ความร่วมมือในระดับโลก

การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ผ่านการร่วมมือกันทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

ผู้หญิงกับไร่ชาในอินเดีย

ด้วยการร่วมมือกันของเรา เรามุ่งเป้าที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้หญิงจำนวนห้าล้านคน ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย 800,000 คน และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนหลายล้านคนทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา

การปลดล็อกความเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูปโดยผ่านโครงการความร่วมมือ

ผู้หญิงที่หน้าประตูในเขตชนบทของแอฟริกา

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนในการปรับปรุงสุขภาพ สุขอนามัย และโภชนาการของพวกเขา และการร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ นั้นมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

ลดผลกระทบของภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

เด็กนักเรียนในค่ายผู้ลี้ภัย

เรามุ่งเป้าที่จะลดผลกระทบของภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน (ในชุมชนและในธุรกิจของเรา) โดยผ่านความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นที่การเตรียมความพร้อม การบรรเทาความเสียหาย และการฟื้นฟูสภาพ

การดำเนินการร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

ธนาคารอาหารในสหราชอาณาจักร

การร่วมมือกับหุ้นส่วนได้ช่วยให้เราสามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมายในการสร้างความเติบโตของธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กลับขึ้นสู่ข้างบน