5 กรัมต่อวัน

60% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารของเราจะบรรลุเป้าหมายที่ 5 กรัมในปี 2558

มุมมองของเรา

เราอยู่บนเส้นทางที่มุ่งสู่เป้าหมายของปี 2563

การสร้างความคืบหน้าเพิ่มเติมจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแผนการลดปริมาณเกลือที่เราได้ตกลงกับบรรดาผู้บริโภคและธุรกิจที่ให้บริการอาหารระดับมืออาชีพอย่าง Food Solutions นอกจากนี้ ยังเป็นการกำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เช่น รัฐบาล หน่วยงานสาธารณสุข) ต้องจัดการกับแรงกระตุ้นและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผู้คนต้องประสบในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยให้เป็นอุปนิสัยที่ดีสุขภาพมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าปริมาณเกลือที่บริโภคในปัจจุบันนั้นสูงกว่าระดับที่แนะนำเป็นอย่างมาก

ลดไขมันอิ่มตัว

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงส่วนประกอบของไขมันในผลิตภัณฑ์ของเราโดยการลดไขมันอิ่มตัวลงให้มากที่สุด และเพิ่มระดับไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย 

 • ภายในปี 2555 ผลิตภัณฑ์ทาขนมปังยอดนิยมของเราจะมีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 33% ในสัดส่วนของไขมันทั้งหมด
 • การบริโภคประจำวันจะให้กรดไขมันที่จำเป็นอย่างน้อย 15% ของกรดไขมันที่จำเป็นตามคำแนะนำของแนวทางด้านโภชนาการสากล

เราต้องการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยปรับปรุงคุณภาพของไขมันของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังชนิดนุ่มที่ทำจากน้ำมันพืชซึ่งเราจำหน่ายในรูปแบบกล่อง ในปี 2556 เราได้ขยายพันธกิจของเรา

 • ภายในปี 2560 คาดว่า 90% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาขนมปังชนิดนุ่มที่ทำจากน้ำมันพืชซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกจะมีไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 33% และมีไขมันชนิดดีที่ไม่อิ่มตัวอย่างน้อย 67%

ในภูมิภาคร้อนชื้น (หาไม่มีการจัดจำหน่ายแบบแช่เย็น) ส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวสูงสุดจะอยู่ที่ 38% ซึ่งเป็นระดับไขมันอิ่มตัวที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นในการรักษาความเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง

92 92% ของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังชั้นนำของเราโดยปริมาณ มีไขมันอิ่มตัวเป็นส่วนผสมน้อยกว่า 33% ของสัดส่วนไขมันทั้งหมดภายในสิ้นปี 2555

92 92% ของผลิตภัณฑ์ทาขนมปังชั้นนำของเราตามโดยปริมาณจะมีไขมันจำเป็นอย่างน้อย 15% ตามที่ได้รับการแนะนำให้ได้รับรายวันโดยองค์กรระหว่างประเทศภายในสิ้นปี 2555

82% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาขนมปังชนิดนุ่มซึ่งทำจากน้ำมันพืชและวางจำหน่ายทั่วโลก1 มีไขมันอิ่มตัวไม่เกิน 33% และมีไขมันที่ไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันชนิดดี อย่างน้อย 67% ภายในปี 2558

มุมมองของเรา

เราได้จัดทำแผนการเพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ทาขนมปังชนิดนุ่มที่ทำจากน้ำมันพืช จะเป็นไปตามเป้าหมายเกี่ยวกับไขมันอิ่มตัว แม้ว่าจะสามารถลดไขมันอิ่มตัวเพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้น หรือดำเนินการร่วมกับกิจการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ผลกระทบของเราได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น เราพบว่า การส่งเสริมความตระหนักเรื่องสุขภาพของหัวใจนั้นจะมีประสิทธิผลมากขึ้น เมื่อมีการสื่อสารข้อความดังกล่าวโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ที่เราร่วมเป็นพันธมิตรด้วย

1 สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาขนมปังของเรา ซึ่งรวมถึง mélanges ของเรา เราได้พยายามลดไขมันอิ่มตัวลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภคและลูกค้า

ขจัดไขมันทรานส์ออกไป

ภายในปี 2555 นี้ เราจะขจัดไขมันทรานส์ออกจากผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด โดยไขมันทรานส์นี้มาจากน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนบางส่วน

ภายในปี 2555 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราทั้ง 100% ตามปริมาณ ล้วนไม่มีไขมันทรานส์ที่มาจากน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนบางส่วน1

มุมมองของเรา

ภายในปี 2555 เราได้บรรลุเป้าหมายในการขจัดไขมันทรานส์ออกจากผลิตภัณฑ์ของเราในทั่วโลก โดยไขมันทรานส์นี้มาจากน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนบางส่วน เราได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเรายังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถ้าเราพบผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานส์ซึ่งมาจากน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนบางส่วน ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะถูกกำหนดสูตรใหม่

