ข้ามไปที่ เนื้อหา

โลกและสังคม

เรากำลังเผชิญกับความท้าท้ายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนแบบที่โลกไม่เคยมาก่อน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

และเรารู้ว่าเรามีบทบาทสำคัญ เราเป็นบริษัทของแบรนด์และพนักงานซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน: เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

Sustainable scenarios

ทศวรรษแห่งการบุกเบิก

ในปี พ.ศ. 2553เราได้เปิดตัวแผนชีวิตที่ยั่งยืนของ Unilever(USLP) ซึ่งเริ่มต้นเพื่อพิสูจน์ว่าความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จนั้นมีความเชื่อมโยงกัน

ตลอดระยะเวลาสิบปีของการทำ USLP ที่ผ่านมาโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเด็นที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราลงมือทำได้กลายเป็นกระแสหลักผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มองว่า
ความมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนนั้นเป็นสิ่งที่มีไว้ก็ดีอีกแล้ว – พวกเขาคาดหวังให้เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำ

ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรมากมายและถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย
ทุกครั้งแต่เราเชื่อว่าเรายังคงยึดมั่นในความตั้งใจของเราที่จะเป็นผู้นำในเรื่องความยั่งยืนซึ่งผลักดันโดยความเชื่อหลักที่ว่าแบรนด์ที่มีจุดมุ่งหมายจะเติบโตบริษัทที่มีจุดมุ่งหมายจะอยู่ได้และพนักงานที่มีจุดมุ่งหมายจะก้าวหน้า

เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเรากำลังมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง – เพื่อเราเองและเพื่อโลกด้วย USLP พร้อมทั้งประสบการณ์ของเราเรากำลังเริ่มสร้างความเคลื่อนไหวซึ่งซัพพลายเออร์ลูกค้าและผู้บริโภคล้วนมีส่วนช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีกว่า

สัญญาฉบับใหม่ – กับสังคมและโลก

ตอนนี้เราต้องการผลักดันธุรกิจ – และวิธีการดำเนินธุรกิจ – ให้ก้าวไกลมากกว่าที่เคยเป็นกลยุทธ์บริษัท Unilever Compass กำหนดวิธีการที่เราจะทำให้ความตั้งใจนั้นกลายเป็นจริง

Unilever Compass ถือว่าการให้บริการผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ

มันส่งเสริมความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไม่มีเงื่อนไขและมันกำหนดแผนดำเนินงานตามความตั้งใจที่จะจัดการกับปัญหาที่สำคัญที่สุดในยุคของเราควบคุมและใช้ประโยชน์จากขนาดและผลกระทบของแบรนด์และมุ่งหน้าต่อไปให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่มีกำหนดเวลาซึ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

การดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของเรา

เรามีขนาดที่ใหญ่ความสามารถและความตั้งใจที่จะทำให้เกิดความแตกต่างในเชิงบวกอย่างแท้จริงและยั่งยืนแก่โลกและสังคมเรากำลังเปลี่ยนแปลงเรากำลังดำเนินการและเรากำลังสนับสนุนคนอื่นๆที่ทำเช่นเดียวกันด้วย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่เราให้ความสำคัญ

นักวิทยาศาสตร์สองคนกำลังทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ

ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

รากฐานธุรกิจที่มีความรับผิดชอบของเราตั้งอยู่บนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเรามีค่านิยมที่แข็งแกร่งและนโยบายที่ชัดเจนและมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราจะไม่เพียงแต่ทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องเท่านั้นแต่ยังทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วย
เราคาดหวังให้ทุกคนที่ยูนิลีเวอร์เป็นตัวแทนเพื่อมาตรฐานทางจริยธรรมที่สูงของเรา

ผู้ชายสวมแว่นตาและหมวกนิรภัยอยู่ในโรงงาน

เคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสากลและไม่เปลี่ยนแปลงแต่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว – และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นอันตรายต่อสิทธิมนุษยชนในกิจการของเราและทุกความสัมพันธ์ทางธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำตั้งอยู่บนความ

