เรากำลังสร้างธุรกิจที่คนทั่วโลกจะภาคภูมิใจ

เมื่อสิบปีที่แล้วเรากำหนดจุดหมายปลายทางที่จะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนที่สุดในโลก

เพื่อพิสูจน์ว่าการเติบโตทางธุรกิจไม่จำเป็นต้องส่งผลเสียต่อผู้คนและโลกของเรา

เพื่อแสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดสิ่งดี ๆ ด้วยการกระทำ ไม่ใช่แค่คำพูด

เราได้บรรลุเป้าหมายหลายประการแล้ว แต่ล้มเหลวที่จะสื่อสารออกไปให้คนรับทราบ

หนึ่งทศวรรษต่อมา เราแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

โดยเราได้นำสิ่งที่เรียนรู้มากำหนดเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ใหม่ที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม

มองย้อนกลับไปในทศวรรษแห่งการบุกเบิก

ในปี 2010 เราเปิดตัวแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever (USLP)

USLP ได้สร้างการเปลี่ยนแปลง ในเวลาที่ธุรกิจส่วนใหญ่มองความยั่งยืนและธุรกิจแยกออกจากกัน แต่เรากลับมองว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกัน

นี่ไม่ใช่แผนการสร้างความยั่งยืน

แต่เป็นแผนธุรกิจยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จ

เราพิจารณาทุกแง่มุมของห่วงโซ่คุณค่าของเราและกำหนดแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่ ที่เรารู้ดีว่าเป็นหัวใจสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความเท่าเทียมทางเพศ สุขภาพและโภชนาการของผู้คนหลายพันล้านคน การใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่เป็นธรรมและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

จากนั้นเราก็สนับสนุนเป้าหมายเหล่านั้นด้วยตัวชี้วัดความยั่งยืนที่เข้าใจได้ง่าย ที่ยังไม่มีธุรกิจขนาดเดียวกับเรากำหนดใช้

เราได้มีโอกาสเห็นว่าการทำงานของเราก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกรอบตัวเราได้อย่างไร - การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิง การอนุรักษ์ป่าไม้ การมีสุขภาพที่ดีขึ้นและการเกษตรแบบยั่งยืน

และประโยชน์ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม แม้เราจะประสบความสำเร็จมากมาย แต่เรายังมีงานที่ต้องทำอีกมาก

เรายังไม่บรรลุตัวชี้วัดครบหมดทุกข้อ

เรายังไม่บรรลุเป้าหมายทั้งหมด

บางครั้ง เราก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่ยากลำบาก

เราทำได้อย่างไร

หลังจากการดำเนิน USLP มาสิบปี เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเรา

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever กำหนดขึ้นเพื่อแยกการเติบโตออกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่เพิ่มผลกระทบเชิงบวกทางสังคมของเรา

แผนของเรามีเป้าหมายสำคัญสามประการที่ต้องบรรลุ สนับสนุนด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายเก้าประการซึ่งครอบคลุมประสิทธิภาพด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในห่วงโซ่คุณค่า เราจะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นพื้นที่ที่เราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ

เรามีเป้าหมายสำคัญสามประการ

การปรับปรุงสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี
สำหรับผู้คนมากกว่า

1 พันล้านคน

เราจะช่วยเหลือผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนภายในปี 2020 โดยดำเนินการปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

UN Sustainability Development Plan

เรากำลังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ


เราจะช่วยเหลือผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนโดยปรับปรุงสุขภาพและสุขอนามัยภายในปี 2020 วิธีนี้จะช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคที่คุกคามชีวิต เช่น โรคท้องร่วง

มีผู้คนเข้ามา 1,300 ล้านคนภายในสิ้นปี 2019

 • ลดโรคท้องร่วงและทางเดินหายใจได้ด้วยการล้างมือที่ถูกต้อง

 • จัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัย

 • ปรับปรุงการใช้เพื่อสุขอนามัย

 • ปรับปรุงสุขภาพในช่องปาก

 • ปรับปรุงความนับถือตนเอง

 • ช่วยปรับปรุงการรักษาแผลที่ผิวหนัง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย

เราจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงรสชาติและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราเป็นไปตามหรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำด้านโภชนาการแห่งชาติ ความมุ่งมั่นของเรามากยิ่งกว่านั้น: เราจะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามมาตรฐานโภชนาการสูงสุดเป็นสองเท่า โดยอ้างอิงจากแนวทางโภชนาการที่ยอมรับกันทั่วโลกภายในปี 2020 ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนหลายร้อยล้านคนมีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น

