การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

เราร่วมกันเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจระดับโลกได้

ค้นหากำลังขับเคลื่อนและทิศทางที่จะมุ่งหน้า

Unilever เป็นบริษัทที่กำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนมาตั้งแต่ต้น ปัจจุบันวัตถุประสงค์ของเราเรียบง่ายแต่ชัดเจนคือ การทำให้ลูกค้ามีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

เราเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจไม่ควรทำร้ายผู้คนและโลกของเรา ด้วยเหตุนี้เองเราจึงเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจและวิธีการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever (USLP) เป็นความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อบรรลุผลจากการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท เปิดตัวในปี 2010 โดยเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านแบรนด์ที่กำหนดวัตถุประสงค์ ลดต้นทุนทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง และช่วยให้เราสร้างความไว้วางใจ

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever กำหนดขึ้นเพื่อแยกการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทออกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เพิ่มผลกระทบเชิงบวกทางสังคมของเรา แผนของเรามีเป้าหมายสำคัญสามประการที่ต้องบรรลุ ซึ่งอยู่ภายใต้ ความมุ่งมั่นและเป้าหมายเก้าประการซึ่งครอบคลุมประสิทธิภาพด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในห่วงโซ่คุณค่า เราจะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นพื้นที่ที่เราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG)

เรามีเป้าหมายสำคัญสามประการ

การส่งเสริมให้คน
มากกว่า 1 พันล้าน
คนมีสุขภาพและความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เราจะช่วยเหลือผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนภายในปี 2020 โดยการส่งเสริมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

UN Sustainability Development Plan

เรากำลังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ


เราจะช่วยเหลือผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนโดยปรับปรุงสุขภาพและสุขอนามัยภายในปี 2020 วิธีนี้จะช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคที่คุกคามชีวิต เช่น โรคท้องร่วง

มีผู้คนเข้ามา 1,240 ล้านคนภายในสิ้นปี 2018 (653 ล้านคน†ผ่านโครงการที่มีประสบการณ์ร่วมจริง ๆ, 587 ล้านคนจากการดูทีวีที่สอนการล้างมือ)

 • ช่วยลดโรคท้องร่วงและทางเดินหายใจจากการล้างมือที่ถูกต้อง

 • จัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัย

 • ปรับปรุงการเข้าถึงสุขอนามัย

 • พัฒนาสุขภาพในช่องปาก

 • พัฒนาการนับถือตนเอง

 • ปรับปรุงพัฒนาการรักษาแผลที่ผิวหนัง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย

เราจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงรสชาติและคุณภาพทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราเป็นไปตามหรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำด้านโภชนาการแห่งชาติ ความมุ่งมั่นของเรามากยิ่งกว่านั้น: เราจะเพิ่มสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอที่ตรงตามมาตรฐานโภชนาการ สูงสุด เป็นสองเท่า โดยอ้างอิงจากแนวทางโภชนาการที่ยอมรับกันทั่วโลกภายในปี 2020 ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนหลายร้อยล้านคนมีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น

48% ของพอร์ตโฟลิโอของเราโดยปริมาณตรงตามมาตรฐานสูงสุดด้านโภชนาการในปี 2018

 • ลดปริมาณเกลือ
ไขมันอิ่มตัว:
 • ลดไขมันอิ่มตัว

 • เพิ่มกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย

 • ลดไขมันอิ่มตัวในผลิตภัณฑ์มากขึ้น
 • ขจัดไขมันทรานส์
 • ลดน้ำตาล
ลดแคลอรี:
 • ในไอศครีมของเด็ก
 • ในผลิตภัณฑ์ไอศครีมเพิ่มเติม
 • ให้ข้อมูลการรับประทานเพื่อสุขภาพ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงโภชนาการ

การลด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเหลือ

ครึ่งหนึ่ง

เรากำหนดเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2030 จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่งพร้อมไปกับสร้างการเติบโตทางธุรกิจ*

UN Sustainability Development Plan

เรากำลังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

วงจรผลิตภัณฑ์ของเรา:

ลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก (GHG) อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่งในตลอดวงจรผลิตภัณฑ์ภายในปี 2030

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากการใช้งานของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ 6% ตั้งแต่ปี 2010*

การผลิตของเรา:

ภายในปี 2020 เรมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากโรงงานของเราไม่เกินระดับในปี 2008 แม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ก๊าซ CO2 ลดลง 52% จากพลังงานต่อการผลิตหนึ่งตันตั้งแต่ปี 2008

ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนโดยการ:
 • สรรหาพลังงานที่ทดแทนได้

 • สรรหากริดไฟฟ้าที่ทดแทนได้

 • ถอนถ่านหินออกจากแหล่งพลังงาน

 • จัดหาพลังงานส่วนเกินให้ชุมชนได้ใช้

ลด GHG ที่เกิดจากการซักเสื้อผ้า:
 • การปรับเปลี่ยน
 • ลด GHG ที่เกิดจากการขนส่ง

 • ลด GHG จากการใช้ตู้เย็น
 • ลดการใช้พลังงานในสำนักงานของเรา
 • ลดการเดินทางของพนักงาน
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา:

