แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

สุขภาพและสุขอนามัย

การขาดแคลนน้ำดื่มที่ปลอดภัยและสุขอนามัยที่แย่ เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนหลายล้านคนโดยเฉพาะเด็ก ๆ ทั้ง ๆ ที่เหตุการณ์ที่น่าเศร้านี้สามารถป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้

เด็กหญิงล้างมือโดยใช้สบู่ไลฟ์บอย

องค์การอนามัยโลกประเมินว่าการรับมือกับปัญหาที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิดเหล่านี้ จะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในทั่วโลกได้อย่างน้อย 9% และป้องกันการเสียชีวิตได้ 6% จากทั้งหมด1 มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลจะมีสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น รวมทั้งชุมชนจะสร้างผลผลิตได้มากขึ้น หากพวกเขาสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำ ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัยได้มากขึ้น การปรับปรุงการเข้าถึงสิ่งพื้นฐานเหล่านี้มีความสำคัญมากในการยกระดับผู้คนให้พ้นจากความยากจน

แบรนด์ด้านสุขภาพและสุขอนามัยของเรา เช่น ไลฟ์บอย, Domestos, Pureit, Qinyuan และ Signal - มุ่งเป้าที่จะปรับปรุงสุขภาพของผู้คนผ่านการมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา เช่น สบู่ น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ และยาสีฟัน รวมทั้งเครื่องกรองน้ำที่มีนวัตกรรม สามารถช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คน ท้ายที่สุดก็สามารถช่วยปกป้องชีวิตของผู้คน

อย่างไรก็ตาม การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง เป็นเพียงส่วนเดียวของวิธีแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงสุขภาพของผู้คนผ่านทางสุขอนามัย แต่ผู้คนจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนด้วย ด้วยการทำความเข้าใจพฤติกรรมและการดำเนินโครงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับใหญ่ ทำให้เราสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องในทุก ๆ วัน

1http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/levels_trends_child_mortality_2013/en/

เป้าหมายและผลการดำเนินงาน

เราได้กำหนดเป้าหมายที่สูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนเกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี

สุขภาพและสุขอนามัย

พันธกิจของเรา

ภายในปี 2563 เราจะสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพและอนามัยของผู้คนได้มากกว่าหนึ่งพันล้านคน ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคที่คุกคามต่อชีวิต เช่น โรคท้องร่วงได้

ผลการดำเนินงานของเรา

เข้าถึงประชากรจำนวน 482 ล้านคน ภายในสิ้นปี 2558: เข้าถึงประชากร 337 ล้านคนด้วยไลฟ์บอย, 71 ล้านคนแบรนด์ยาสีฟันของเรา, 19.4 ล้านคนผ่านโครงการส่งเสริมการเคารพในตนเองของโดฟ และ 55 ล้านคนด้วยโครงการน้ำดื่มที่ปลอดภัยจาก Pureit นอกจากนี้ Pureit ยังได้จัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยจำนวน 78 พันล้านลิตร

มุมมองของเรา

เรากำลังดำเนินการตามแนวทางที่จะบรรลุพันธกิจปี 2563 ของเรา ภายในสิ้นปี 2558 เราได้เข้าถึงผู้คนกว่า 482 ล้านคนแล้ว ที่ผ่านมา ไลฟ์บอยได้เข้าถึงชีวิตผู้คนจำนวน 337 ล้านคน 

ยาสีฟัน Signal และ Pepsodent ของเราได้บรรลุเป้าหมายปี 2563 ที่วางไว้เร็วกว่ากำหนด และภายในปี 2558 ก็ได้เข้าถึงผู้คนจำนวน 71 ล้านคนผ่านโครงการส่งเสริมการแปรงฟันในเวลาเช้าและก่อนนอนของเรา

ขณะเดียวกัน โดฟก็ได้บรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการเคารพในตนเองของคนวัยหนุ่มสาวจำนวน 15 ล้านคนภายในหนึ่งปี โดยช่วยสนับสนุนหนุ่มสาวจำนวน 15.8 ล้านคนในปี 2557 ภายในปี 2558 จำนวนผู้คนได้เพิ่มขึ้นเป็น 19.4 ล้านคน