56% ของพอร์ตโฟลิโอของเราโดยปริมาณตรงตามมาตรฐานสูงสุดด้านโภชนาการในปี 2019

 • ลดปริมาณเกลือ
ไขมันอิ่มตัว:
 • ลดไขมันอิ่มตัว

 • เพิ่มกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย

 • ลดไขมันอิ่มตัวในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น

  (ไม่มีการวัดหรือรายงานเป้าหมายอีกต่อไปตั้งแต่ขายกิจการสเปรดของเราในปี 2018)

 • ขจัดไขมันทรานส์
 • ลดน้ำตาล
ลดแคลอรี:
 • ในไอศกรีมสำหรับเด็ก
 • ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพิ่มเติม
 • ให้ข้อมูลการรับประทานเพื่อสุขภาพ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงโภชนาการ

การลด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้เหลือ

เพียงครึ่งหนึ่ง

ภายในปี 2030 เรามีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่ง พร้อมไปกับการสร้างธุรกิจของเราให้เติบโต*

UN Sustainability Development Plan

เรากำลังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

วงจรผลิตภัณฑ์ของเรา:

ลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก (GHG) อันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่งในตลอดวงจรผลิตภัณฑ์ภายในปี 2030

ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกอันเกิดจากการใช้งานของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ตั้งแต่ปี 2010*

การผลิตของเรา:

ภายในปี 2020 เราจะปล่อยก๊าซ CO2 จากโรงงานของเราไม่เกินระดับในปี 2008 แม้ว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ก๊าซ CO2 ลดลง 65% จากพลังงานต่อการผลิตหนึ่งตันตั้งแต่ปี 2008

เป็นข่าวเชิงบวกในเรื่องคาร์บอนในการผลิต:
 • จัดหากริดไฟฟ้าที่ทดแทนได้

 • จัดหากริดไฟฟ้าที่ทดแทนได้

 • ถอนถ่านหินออกจากแหล่งพลังงาน

 • จัดหาพลังงานส่วนเกินให้ชุมชนได้ใช้

ลด GHG ที่เกิดจากการซักเสื้อผ้า:
 • การปรับเปลี่ยน
 • ลด GHG ที่เกิดจากการขนส่ง

 • ลด GHG ที่เกิดจากการใช้ตู้เย็น
 • ลดการใช้พลังงานในสำนักงานของเรา
 • ลดการเดินทางของพนักงาน
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก

ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา:

ลดปริมาณน้ำที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้บริโภคลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2020+

ผลกระทบอันเกิดจากการใช้น้ำของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ตั้งแต่ปี 2010*

การผลิตของเรา:

ภายในปี 2020 เราจะปล่อยก๊าซ CO2 จากโรงงานของเราไม่เกินระดับในปี 2008 แม้ว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การลอบใช้น้ำลดลง 47% ต่อการผลิตหนึ่งตันตั้งแต่ปี 2008

ลดการใช้น้ำในกระบวนการซักรีด:
 • ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำน้อยกว่า

 • ลดการใช้น้ำเพื่อการเกษตร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้น้ำ

ผลิตภัณฑ์ของเรา:

ลดปริมาณขยะที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2020

ผลกระทบของขยะจากการใช้ของผู้บริโภคลดลงประมาณ 32% ตั้งแต่ปี 2010*

การผลิตของเรา:

ภายในปี 2020 ปริมาณขยะทั้งหมดที่ส่งไปกำจัดจะไม่เกินระดับในปี 2008 แม้ว่าปริมาณจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปริมาณขยะทั้งหมดลดลง 96% ต่อการผลิตหนึ่งตันตั้งแต่ปี 2008

ลดขยะจากการผลิต:
 • ไม่มีการฝังกลบขยะที่ไม่เป็นอันตราย
 • บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้

 • ลดบรรจุภัณฑ์

รีไซเคิลบรรจุภัณฑ์:
 • เพิ่มอัตราการรีไซเคิลและการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

 • เพิ่มวัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล

 • แก้ไขปัญหาขยะถุงเครื่องหอม

 • กำจัดพีวีซี

ลดขยะในสำนักงาน:
 • รีไซเคิล นำมาใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

 • ลดการใช้กระดาษ

 • ขจัดการใช้กระดาษในกระบวนการ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขยะและบรรจุภัณฑ์

ภายในปี 2020 เราจะจัดหาวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 100%

จัดหา 62% ของวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างยั่งยืนภายในสิ้นปี 2019

 • น้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน

 • กระดาษและกระดาษลูกฟูก

 • ถั่วเหลืองและน้ำมันถั่วเหลือง

 • น้ำชา

 • ผลไม้

 • ผัก

 • โกโก้

 • น้ำตาล

 • น้ำมันดอกทานตะวัน

 • น้ำมันเรปซีด

 • ผลิตภัณฑ์นม

 • Ben & Jerry’s การค้าที่เป็นธรรม

 • ไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ

 • เพิ่มการจัดหาวัสดุสำนักงานอย่างยั่งยืน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาอย่างยั่งยืน