1 เราได้เผยแพร่คำจำกัดความและแนวทางของเราในการขจัดไขมันทรานส์ที่มาจากน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนบางส่วน โปรดดูที่: Melnikov S. & Zevenbergen H. "Implementation of removing trans fatty acids originating from partially hydrogenated vegetable oils" New Food 2012; 5: 44-46. แนวทางนี้เน้นที่ส่วนผสมหลักในสูตรอาหารของเราและไม่รวมไขมันทรานส์ปริมาณเพียงเล็กน้อยที่ได้จากน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนบางส่วน ซึ่งอาจพบในสารแต่งรสหรืออิมัลซิไฟเออร์

ลดน้ำตาล

ก่อนถึงปี 2553 เราได้ลดระดับน้ำตาลนผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มของเราแล้ว ภายในปี 2563 เราจะลดน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มลงอีก 25% ในปี 2557 เราได้ขยายเป้าหมายนี้ให้ครอบคลุมชาเย็นชนิดผงและผลิตภัณฑ์ชานม1

การลดน้ำตาลของเครื่องดื่มประเภทชาแบบเติมน้ำตาลทั้งหมดของเราลง 11% ในปี 2558 โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553

มุมมองของเรา

เราดำเนินการตามแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายของปี 2563 ที่วางไว้ แม้ว่าจะมีการลดระดับน้ำตาลของผลิตภัณฑ์จำนวนมากที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมน้อยลงในตลาดจำนวนมากในช่วงปี 2558 แต่ยอดขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีน้ำตาลสูงก็ยังสูงกว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีน้ำตาลต่ำในหลาย ๆ ประเทศซึ่งเป็นการชดเชยความก้าวหน้าในการลดน้ำตาลของเราเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557

เราจะดำเนินการต่อไปในการลดระดับน้ำตาลในกลุ่มเครื่องดื่มประเภทชาของเรา และนำเสนอเครื่องดื่มและนวัตกรรมที่มีส่วนผสมของน้ำตาลต่ำ ขณะเดียวกันก็ยังรักษารสชาติที่ผู้บริโภคพอใจ

1 เป้าหมายในการลดน้ำตาลของเรามีผลกับผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่ม ชานม ชาเย็นชนิดผง เครื่องดื่มชนิดเข้มข้น บริการค้าปลีกและบริการอาหาร รวมถึงเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีการเติมน้ำตาลภายในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2563

ลดปริมาณพลังงาน

 • ภายในปี 2557 นี้ 100% ของไอศกรีมสำหรับเด็กจะให้พลังงานไม่เกิน 110 กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 60% จะเป็นไปตามระดับนี้ภายในปี 2555
 • ภายในปี 2558 นี้ 80% ของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมบรรจุกล่องของเราจะให้พลังงานไม่เกิน 250 กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค1

เป้าหมายใหม่ในปี 2557

100% ของไอศกรีมสำหรับเด็กของเราจะให้พลังงานไม่เกิน 110 กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคภายในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นจาก 86% ในปี 2556 2

91% ของไอศกรีมที่บรรจุกล่องของเราตามปริมาณ ให้พลังงานไม่เกิน 250 กิโลแคลอรี่ต่อหนึ่งหน่วยบริโภคในปี 2558

มุมมองของเรา

เราได้บรรลุพันธกิจของเราภายในปี 2557 โดยไอศกรีมสำหรับเด็กของเรามีพลังงานไม่เกิน 110 กิโลแคลอรี่ เราเป็นหนึ่งในบริษัทระดับโลกแห่งแรก ๆ ที่รับรองว่าไอศกรีมสำหรับเด็กทุกชนิดในทุกประเทศของเรา มีความรับผิดชอบด้านโภชนาการ

ในปี 2558 เราทำได้ดีกว่าเป้าหมายระดับโลกที่กำหนดว่า 80% ของไอศกรีมที่บรรจุกล่องของเราจะให้พลังงานไม่เกิน 250 แคลอรี่ อย่างไรก็ตาม เพื่อแสดงถึงแนวทางที่มีความรับผิดชอบของเราต่อธุรกิจไอศกรีมทั้งหมด เรายังคงดำเนินการตามพันธกิจของเราต่อไป โดยเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ได้ตามข้อกำหนดอย่างน้อย 80% ในแต่ละตลาด

1 หนึ่งหน่วยบริโภคกำหนดดังนี้: ไอศกรีมแบบหนึ่งหน่วยบริโภคที่บรรจุล่วงหน้า หมายถึง ไอศกรีมที่บริโภคครั้งเดียวหรือ 100 มล. เมื่อจำหน่ายในแบบบรรจุกล่องที่บริโภคได้หลายครั้ง เช่น ถ้วยใหญ่

