ข้ามไปที่ เนื้อหา

ทุกๆ วอลล์ สร้างกิจกรรมเสริมชุมชนให้มีความสุขกว่าเดิม

ไอศกรีมเป็นมากกว่าของกินคู่กับฤดูร้อน ไอศกรีมสามารถช่วยสร้างโลกที่มีความสุขมากขึ้นและให้ทุกคนมีส่วนร่วมยิ่งขึ้นได้ เพียงแค่การเพลิดเพลินไปกับไอศกรีมวอลล์เป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะเป็นแบบถ้วย โคน หรือแท่ง คุณกำลังช่วยสร้างโลกที่มีความสุขยิ่งขึ้น และยังช่วยโครงการ I’m Wall’s ทั่วโลกสร้างโอกาสและอาชีพให้คนหนุ่มสาวที่ว่างงานจำนวนนับพันได้มีงานทำ

วอลล์ต้องการสร้างกิจกรรมเสริมชุมชนให้มีความสุขกว่าเดิมสำหรับคนไทย

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้กับคนไทยแล้ว วอลล์ยังมุ่งสร้างกิจกรรมเสริมชุมชนให้คนไทยมีความสุขกว่าเดิมอีกด้วย ในแต่ละปี วอลล์ได้สร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งในประเทศไทย ผ่านโครงการตัวแทนแห่งความสุขที่รู้จักกันดีในชื่อ “พี่ติมวอลล์” โครงการนี้ให้ทั้งการฝึกอบรม อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และใบอนุญาต แก่คนที่ว่างงานระยะยาวหลายพันคน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จำเป็นในการเป็นผู้จำหน่ายไอศกรีม และมีอาชีพอย่างภาคภูมิใจ

ในภาพเป็นรูป คนขายไอศกรีมวอลล์กำลังมอบไอศกรีมให้กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งรับไอศกรีมอย่างมีความสุข

วอลล์ได้เปลี่ยนความมุ่งมั่นในการสร้างกิจกรรมเสริมชุมชนให้มีความสุขกว่าเดิม สู่การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย เราได้วางแผนที่จะแจกจ่ายไอศกรีมมากกว่า 2 ล้านชิ้นในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนเมษายนของทุกปีภายใต้แคมเปญ "วอลล์สุขส่งยิ้ม" ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อต่อยอดให้เรามีชุมชนที่มีความสุขและเข้มแข็งขึ้นทั่วประเทศ

45,000 งานกว่า 45,000 ตำแหน่งทั่วโลก ได้ถูกสร้างให้เกิดโอกาสในการทำงานจากโครงการของเรา

โครงการทำให้เกิดขึ้นโดยการจ้างบุคลากรโดยตรง รวมถึงผู้ว่างงานระยะยาวและผู้ลี้ภัย หรือให้การสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาได้เริ่มต้นธุรกิจไอศกรีมของตนเอง ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถสร้างช่องทางการขายใหม่ๆ ทั้งยังสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมต่อ ผู้คน และชุมชนด้วย

ในภาพเป็นรูป พนักงานจากทีมวอลล์และนักเรียนกำลังถือไอศกรีมวอลล์อย่างมีความสุข

นอกเหนือจากการขายไอศกรีมในงานดนตรี สถานที่ท่องเที่ยว และชายหาด พี่ติมวอลล์ ยังช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น ด้วยการช่วยเก็บกวาดขยะจากบริเวณงานเทศกาลและชายหาด หรือสอดส่องดูแลเพื่อความปลอดภัยของผู้คน ด้วยการสนับสนุนของคุณ โครงการ พี่ติมวอลล์ สามารถดึงคนหนุ่มสาวหรือคนที่ถูกกีดกันทางสังคมประมาณ 45,000 คนทั่วโลก เข้าสู่ธุรกิจไอศกรีมแสนอร่อยนี้

วอลล์รณรงค์เพื่อสร้างความสุขกลับคืนมา เพื่อโลกที่มีความสุขยิ่งขึ้น

ในภาพเป็นรูป พนักงานจากทีมวอลล์และกลุมผู้สูงอายุกำลังถือไอศกรีมวอลล์อย่างมีความสุข

งานวิจัยของวอลล์แสดงให้เห็นว่า ผู้คนกว่า 78% ทั่วโลก รู้สึกเป็นอย่างยิ่งว่าความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีควรถูกให้ความสำคัญมากกว่าเงิน

วอลล์จะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องที่จะนำนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย นักธุรกิจ ชุมชน และนักเคลื่อนไหว มาร่วมกันคิดค้นวิธีที่เราจะพัฒนาแผนการสำหรับอนาคต ที่วัดความก้าวหน้าจาก ความสุขของชุมชน และการเชื่อมต่อทางสังคมที่แน่นแฟ้น แทนที่จะวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) เพียงอย่างเดียว

วอลล์เชื่อว่าการทำสิ่งนี้ และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของชุมชน และการเชื่อมต่อทางสังคม ผ่านทั้งคำพูด และ การกระทำ เราจะสามารถสร้างโลกที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่มีความสุขในอนาคต

คลิกดูโปรแกรมต่างๆ จากวอลล์

ทุกๆ U ทำสิ่งดีๆ ยูนิลีเวอร์

กลับไปด้านบน