ในปี 2557 เราได้แนะนำเป้าหมายใหม่สำหรับระบบสุขาภิบาล โดย Domestos ได้ดำเนินการร่วมกับองค์การยูนิเฟซและมูลนิธิ Unilever เพื่อช่วยยกระดับโครงการริเริ่มที่ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล เราวางแผนที่จะระบุผลกระทบต่าง ๆ จากโครงการริเริ่มด้านการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลไว้ในรายงานการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนปี 2559

รับรองแยกต่างหากโดย PwC

  • บรรลุผล: 2
  • เป็นไปตามแผน: 3
  • ไม่เป็นไปตามแผน: 1
  • %ของเป้าหมายที่บรรลุผล: 0

เป้าหมายของเรา

โปรดดูการรับรองโดยอิสระ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรับรองของเราสำหรับแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

ลดจำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงและโรคทางเดินหายใจโดยการรณรงค์ให้ล้างมือ

ภายในปี 2563 ผลิตภัณฑ์สบู่ไลฟ์บอยของเราตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยของผู้บริโภค 1 พันล้านคนทั่วเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา โดยการส่งเสริมคุณประโยชน์ของการล้างมือด้วยสบู่ในช่วงเวลาที่สำคัญ

ในปี 2558 เราได้ขยายเป้าหมายของเราจากปี 2558 ไปยังปี 2563

เราสามารถเข้าถึงผู้คนจำนวน 337 ล้านคนนับตั้งแต่ปี 2553

มุมมองของเรา

ความท้าทายที่สำคัญของเราคือ การขยายโครงการล้างมือให้คุ้มทุน นับตั้งแต่ปี 2553 เราได้ดำเนินการคืบหน้าเป็นอย่างดี โดยสามารถเข้าถึงผู้คน 337 ล้านคนและพัฒนาแบบจำลองต่าง ๆ ที่สามารถลดต้นทุนต่อการสัมผัสหนึ่งครั้งลงได้ถึงกึ่งหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม การขยายโครงการของเราให้เข้าถึงเป้าหมาย 1 พันล้านคนเป็นเรื่องท้าทายและจะใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ โครงการในปัจจุบันของเราต้องอาศัยการแทรกแซงการติดต่อโดยตรง แม้ว่าจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีในการลดต้นทุนต่อการติดต่อ ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความมีประสิทธิภาพ แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะลดต้นทุนลงได้อีก สิ่งนี้จำกัดความสามารถของเราในการเข้าถึงผู้คนให้ได้มากขึ้นในแต่ละปี เรากำลังดำเนินโครงการนำร่องสู่ระดับต่อไปของการปรับปรุงต้นทุนโดยการใช้แบบจำลองที่มีนวัตกรรม ซึ่งสามารถเร่งความคืบหน้าในการดำเนินการของเราเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

การทำงานร่วมกับพันธมิตรยังเป็นกุญแจสำคัญของการขยายขอบเขตโครงการ โดยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่เราสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นและเร็วขึ้น

จัดหาน้ำดื่มสะอาด

ด้วยเครื่องกรองน้ำรุ่นต่าง ๆ ของเรา เราจึงมุ่งเป้าที่จะจัดหาน้ำดื่มสะอาด 150 พันล้านลิตรภายในปี 25631

Pureit ได้จัดหาน้ำดื่มสะอาด 78 พันล้านลิตรภายในปี 2558

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ปรับปรุงจากปี 2557

มุมมองของเรา

เครื่องกรองน้ำรุ่นต่าง ๆ ของเรามีให้บริการอยู่แล้วใน 12 ประเทศ นั่นคือ บังกลาเทศ บราซิล จีน กานา อินเดีย อินโดนีเซีย เคนย่า เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา และในช่วงปี 2548-2556 เราได้จัดหาน้ำดื่มสะอาดให้แก่ผู้คนจำนวน 55 ล้านคน ภายในปี 2558 เราได้จัดหาน้ำดื่มสะอาด 78 พันล้านลิตร

ในปี 2557 เราได้ขยายให้ครอบคลุมประเทศจีนโดยการเข้าซื้อกลุ่มบริษัท Qinyuan Group บริษัทเครื่องกรองน้ำที่ใหญ่ที่สุดของจีน

