โลกไม่เคยมีความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเราทุกคนต้องเผชิญ มากเท่านี้มาก่อน

ความจำเป็นที่จะต้องลงมือกระทำก็ไม่เคยมีมากเท่านี้มาก่อน

และเรารู้ว่าเรามีบทบาทสำคัญ เราคือบริษัทเจ้าของแบรนด์ที่บุคลากร ที่ทั้งแบรนด์และบุคคลากรของเราต่างมีมีความเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือการทำให้วิถีชีวิตที่ยั่งยืนเป็นเรื่องสามัญ

หนึ่งทศวรรษแห่งการบุกเบิก

ในปี 2553 เราได้เปิดตัว Unilever Sustainable Living Plan (USLP) เพื่อพิสูจน์ว่าความยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นเชื่อมโยงกัน

หลังจากที่เดินตามแผน USLP มากว่าสิบปี โลกได้เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราลงมือปฏิบัติได้กลายเป็นเรื่องสำคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้มองว่าพันธกิจด้านความยั่งยืนเป็นสิ่งที่พึงมีอีกต่อไป แต่คาดหวังให้เป็นสิ่งพื้นฐานที่จะต้องมี

เราได้เรียนรู้มากมายระหว่างการทำงานของเราและแม้ว่าเราจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง แต่เราเชื่อว่าเรายังคงยึดมั่นกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเชื่อหลักของเราที่ว่า แบรนด์ที่มีเป้าหมายจะเติบโต บริษัทที่มีเป้าหมายจะยืนหยัด และบุคลากรที่มีเป้าหมายจะประสบความสำเร็จ

เรามั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมว่าเส้นทางที่เรากำลังมุ่งไปเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วสำหรับเราและสำหรับโลกใบนี้ และด้วยประสบการณ์ที่ได้จาก USLP เรากำลังตั้งเป้าที่จะสร้างความเคลื่อนไหวที่ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้บริโภคของเราล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่า

สัญญาใหม่ต่อสังคมและโลกใบนี้

ตอนนี้เราต้องการผลักดันธุรกิจของเราและวิธีการดำเนินธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าที่เคยเป็นมา กลยุทธ์องค์กร Unilever Compass ของเราจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะทำให้ความมุ่งมั่นนั้นเป็นจริงได้อย่างไร

Unilever Compass กำหนดให้การรับใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ

โดยเพิ่มความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน และได้กำหนดโปรแกรมปฏิบัติการที่เปี่ยมความมุ่งมั่น เพื่อจัดการกับปัญหาที่วิกฤตที่สุดในยุคของเรา ควบคุมขอบเขตและผลกระทบทั้งหมดจากแบรนด์ของเรา และก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นผ่านการยึดเป้าหมายที่มีขอบเขตเวลา ซึ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

การดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของเรา

เรามีขนาด ความสามารถ และเจตจำนงที่จะสร้างความแตกต่างเชิงบวก ที่แท้จริง และยั่งยืนให้กับโลกใบนี้และสังคมของเรา เรากำลังสร้างความเปลี่ยนแปลง

เรากำลังลงมือปฏิบัติ และเรากำลังสนับสนุนคนอื่น ๆ ที่ร่วมลงมือเช่นเดียวกันเราจะดำเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพของโลก ดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ และสร้างโลกที่ปราศจากขยะ

เราจะมีส่วนร่วมในโลกที่เป็นธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางสังคมมากขึ้น มุ่งเน้นความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างในทุกสิ่งที่เราทำ สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของเราเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพอย่างแข็งขัน และเตรียมพร้อมบุคลากรสำหรับการทำงานในอนาคต

ในเวลาเดียวกัน เราจะปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล แบรนด์ของเราจะเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ อย่างที่เคยเป็นมาตลอดการดำรงอยู่ของเรา

เรารู้ว่าสิ่งนี้จะสร้างความแตกต่างเป็นอย่างมาก แต่เรารู้ด้วยว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องอาศัยการลงมือทำเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกินกว่าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจะทำได้โดยลำพัง

โอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกส่วนหนึ่งอยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของเราและสังคมที่เชื่อมโยงกับเรา ดังนั้นเราจึงต้องใช้ขนาดและสเกลของ Unilever อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างแรงชักจูงต่อการดำเนินธุรกิจและนโยบายของบุคลากรที่เราทำงานด้วย รวมทั้งในระบบเศรษฐกิจที่เราดำเนินงาน

เพราะสำหรับพวกเราทุกคนที่ต้องการเห็นโลกที่ยุติธรรมขึ้น มีการยอมรับความแตกต่างทางสังคมมากขึ้น และโลกที่มีสุขภาพดี สิ่งที่ต้องการสื่อนั้นชัดเจนว่า รอช้าอยู่ทำไม มาลงมือทำกันเถอะ

ลงมือทำด้วยตัวเองและร่วมกันบรรลุวิสัยทัศน์

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us