มุ่งมั่นที่มั่นคงแน่วแน่ที่จะเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนซึ่งทุกประเทศให้การยอมรับ

A landscape photograph of a lush, green forest

เสียเวลาไม่ได้อีกแล้ว

เราจะดำเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพของโลกให้ดีขึ้นการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติและสร้างโลกที่ปราศจากขยะ

เราจะมีส่วนสนับสนุนเพื่อโลกที่มีความยุติธรรมและยอมรับความแตกต่างทางสังคมมากขึ้น
มุ่งเน้นความเท่าเทียมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในทุกสิ่งที่เราทำกระตุ้นธุรกิจของเราให้ยกระดับมาตรฐานชีวิตอย่างจริงจังและเตรียมผู้คนให้พร้อมสำหรับงานในอนาคต

ในขณะเดียวกันเราจะส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของแต่ละคนแบรนด์ของเราจะเป็นหัวใจสำคัญของงานนี้ – เพราะแบรนด์คงอยู่มาตลอดการดำเนินกิจการของเรา

เรารู้ว่าสิ่งนี้จะสร้างความแตกต่างได้อย่างมากมายแต่เราก็รู้ว่าปัญหาที่ต้องดำเนินการนั้นใหญ่เกินกว่าที่ธุรกิจเดียวจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เอง

โอกาสสำคัญที่สุดสำหรับผลกระทบในเชิงบวกอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของเราและสังคมที่เราติดต่อด้วยดังนั้นเราจะต้องใช้ขนาดที่ใหญ่ของ Unilever อย่างเต็มที่เพื่อสร้างอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจและนโยบายของพนักงานที่เราทำงานด้วยรวมถึงในเศรษฐกิจที่เราดำเนินกิจการ

เนื่องจากเราทุกคนต้องการเห็นโลกที่มีความเท่าเทียมยอมรับความแตกต่างทางสังคมและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นข้อความนี้จึงเป็นที่ชัดเจน: เสียเวลาไม่ได้อีกแล้วลงมือทำกันเถอะ

โลกและสังคมของเราในประเทศไทย

เรามีการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สร้างความเท่าเทียมในสังคม และปรับปรุงสุขภาพของโลก
ด้วยขนาดขององค์กรเราและแบรนด์ของเรา เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีได้

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้เร่งแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและอาหารแห้งเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิดและกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงรวมทั้งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้

นอกจากนี้ เราได้ขยายเครดิตเทอมเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินแก่พันธมิตรคู่ค้าของ
ยูนิลีเวอร์ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเพื่อสร้างความเท่าเทียมในสังคม ยูนิลีเวอร์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรโดยการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจ SMEs ที่มีเจ้าของหรือผู้บริหารเป็นผู้หญิง LGBTQI ผู้พิการ หรือชนกลุ่มน้อยเป็นส่วนใหญ่

ยูนิลีเวอร์ สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน และเริ่มปฏิวัติพลาสติกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ด้วยการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่สนับสนุนการรีไซเคิลและการนำพลาสติกมารีไซเคิล (Post-Consumer Recycled) PCR และมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านพลาสติกในปี พ.ศ. 2568 อันได้แก่ (1) ลดการใช้เม็ดพลาสติกใหม่ลงครึ่งหนึ่ง หรือ 100,000 ตันทั่วโลก (2) บรรจุภัณฑ์ของเราจะต้องใช้ซ้ำได้ รีไซเคิลได้ หรือ ย่อยสลายได้ (3) เรียกเก็บและแปรรูปบรรจุภัณฑ์ของเราให้ได้มากกว่าที่เราขาย แต่เราไม่หยุดยั้งอยู่แต่เพียงเท่านี้ เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ยูนิลีเวอร์ได้มีการปรับสูตรผลิตภัณฑ์ซักผ้าเพื่อยกเลิกการใช้เชื้อฟอสซิล และใช้คาร์บอนหมุนเวียนจากพืชเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ Clean Future

กลับไปด้านบน