Toggle ค้นหา

  1. Home
  2. วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

การเติบโตอย่างยั่งยืน: อนาคตที่สดใส

ที่ ยูนิลีเวอร์ เราเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจไม่ควรทำร้ายผู้คนและโลกของเรา เพราะเหตุนี้ เราจึงเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราทำธุรกิจและวิธีการทำธุรกิจของเราให้ประสบความสำเร็จ

รูปแบบการทำธุรกิจของเราช่วยผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างกำไร แข่งขันได้ และมีความรับผิดชอบ

ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดทำแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน (Unilever Sustainable Living Plan - USLP) และตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา เรายังคงยึดถือเป็นหลักการทำงานของเรา

แผน USLP ช่วยผลักดันการเติบโตผ่านแบรนด์โดยมีวัตถุประสงค์ ด้วยการลดต้นทุนทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง และช่วยเราสร้างความเชื่อมั่น เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวสำหรับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกับเราอีกหลายฝ่าย

เราได้บรรลุหรือดำเนินการสำเร็จมากกว่า 80% ของเป้าหมายตามเวลาที่ได้ระบุไว้ ซึ่งมุ่งเน้นที่การปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนหลายล้านคน

มาดูว่าแผนของเราสร้างคุณค่าได้อย่างไร

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนมีสามเป้าหมายใหญ่คือ

  1. ภายในปี 2563 เราจะช่วยเหลือผู้คนจำนวนกว่า 1 พันล้านคนในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเขา
  2. ภายในปี 2573 เรามีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่งไปพร้อมกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของเรา
  3. ภายในปี 2563 เราจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนหลายล้านคนไปพร้อมกับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจของเรา

ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ เรากำลังสร้างคุณค่าสำหรับธุรกิจและสังคมของเรา

การขยายตัวมากยิ่งขึ้น

Deodorant factory worker

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อแบรนด์ที่พวกเขาเชื่อว่าสร้างสิ่งที่ดีต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เราจึงพัฒนาแบรนด์ 'วิถีชีวิตที่ยั่งยืน' ของเรา

ขณะนี้เรามีแบรนด์ ‘วิถีชีวิตที่ยั่งยืน’ 18 แบรนด์ เช่น Dove, Lipton และ Hellmann’s ซึ่งทุกแบรนด์ต่างมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนต่อข้อกังวลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของแผน USLP แบรนด์เหล่านี้มีอัตราเติบโตคิดเป็น 60% ของทั้งหมดในปี 2559 และเติบโตเร็วกว่าธุรกิจอื่นๆ ที่เหลือของเราถึง 50%

ต้นทุนที่ต่ำลง

Chinese factory worker

โดยการลดปริมาณของเสียและลดการใช้พลังงาน วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ เรากำลังสร้างความมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนลง ขณะเดียวกันก็เผชิญความเสี่ยงน้อยลงในเรื่องความผันผวนของราคาทรัพยากร

เราสามารถลดต้นทุนสะสมได้มากกว่า 700 ล้านยูโรโดยผ่านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศในโรงงานของเรานับตั้งแต่ปี 2551

รับความเสี่ยงน้อยลง

การดำเนินงานอย่างยั่งยืนช่วยให้เรามั่นใจเกี่ยวกับซัพพลายเชนในอนาคตโดยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดหาวัตถุดิบในระยะยาว

ในปี 2559 วัตถุดิบทางการเกษตรของเรา 51% ได้รับการจัดซื้อจากแหล่งผลิตที่ยั่งยืน

ความเชื่อมั่นที่มากขึ้น

การกำหนดให้ความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญของรูปแบบการทำธุรกิจของเราช่วยให้เราอยู่ข้างเดียวกับผู้บริโภค และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกับเรา

แผน USLP ยังสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย เรายังคงรักษาสถานภาพของบริษัทในฐานะนายจ้างที่บัณฑิตจบใหม่ต้องการทำงานด้วย (Graduate Employer of Choice) ในภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตเร็วใน 34 ประเทศ

การพัฒนาที่ยั่งยืน - โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในช่วงชีวิตของเรา

เมื่อเร็วๆ นี้ มีการประเมินว่า ผู้คนเกือบ 1 พันล้านคนยังคงใช้ชีวิตอย่างยากจนแร้นแค้น ส่วนพวกเรา หนึ่งในเก้าเป็นโรคขาดสารอาหาร หนึ่งในสิบเป็นโรคอ้วน หลายภูมิภาคประสบปัญหาความไม่สงบทางการเมืองและสังคม และพวกเรากำลังใช้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกที่มีจำกัดอย่างเกินขอบเขต

ซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหญ่

แต่การจัดการปัญหานี้ ถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่สำหรับผู้คนและภาคธุรกิจในการเติบโตและประสบความสำเร็จ

ในเดือนกันยายน 2558 ประชาคมโลกได้เห็นชอบเป้าหมายในระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ 17 ข้อ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ‘ต้องทำ’ ทั่วโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต่อสู้กับความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมกัน และขจัดความยากจนให้หมดไป ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเป้าหมาย และจะเป็นผู้ที่คอยผลักดันให้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