เรายังได้ปรับปรุงข้อเสนอผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่มีรายได้ในระดับต่าง ๆ และอยู่ในประเทศต่าง ๆ เครื่องกรองน้ำรุ่นที่ถูกที่สุดมีราคาประมาณ 20 ยูโรในอินเดีย (1,600 รูปี) โดยมีต้นทุนต่อเนื่องเพียงหนึ่งเซนต์ยูโรต่อน้ำดื่มสะอาดปริมาตรสองลิตร ซึ่งนับว่าถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการต้มน้ำ และถูกกว่าการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นอย่างมาก

1 เราได้ปรับปรุงเป้าหมายในปี 2557 เพื่อให้สะท้อนถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในด้านสุขภาพ นั่นคือ การบริโภคน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เกณฑ์ชี้วัดใหม่ยังช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลการบริโภคน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง (ลิตร) ซึ่งเป็นมาตรวัดที่แข็งแกร่งกว่าเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อสุขภาพซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับการจัดหาอุปกรณ์เพียงครั้งเดียว วิธีนี้ช่วยปรับปรุงเกณฑ์ชี้วัดก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเข้าถึงผู้คน ซึ่งเป็นการวัดยอดขายเครื่องกรองน้ำของเราคูณด้วยขนาดครัวเรือนเฉลี่ย เพื่อให้ทราบถึงจำนวนผู้คนที่เราสามารถเข้าถึงโดยเฉลี่ยโดยเครื่องกรองน้ำแต่ละเครื่อง ในช่วงปี 2548-2551 ผู้คนจำนวน 55 ล้านคนใช้เครื่องกรองน้ำ Pureit

รับรองแยกต่างหากโดย PwC

ปรับปรุงการเข้าถึงระบบสุขาภิบาล

ในปี 2563 เราจะช่วยให้ผู้คนจำนวน 25 ล้านคนสามารถใช้บริการห้องสุขา โดยการส่งเสริมประโยชน์จากการใช้ห้องสุขาที่สะอาดและการทำให้ห้องสุขาเป็นบริการที่สามารถเข้าถึงได้

เป้าหมายใหม่ในปี 2557

ในปี 2558 เราดำเนินการคืบหน้าเป็นอย่างดีในโครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลของชุมชนร่วมกับองค์การยูนิเซฟ และพัฒนาสถาบัน Domestos Toilet Academy ของเราร่วมกับ eKutir และ PSI

มุมมองของเรา

ในเดือนกันยายน 2557 เราได้เพิ่มเป้าหมายใหม่เข้าในแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever เราเป็นบริษัทแห่งแรกที่ให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงระบบสุขาภิบาลในระดับใหญ่เช่นนี้ 

ทั้งนี้ ระบบสุขาภิบาลเป็นหนึ่งในสาขาการพัฒนาที่ซับซ้อนที่สุด เรากำลังดำเนินการร่วมกับพันธมิตรของเราในการเปิดตัวโครงการสุขาภิบาลที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็วในระดับใหญ่ ในปี 2558 เรายังคงดำเนินโครงการความร่วมมือในระดับโลกร่วมกับองค์การยูนิเซฟ โดยยกระดับโครงการ Domestos Toilet Academy และเปิดตัวโครงการริเริ่มเกี่ยวกับน้ำ ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย (WASH) ในโรงเรียน

ในปี 2559 เราได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานผลกระทบของเราต่อระบบสุขาภิบาล และจะรายงานเป้าหมายนี้โดยลงรายละเอียดมากขึ้นในรายงานการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในปี 2559

ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก

เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ยาสีฟันและแปรงสีฟันและโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองแปรงฟันทั้งในเวลากลางวันและก่อนนอน เรามุ่งเป้าที่จะเข้าถึงผู้คนจำนวน 50 ล้านคนในปี 2563

เราได้บรรลุเป้าหมายเร็วกว่ากำหนด โดยเข้าถึงผู้คนกว่า 50 ล้านคน ในปี 2558 จำนวนประชากรทั้งสิ้นของเราเพิ่มเป็น 71 ล้านคน เราสามารถเข้าถึงผู้คนกว่า 4 ล้านคนในปี 2558