การปรับปรุง
สภาพความเป็นอยู่
ของผู้คน

หลายล้านคน

ภายในปี 2020 เราจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนหลายล้านคนไปพร้อมกับการสร้างธุรกิจของเราให้เติบโต

UN Sustainability Development Plan

เรากำลังดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ


ภายในปี 2020 เราจะดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนในปฏิบัติการต่าง ๆ และขยายห่วงโซ่อุปทาน

70% ของการใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อจัดหาผ่านซัพพลายเออร์ตรงตามข้อกำหนดของนโยบายจัดหาที่มีความรับผิดชอบ


เราปลูกฝังเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นปัญหาที่สำคัญ 8 เรื่องในรายงานสิทธิมนุษยชน


อัตราความถี่ที่บันทึกได้โดยรวมสำหรับความปลอดภัยวัดค่าได้ 0.76 ต่อการทำงานหนึ่งล้านชั่วโมง

 • ปฏิบัติตามหลักการแนะนำของสหประชาชาติเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

 • แหล่งที่มา 100% ของการใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อจัดหาสอดคล้องกับนโยบายการจัดหาที่รับผิดชอบของเรา

 • สร้างกรอบงานเพื่อการชดเชยที่เป็นธรรม

 • ปรับปรุงสุขภาพ โภชนาการ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

 • ลดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในที่ทำงาน 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นธรรมในที่ทำงาน

เราจะเพิ่มขีดความสามารถของสตรี 5 ล้านคนภายในปี 2020

สตรี 2.34 ล้านคนได้รับการช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการริเริ่มที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างโอกาส

 • สร้างองค์กรที่มีความเท่าเทียมทางเพศโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ

 • ส่งเสริมให้สตรีในชุมชนที่เราดำเนินงานได้รับความปลอดภัย

 • ปรับปรุงการเข้าถึงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ

 • เสริมสร้างโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าการค้าปลีกของเรา

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสสำหรับสตรี

เราจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ชีวิตผู้คน 5.5 ล้านคนภายในปี 2020

เกษตรกรรายย่อย 793,000 ราย และผู้ค้าปลีกรายย่อย 1.81 ล้านคนสามารถเข้าร่วมโครงการริเริ่มที่มุ่งปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการเกษตรหรือเพิ่มรายได้

 • ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย

 • เพิ่มรายได้ให้ผู้ค้าปลีกรายย่อย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่ครอบคลุม
Key
 • บรรลุผล

  This is the number of targets we have achieved

 • เป็นไปตามแผน

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • ไม่เป็นไปตามแผน

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  ของเป้าหมายที่บรรลุผล

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเราแสดงในรูปแบบ "ตามการใช้งานของผู้บริโภค" ซึ่งหมายถึงการใช้เพียงครั้งเดียว เป็นส่วน หรือการให้บริการผลิตภัณฑ์

+ ในเจ็ดประเทศที่ขาดแคลนน้ำซึ่งมีประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของโลก

PricewaterhouseCoopers (PwC) ให้การรับรอง ดู การรับรองโดยอิสระ & เมตริกของเรา

ต่อด้วยเข็มทิศนำทางของยูนิลีเวอร์

แต่เนื่องจาก USLP ของเราจะสิ้นสุดในปี 2020 เราจะทำอย่างไรต่อจากนี้

ต่อไป

เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าการดำเนินการที่เราทำมาโดยตลอดเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว สำหรับเราและสำหรับทุกคนบนโลก ด้วยประสบการณ์ที่เราได้จาก USLP เราจึงพร้อมที่จะขับเคลื่อนส่วนต่างๆ ประกอบด้วยซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้บริโภค ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น

ธุรกิจนั้นมีลักษณะอย่างไร

เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจจะต้องมีวัตถุประสงค์และมีความเหมาะสมสำหรับอนาคต พร้อมกับการผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

การก้าวไปถึงจุดนั้น เราจะปฏิบัติตามแนวทางใหม่ของเข็มทิศนำทาง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนเพียงหนึ่งเดียว ตามความเชื่อที่สำคัญทั้งสาม:

แบรนด์ที่มีวัตถุประสงค์จะเติบโต

บริษัทที่มีวัตถุประสงค์จะคงอยู่

ผู้คนที่มีวัตถุประสงค์จะรุ่งเรือง

เราคาดหวังว่าจะแบ่งปันเส้นทางนี้แก่คุณ

เราจะใช้ธุรกิจที่ดีที่สุดเพื่อสร้างโลกที่พวกเราทุกคนอยากเห็น ธุรกิจที่ทั่วทั้งโลกภาคภูมิใจ