SDG ช่วยให้ภาคธุรกิจได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การดำเนินการตามเป้าหมายเหล่านี้จะสร้างโอกาสทางการตลาดที่มีมูลค่า ปลดล็อคการเติบโตทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 12 ล้านล้านดอลลาร์ และสร้างงาน 380 ล้านตำแหน่ง จากการประเมินของคณะกรรมการธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกเหนือจากแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน เรายังใช้ความสามารถ อำนาจ และทรัพยากรของเราเพื่อสร้างความแตกต่างที่แท้จริงในเรื่องที่มีความสำคัญ เราทราบดีว่าเราสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยต้องทำงานร่วมกับประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชนอื่นๆ เท่านั้น การดำเนินการร่วมกันคือเครื่องมือทรงพลังที่สุดซึ่งเราต้องใช้เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

ยุติการทำลายป่า

Worker surveys jungle site

พร้อมกับพันธมิตรอื่นในอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะลดการทำลายป่าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์สี่อย่างคือ น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง กระดาษและกระดาษแข็ง และเนื้อวัว ให้เป็นศูนย์ภายในปี 2563

ในอินโดนีเซีย 40% ของน้ำมันปาล์มผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย โดยการร่วมมือกับรัฐบาลจังหวัดกาลีมันตันกลาง รัฐบาลเขตโกตาวาริงอินตะวันตกและ Yayasan Penelitian Inovasi Bumi (INOBU) เราได้เริ่มทำงานกับเกษตรกรรายย่อย 600 รายเพื่อเพาะปลูกบนพื้นที่ 1,400 เฮกตาร์ที่มีการรับรอง เราจะเข้าดำเนินงานในแต่ละหมู่บ้านเพื่อผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และการปกป้องป่า

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

Farmer checking tomato crop

ในฐานะผู้ซื้อพืชไร่ เช่น ชา น้ำมันปาล์ม และพืชผักที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายหนึ่ง เรากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยกำจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร และยกระดับโภชนาการ

เนื่องจากเกษตรกรรายย่อยมักจะขายอาหารที่มีโภชนาการสูงสุด เราจึงเปิดตัวโครงการโภชนาการ Seeds of Prosperity ร่วมกับ Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) และ Sustainable Trade Initiative (IDH) โครงการนี้จะทำงานผ่านซัพพลายเชนโภคภัณฑ์เพื่อส่งเสริมความสำคัญของอาหารที่มีโภชนาการ การรับประทานอาหารที่หลากหลาย และการล้างมือด้วยสบู่ นอกจากนี้ แต่ละครอบครัวจะได้รับเครื่องมือเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวในบ้านอีกด้วย เกษตรกรนำร่องประสบความสำเร็จถึง 2,600 รายในรัฐทมิฬนาฑู อินเดีย และขณะนี้ได้ขยายโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มอีก 300,000 ราย

น้ำสะอาดและสุขอนามัย

Indian children washing their hands

เราปรารถนาให้ผู้คนทั่วโลกได้ดื่มน้ำที่สะอาด ถูกสุขอนามัย และปลอดภัย การจัดการปัญหาเหล่านี้ร่วมกับภาคส่วนอื่นสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต

หนึ่งในสามของประชากรโลกยังไม่มีห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัยไว้ใช้งาน ในทางหนึ่ง Domestos และพันธมิตรกำลังพยายามแก้ปัญหานี้ผ่านแผนงาน Domestos Toilet Academies (DTA) โดยสอนให้ ผู้ประกอบการในท้องถิ่นจัดหา ติดตั้ง และรักษาห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ และให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับความสำคัญของสุขอนามัย ด้วยการช่วยเหลือจากพันธมิตรของเรานับตั้งแต่ปี 2557 ผู้ประกอบการกว่า 500 รายได้ผ่านการอบรม และมีการติดตั้งห้องน้ำมากกว่า 116,000 ห้องเพื่อให้ประชากรประมาณ 619,000 คนในอินเดียและเวียดนามได้ใช้งาน

โอกาสสำหรับสตรี

Shakthi woman talking

บทบาทของสตรีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความสำคัญมากทั้งในฐานะพันธมิตรที่ทำการเปลี่ยนแปลงและในฐานะผู้รับประโยชน์ การปลดล็อคศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสตรีสามารถเพิ่ม GDP ของโลกได้ถึง 28 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2568

โดยความร่วมมือกับ TechnoServe เราได้จัดตั้ง Sunlight Water Centre สิบแห่งเพื่อผลิตน้ำสะอาดในราคาประหยัดให้กับชุมชนในไนจีเรีย ศูนย์นี้เพิ่มจำนวนสองเท่าเป็นร้านค้าในหมู่บ้านและเป็นแหล่งฝึกทักษะทางธุรกิจและเงินเดือนสำหรับสตรีที่บริหารงานศูนย์ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างถึง 1,000 แห่งซึ่งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับ Unilever สูงถึง 20 ล้านยูโร

อนาคตที่สดใส

เราไม่ได้ประเมินขนาดของความท้าทายต่ำเกินไป แต่เราคาดหวังในเชิงบวก เมื่อพิจารณาร่วมกับอัตราการขยายตัวของเรา เรามีความมั่นใจว่าเราไม่เพียงเดินมาถูกทาง แต่ยังเป็นหนทางการเติบโตที่มั่นคง ทำกำไร แข่งขันได้ และรับผิดชอบอีกด้วย อนาคตที่สดใสเริ่มขึ้นแล้ว

กลับขึ้นสู่ข้างบน