มุมมองของเรา

พันธกิจของ Signal/Pepsodent คือการปรับปรุงสุขภาพในช่องปากโดยการส่งเสริมครอบครัวให้แปรงฟันในเวลาเช้าและก่อนนอนโดยใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการแปรงฟันเป็นประจำในระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็ก ดังนั้น เราจึงมุ่งเน้นที่การส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีตั้งแต่ยังเล็ก และกระตุ้นการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนี้ของคุณพ่อคุณแม่ แนวทางนี้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างความเติบโตของแบรนด์

เรากำลังมองหาวิธีอื่น ๆ ในการเข้าถึงผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างพลังที่เพิ่มพูนจากการผนึกกำลังกันภายในแคมเปญต่าง ๆ ของเรา ในเดือนมีนาคม 2558 ประเทศต่าง ๆ 25 ประเทศได้เฉลิมฉลองวันทันตสาธารณสุขโลก และเชิญชวนผู้คนหลายพันคนให้มาร่วมให้คำมั่นในโครงการส่งเสริมการแปรงฟันในเวลาเช้าและก่อนนอน โดยมี 13 ประเทศที่จัดทำโฆษณาทางทีวีเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการแปรงฟันนี้ นอกจากนี้ เรายังเปิดตัวโมดูลโครงการโรงเรียนใหม่เพื่อเสริมงานของเราในภาคสนาม

ในปี 2559 เรามุ่งเป้าที่จะกระตุ้นผู้คนเป็นจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยผ่านกิจกรรมของเราในการเฉลิมฉลองวันทันตสาธารณสุขโลก

ส่งเสริมการเคารพตนเอง

เราได้ช่วยส่งเสริมให้คนวัยหนุ่มสาวจำนวนหลายล้านคนรู้สึกเคารพตนเองผ่านโครงการให้ความรู้โดยผลิตภัณฑ์โดฟ

ในปี 2558 เราได้มุ่งเป้าที่จะช่วยเหลือคนหนุ่มสาว 15 ล้านคน

ทั้งนี้ คนหนุ่มสาว 15.8 ล้านคนได้รับความช่วยเหลือจากเราในช่วงปี 2547-2557 ในปี 2558 คนหนุ่มสาว 19.4 ล้านคนได้รับความช่วยเหลือ โดย 3.5 ล้านคนได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ในปี 2558

มุมมองของเรา

โดฟ (Dove) เป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดด้านการดูแลสุขอนามัยส่วนตัว และยังคงเติบโตในปี 2558 ในปี 2557 เราทำได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ของปี 2558 ในปี 2558 ผู้คนประมาณ 3.5 ล้านคนได้เข้าร่วมในโครงการนี้ และเราสามารถเข้าถึงคนวัยหนุ่มสาวรวมทั้งสิ้นถึง 19.4 ล้านคนใน 115 ประเทศ 

เราได้เร่งการเข้าถึงและปรับปรุงคุณภาพของโครงการส่งเสริมการเคารพตนเองของโดฟในปี 2558 พัฒนากลยุทธ์การดำเนินการที่ส่งผลกระทบและคุ้มทุน เราสามารถเข้าถึงคนหนุ่มสาวจำนวน 56% ด้วยโครงการต่าง ๆ ที่นำโดยครู ในทางภูมิศาสตร์ อเมริกาเหนือคิดเป็น 36% ของผู้คนจำนวน 3.5 ล้านคนที่เราได้ช่วยเหลือ โดยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในอินเดียและลาตินอเมริกา

ปัจจัยสนับสนุนหลักในความสำเร็จของเราคือ การเป็นพันธมิตรกับองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) การยกระดับการมีบทบาทของเราในโลกดิจิทัล และการเติบโตของโครงการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่ ๆ 

ในปี 2559 และหลังจากนั้น เราจะขยายผลกระทบและความครอบคลุมไปยังประเทศอื่น ๆ ให้มากขึ้น และจะปรับปรุงต้นทุนต่อการแทรกแซงและปรับปรุงในเรื่องคุณภาพ เพื่อที่เราจะสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นในแนวทางที่มีความหมาย

Key

  • บรรลุผล
  • เป็นไปตามแผน
  • ไม่เป็นไปตามแผน
  • ของเป้าหมายที่บรรลุผล
กลับขึ้นสู่ข้างบน