การปลดล็อกความเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปโดยผ่านโครงการความร่วมมือ

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนในการปรับปรุงสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการของพวกเขา และการร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ นั้นมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

ผู้หญิงที่หน้าประตูในเขตชนบทของแอฟริกา

ประชากรทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต การไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ดี ปัญหาด้านสุขอนามัย และการขาดแคลนอาหารทำให้ผู้คนหลายล้านคนต้องตกอยู่ในกับดักของวงจรอุบาทว์ในด้านสุขภาพที่ย่ำแย่และความตกต่ำเสื่อมถอย เช่น การขาดการศึกษา และประสิทธิภาพการทำงานที่จำกัด

เราเชื่อว่าธุรกิจต้องมีบทบาทที่สำคัญในการจัดการกับปัญหาท้าทายด้านการพัฒนาในทั่วโลกเหล่านี้ เมื่อคำนึงถึงความเชี่ยวชาญของเราในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การเข้าถึงผู้บริโภคในทั่วโลก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการของเรา เราอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นอย่างยิ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

จุดประสงค์ทางสังคมคือหัวใจสำคัญของแบบจำลองทางธุรกิจของเรา และเราสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจของเราและผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายในระดับใหญ่อย่างเป็นระบบได้นั้น เราจำเป็นจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น การดำเนินงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ ภาคประชาสังคม และธุรกิจต่าง ๆ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายที่สูงส่งของ Unilever ในการช่วยให้ประชากรกว่า 1 พันล้านคนสามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตนภายในปี 2563

การปฏิรูปสุขภาพและสุขอนามัยของผู้คนผ่านโครงการ WASH

สำหรับผู้คนหลายล้านคนในทั่วโลก การไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาด ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย (WASH) อาจส่งผลให้เจ็บป่วยเป็นโรคที่ป้องกันได้และบางครั้งอาจรุนแรงถึงชีวิต ตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้ มีเด็ก ๆ อายุต่ำกว่าห้าปีที่เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงจำนวนถึง 1,000 คนต่อวัน ในขณะที่เด็กอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบทางลบจากสภาวะที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเตี้ยกว่าเกณฑ์ 

เรากำลังดำเนินการปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรกว่า 1 พันล้านคน โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever ('USLP') โดยการร่วมมือกับหุ้นส่วนของเรา เราได้ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมด้านสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีบุคคลที่ขับถ่ายในที่สาธารณะน้อยลง ผู้คนล้างมือด้วยสบู่ในช่วงเวลาสำคัญ ๆ มากขึ้น และผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้ 

แบรนด์ต่าง ๆ เช่น ไลฟ์บอย, Pureit, Domestos, Signal และคนอร์ได้ร่วมมือกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ในการช่วยเหลือผู้คนหลายล้านคนในการปรับปรุงสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการของพวกเขาภายในสิ้นปี 2558 

นอกจากนี้ เรายังได้ช่วยสร้างแบบจำลองทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมนวัตกรรม ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการท้องถิ่น และเพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์ของเรา โครงการความร่วมมือเหล่านี้เป็นกลไกที่ช่วยให้เราสามารถบรรลุพันธกิจ USLP ของเรา

การให้การบำบัดรักษาแก่ผู้คนในแนวหน้า

มีแนวทางอื่น ๆ อีกมากที่แบรนด์ต่าง ๆ ของเราสามารถสร้างสิ่งดี ๆ ต่อสังคมผ่านโครงการความร่วมมือ ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความเติบโตทางธุรกิจของ Unilever

ตัวอย่างเช่น Vaseline® ได้ริเริ่มพันธกิจความร่วมมือกับ Direct Relief องค์กรความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ที่อุทิศตนให้แก่การปรับปรุงสุขภาพและชีวิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากความยากจนและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยการร่วมมือกันในโครงการ Vaseline® Healing Project เรามุ่งเป้าที่จะรักษาประชากรจำนวน 5 ล้านคนที่มีปัญหาเรื่องโรคผิวหนัง ภายในปี 2563

สำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภาวะวิกฤติหรือภัยพิบัติ ความผิดปกติของผิวหนังเพียงเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นปัญหาร้ายแรงได้ และเป็นการยากที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นสุข จากการสำรวจโดย Direct Relief พบว่า 67% บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพของแนวหน้ากล่าวว่า ความผิดปกติของผิวหนังที่สามารถป้องกันได้ จะทำให้ผู้คนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันทั่วไป เช่น การไปทำงานหรือไปโรงเรียนได้

ในการพยายามให้การรักษาอาการทางผิวหนังแก่บุคคลเหล่านี้ ทาง Vaseline® ได้ใช้ความเชี่ยวชาญกว่า 140 ปีของการดูแลสุขภาพผิว และโครงการ Vaseline® Healing Project ในการช่วยเหลือผู้คนที่มีความต้องการการบำบัดรักษาอาการทางผิวหนังของตน โดยเราได้อาศัยขนาดและขีดความสามารถที่เป็นที่น่าเชื่อถือของแบรนด์ในการดำเนินการเรื่องนี้ โครงการ Vaseline® Healing Project ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ Vaseline® กว่า 1 ล้านชิ้นผ่านทางเครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาลในทั่วโลกที่เป็นพันธมิตรของ Direct Relief

นอกจากนี้ โครงการ Vaseline® Healing Project ยังจัดการฝึกอบรมด้านสุขภาพผิวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสุขภาพของท้องถิ่นและส่งทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังให้ไปให้บริการบำบัดรักษาผู้คนพร้อมด้วยเวชภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์ Vaseline® ในปี 2558 พันธกิจของโครงการ Vaseline® Healing Project ได้เข้าถึงผู้คนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยและเขตชนบท

นอกจากนี้ โครงการ Vaseline® Healing Project ยังเชิญผู้บริโภคทั่วไปให้มาสร้างความแตกต่างในการจัดทำชุดอุปกรณ์ยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

1. จากการสำรวจภายในของบรรดาคลินิกพันธมิตรจำนวน 127 แห่งของ Direct Relief ซึ่งตั้งอยู่ใน 39 ประเทศทั่วโลก

ปัญหาท้าทายระดับโลก : ตัวเลขที่สำคัญ

ประชากร 2.4 พันล้านคนไม่สามารถเข้าถึงระบบสุขาภิบาลที่ดี1

ประชากร 805 ล้านคนต้องหิวโหยทุก ๆ วัน2

ประชากร 663 ล้านคนขาดช่องทางในการเข้าถึงแหล่งที่มาของน้ำดื่มที่สะอาด3

จำนวนวันเรียน 443 ล้านวันต้องสูญเสียไปในแต่ละวันเนื่องจากการขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาด ระบบสุขาภิบาลและสุขอนามัย4

เด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบจำนวนกว่า 340,000 คนต้องเสียชีวิตในแต่ละปีจากโรคท้องร่วง เนื่องจากระบบสุขาภิบาลที่ไม่ดีและการขาดสุขอนามัย หรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาด5

เป้าหมายด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเราในปี 2563

  • ความช่วยเหลือเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยของประชากร 1 พันล้านคนโดยการส่งเสริมประโยชน์ของการล้างมือด้วยสบู่ในช่วงเวลาสำคัญ ๆ
  • การช่วยเหลือประชากร 25 ล้านคนให้สามารถเข้าถึงห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ
  • การจัดหาน้ำดื่มสะอาด 150 พันล้านลิตร
  • การช่วยเหลือประชากรหลายร้อยล้านคนให้ได้รับอาหารที่ดีและมีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น
  • การช่วยเหลือในการรักษาโรคผิวหนังของประชากร 5 ล้านคนที่ดำรงชีวิตในสภาวะความเป็นอยู่ที่ไม่แน่นอนภายในปี 2563

1World Health Organization, Lack of sanitation for 2.4 billion people is undermining health improvements, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/jmp-report/en/ 

2World Food Programme, Hunger Statistics, https://www.wfp.org/hunger/stats

3WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme Report 2015, Progress on Sanitation and Drinking Water, http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf (7.6 MB)

4The World Bank, Sanitation: Facts, Figures, Resources, http://www.worldbank.org/en/topic/sanitation/brief/sanitation-facts-figures-resources

5WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme Report 2015, Progress on Sanitation and Drinking Water, http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf (7.6 MB)

กลับขึ้นสู่ข้างบน