ลดปริมาณน้ำที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2020+

ผลกระทบจากการใช้น้ำของผู้บริโภคลดลงประมาณ 2% ตั้งแต่ปี 2010*

การผลิตของเรา:

ภายในปี 2020 การลอบใช้น้ำโดยเครือข่ายโรงงานของเราทั่วโลกจะไม่เกินระดับในปี 2008 แม้ว่าปริมาณการผลิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การลอบใช้น้ำลดลง 44% ต่อการผลิตหนึ่งตันตั้งแต่ปี 2008

ลดการใช้น้ำในกระบวนการซักรีด:
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำน้อยกว่า

 • ลดการใช้น้ำในการเกษตร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้น้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา:

ลดปริมาณของเสียที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2020+

ผลกระทบของขยะจากการใช้ของผู้บริโภคลดลงประมาณ 31% ตั้งแต่ปี 2010*

การผลิตของเรา:

ภายในปี 2020 ปริมาณขยะทั้งหมดที่ส่งไปกำจัดจะไม่เกินระดับในปี 2008 แม้จะมีปริมาณมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปริมาณขยะลดลง 97% ต่อการผลิตหนึ่งตันตั้งแต่ปี 2008

ลดของเสียจากการผลิต:
 • ไม่มีขยะที่ไม่เป็นอันตรายต่อการฝังกลบ
 • บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้

 • ลดบรรจุภัณฑ์

รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์:
 • เพิ่มอัตราการรีไซเคิลและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

 • เพิ่มวัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล

 • แก้ไขปัญหาขยะถุงเครื่องหอม

 • กำจัดพีวีซี

ลดขยะในสำนักงาน:
 • รีไซเคิล นำมาใช้ซ้ำ นำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

 • ลดการใช้กระดาษ

 • ขจัดการใช้กระดาษในกระบวนการ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขยะและบรรจุภัณฑ์

ภายในปี 2020 เราจะจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตร 100% อย่างยั่งยืน

จัดหา 56% ของวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างยั่งยืนภายในสิ้นปี 2018

 • น้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน

 • กระดาษและกระดาษลูกฟูก

 • ถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง

 • ใบชา

 • ผลไม้

 • ผักสด

 • โกโก้

 • น้ำตาล

 • น้ำมันดอกทานตะวัน

 • น้ำมันเรพสีด

 • นมสด

 • การค้าที่เป็นธรรม Ben & Jerry’s

 • ไข่จากไก่ที่เลี้ยงนอกกรง

 • เพิ่มการจัดหาวัสดุสำนักงานอย่างยั่งยืน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาอย่างยั่งยืน

การปรับปรุง
สภาพความเป็นอยู่
ของผู้คน

หลายล้านคน

เราจะพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนหลายล้านคนไปพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจของเรา

UN Sustainability Development Plan

เรากำลังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ


ภายในปี 2020 เราจะขยายการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในการปฎิบัติการทั้งหมดซึ่งรวมไปถึงบริษัทต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน

61% ของการจัดซื้อจัดจ้างผ่านซัพพลายเออร์ เป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายการสรรหาวัตถุดิบอย่างมี

จริยธรรม เราให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นปัญหาที่สำคัญ 8 เรื่องในรายงานสิทธิมนุษยชนของเรา

อัตราความถี่ที่บันทึกได้โดยรวมสำหรับความปลอดภัยปรับปรุงได้ถึง 0.69 ต่อการทำงานหนึ่งล้านชั่วโมง

 • ปฏิบัติตามหลักการแนะนำของสหประชาชาติเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

 • 100% ของการสรรหาวัตถุดิบจากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามนโยบายการสรรหาวัตถุดิบอย่างมีจริยธรรม

 • สร้างกรอบงานเพื่อการชดเชยที่เป็นธรรม

 • ปรับปรุงสุขภาพ โภชนาการ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 • ลดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในที่ทำงาน 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นธรรมในที่ทำงาน

เราจะเพิ่มขีดความสามารถของสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2020

สตรี 1.85 ล้านคน ได้รับการช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการริเริ่มที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างโอกาส

 • สร้างองค์กรที่มีความเท่าเทียมทางเพศโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ 

 • ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงในชุมชนที่เราดำเนินงาน

 • ปรับปรุงการเข้าถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ 

 • เสริมสร้างโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าการค้าปลีกของเรา 

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสสำหรับสตรี

เราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิต 5.5 ล้านคนภายในปี 2020

เกษตรกรรายย่อยประมาณ 746,000 รายและผู้ค้าปลีกรายย่อย 1.73 ล้านคนสามารถเข้าร่วมโครงการริเริ่มที่มุ่งปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการเกษตรหรือเพิ่มรายได้

 • ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย

 • เพิ่มรายได้ให้ผู้ค้าปลีกรายย่อย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่ครอบคลุม
Key
 • บรรลุผล

  This is the number of targets we have achieved

 • เป็นไปตามแผน

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • ไม่เป็นไปตามแผน

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  ของเป้าหมายที่บรรลุผล

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเราแสดงในรูปแบบ "ตามการใช้งานของผู้บริโภค" ซึ่งหมายถึงการใช้เพียงครั้งเดียว เป็นส่วน หรือการให้บริการผลิตภัณฑ์

+ ในเจ็ดประเทศที่ขาดแคลนน้ำซึ่งมีประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของโลก

PwC ให้การรับรองโดยอิสระ

ดูความคืบหน้าที่เราทำได้แล้ว

1,240 ล้านคน

เราได้ช่วยเหลือผู้คน 1,240 ล้านคนให้ปรับปรุงสุขภาพและสุขอนามัย

กว่าครึ่ง

กว่าครึ่งของวัตถุดิบการเกษตรของเรา เช่น น้ำมันปาล์ม กระดาษ และใบชาเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนไปแล้วในขณะนี้

หลายล้านคน

เรายังได้ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ให้แก่ผู้คนหลายล้านคน จากความคิดสร้างสรรค์ เช่น เกษตรกรรายย่อยและโครงการผู้ค้าปลีกขนาดเล็ก

เรารับทราบมานานแล้วว่าการเติบโตกับความยั่งยืนนั้นไม่ได้ขัดแย้งกัน ในแต่ละปี เรารวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ USLP เอื้อต่อการทำธุรกิจของเรา รวมถึงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การเติบโตเพิ่มขึ้น

Shopping trolly
26

แบรนด์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

จากการวิจัยของเราแสดงว่ากว่าครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคทั้งหมดได้ซื้อสินค้า หรือต้องการซื้อสินค้าที่มีความยั่งยืน นี่คือสาเหตุที่เราพัฒนาแบรนด์ ‘ที่ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน’ ซึ่งมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนต่อข้อกังวลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของแผน USLP

ขณะนี้เรามี 26 แบรนด์ที่ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนประกอบด้วย Dove, Lipton, Hellmann's และ Seventh Generation โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของ Unilever ที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง

ลดต้นทุน

diffrent currency
600 ล้านยูโร

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานผ่านประสิทธิภาพเชิงระบบนิเวศตั้งแต่ปี 2018

จากการลดปริมาณของเสียและลดการใช้พลังงาน วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ เราได้สร้างประสิทธิภาพและลดต้นทุน ขณะเดียวกันก็เผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้อยลง

การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงระบบนิเวศมีส่วนทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่า 600 ล้านยูโรตั้งแต่ปี 2008

มีความเสี่ยงน้อยลง

Farmer with spade
56%

จัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานอย่างยั่งยืนช่วยให้เรามีความมั่นใจเกี่ยวกับซัพพลายเชนในอนาคต โดยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดหาวัตถุดิบ

56% ของวัตถุดิบทางการเกษตรของเรามีแหล่งที่มาที่ยั่งยืนภายในสิ้นปี 2018

สร้างความเชื่อมั่นมากขึ้น

Shaking hands
50

นายจ้างที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดใน 50 ประเทศ

การกำหนดให้ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้เราอยู่ข้างเดียวกับผู้บริโภค และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับเรา

เราเป็นบริษัทผู้ว่าจ้างผู้จบการศึกษา FMCG จำนวนเป็นอันดับหนึ่งในประมาณ 50 ประเทศ


ผลลัพท์ที่ชัดเจนจากการเรียนรู้ผ่านบทเรียน

Free to be myself

เราได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากแผนการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน เรารู้ว่ามีส่วนช่วยเหลือให้ธุรกิจเติบโตเนื่องจากเราเห็นผู้บริโภคจงใจเลือกใช้แบรนด์ของเรา ช่น Dove, Hellmann's, Ben & Jerry's และ Omo

เรายังได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้การได้และไม่ได้ และเราจะปรับเปลี่ยนต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความสามารถในการโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายนอกบริษัท ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง

เรามองหาแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องที่จะสามารถวางแนวทางห่วงโซ่คุณค่าในวงกว้าง เราทราบว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับความท้าทายมากมายด้านความยั่งยืน และเราจะมุ่งเน้นเรื่องนี้มากขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า

ในฐานะบริษัทเรามองไกลไปถึงอนาคต เปลี่ยนแปลง และปรับทิศทางเพื่อให้ก้าวล้ำไปหนึ่งก้าว

นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราอยากจะเห็น

หากร่วมมือกัน เราสามารถสร้างรูปแบบใหม่ในการทำธุรกิจ

คุณจะร่วมมือกับเราหรือไม่

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us