2 เป้าหมายไอศกรีมสำหรับเด็กของเราได้รับการประเมินในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 ส่วนที่เหลือของรายงานของเราจะประเมินความคืบหน้าจากไตรมาสที่ 4 ปี 2557 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2558

ให้ข้อมูลโภชนาการอาหาร

จุดมุ่งหมายของเราคือการจัดทำฉลากที่ชัดเจนและเรียบง่ายบนผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเลือกอาหารที่มีโภชนาการสมดุลได้ ผลิตภัณฑ์ของเราในยุโรปและอเมริกาเหนือให้ข้อมูลโภชนาการอย่างครบถ้วน

 • ภายในปี 2558 ข้อมูลนี้จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเราทั้งหมดในทั่วโลก เราจะแสดงข้อมูลพลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภคไว้ที่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ บวกกับโภชนาการหลักแปดรายการ และ % ของฉลากโภชนาการแบบ GDA สำหรับโภชนาการห้ารายการด้านหลังของบรรจุภัณฑ์

เป้าหมายของเราจะเป็นไปตามข้อตกลงทางอุตสาหกรรมในประเทศหรือระดับภูมิภาค รวมทั้งกฎหมายของแต่ละประเทศ

86 ในปี 2558 พบว่า 86%1 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีฉลากโภชนาการที่ให้ข้อมูลครบถ้วนบนบรรจุภัณฑ์ โดยเป็นไปตามความมุ่งมั่นของเรา และมากกว่า 95% ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีข้อมูลด้านโภชนาการที่บรรจุภัณฑ์หรือทางออนไลน์ เราดำเนินการกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการติดฉลากและเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ บนผลิตภัณฑ์ของเรา

มุมมองของเรา

ในปี 2558 กว่า 95% ของผลิตภัณฑ์ของเราได้แจ้งข้อมูลโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์หรือทางออนไลน์ (อย่างน้อยที่สุดต้องมีข้อมูลโภชนาการที่สำคัญ 4 อย่าง2) ในขณะที่ 86% ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนโดยสอดคล้องกับพันธกิจของเรา1 นี่แสดงถึงความก้าวหน้าที่สำคัญอย่างแท้จริงมาตั้งแต่ปี 2557 เมื่อเราสิ้นสุดปีด้วยตัวเลข 63%

เป้าหมายของเรายังคงขยายออกไปเพื่อให้ครอบคลุมแบรนด์และตลาดต่าง ๆ ของเราทั้งหมด ในปี 2559 เราจะยังคงผลักดันพันธกิจด้านการติดฉลากในลักษณะที่เป็นมาตรฐานสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราในส่วนอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมด เราได้จัดทำแบบจำลองการกำกับดูแลที่ดีในทั่วโลกและกิจกรรมการตรวจติดตามอย่างครอบคลุมเพื่อตรวจสอบการติดฉลากโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ปัญหาท้าทายที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเผชิญก็คือ ในหลาย ๆ ประเทศ ข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับการติดฉลากหรือการแก้ไขข้อบังคับที่ใช้อยู่ซึ่งกำลังดำเนินการ ในประเทศอื่น ๆ ไม่มีบรรยากาศเชิงบวกเกี่ยวกับการติดฉลากโภชนาการแบบ GDA ที่ด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เรายังคงสนับสนุนการติดฉลากโภชนาการที่ก้าวหน้าและมีมาตรฐานทั่วทั้งอุตสาหกรรมและเป็นไปตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแล

1 ตัวเลขเหล่านี้แยกตามปริมาณในทั่วโลก, ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 และรวมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากธุรกิจบริการอาหารของเรา, Unilever Food Solutions รวมทั้งธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ Pepsi Lipton ซึ่ง Unilever รับผิดชอบด้านการตลาดและการจัดจำหน่าย แต่ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ทำการตลาดผ่านธุรกิจร่วมทุนอื่น ๆ

5% ของผลลัพธ์ที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความของฉลากโภชนาการที่เกี่ยวข้อง ดังที่อธิบายไว้ในแนวทางทั่วโลกที่ได้รับการปรับปรุงเกี่ยวกับการติดฉลากโภชนาการ

2 ข้อมูลโภชนาการที่สำคัญ 4 อย่าง (Big 4) คือ ข้อมูลโภชนาการที่ประกอบด้วยพลังงาน (kJ และ kcal), โปรตีน (ก.), คาร์โบไฮเดรต (ก.) และไขมัน (ก.)

Key

 • บรรลุผล
 • เป็นไปตามแผน
 • ไม่เป็นไปตามแผน
 • ของเป้าหมายที่บรรลุผล
กลับขึ้นสู่ข้างบน