ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ มุ่งขยายตลาดเมืองไทย ภายใต้เป้าหมาย “2022 Growing Together”

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 3 รายงานการประชุม

Man talking conference

มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย ประกาศเป้าหมาย “Unilever Thailand 2022 Growing Together” นำแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนตลาดเมืองไทยให้เติบโต โดยตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป ยูนิลีเวอร์ พร้อมเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อน นำแผนดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจในการทำธุรกิจของยูนิลีเวอร์ตลอดระยะเวลา 7 ปี

โดยมุ่งขยายตลาดในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งยูนิลีเวอร์เป็นผู้นำตลาดใน 7 ประเภทผลิตภัณฑ์ และเพิ่มอัตราการบริโภค (Penetration Rate) ให้เติบโตมากขึ้น ด้วยแผนการพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ พร้อมโครงการต่าง ๆ ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ 3Ps

  1. Purpose สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมีเป้าหมาย
  2. People เติมคุณค่าให้บุคลากร และ
  3. Performance ศักยภาพทางธุรกิจขององค์กร สานต่อพันธกิจอยู่คู่สังคมไทยต่อเนื่อง

Unilever Thailand unveils "2022 Growing Together" Sustainability Strategy

Unilever Thailand announced its “2022 Growing Together” strategy which aims to support sustainable livelihoods and growth in the Thai market while reducing environmental impacts through its 3Ps: Purpose, People and Performance.

Mr. Robert Candelino, Head of Unilever Thailand, said, “Globally, Unilever was pleased to announce our successful efforts in mid-2017 at integrating the principle of sustainable living into our business practices since 2010. Unilever’s Sustainable Living brands delivered over 60% of the company’s total growth, and grew more than 50% faster than the rest of the business in 2016.

"These positive outcomes demonstrate that Unilever has become more competitive by integrating sustainability into our business. In Thailand, Unilever is ranked as the market leader in seven major product segments including laundry detergents, hair cleansing products, skin cleansing products, detergents, ‘Jok’ rice porridge products, and ice cream and skin care. We are proud of the fact that 99% of 24.7 million households in Thailand make a purchase from Unilever’s product portfolio, with a repeat-buy rate of over 99%, and that our consumers use our products three times a day."

From 2018 onward, Unilever will enhance its role as a driving force in the country’s economic development through its sustainable living plan, which the company has supported for seven years, to increase growth in the consumer product market segment. Unilever aims to increase its penetration rate with the implementation of a new product development plan that supports the needs of consumers while reducing environmental impacts and improving the company’s growth. As a result, Unilever has implemented the 3Ps which include Purpose, People and Performance.

  1. Purpose: Unilever has a clear purpose of continuously offering consumers improved well-being on a daily basis. Unilever is also committed to reducing its environmental footprint and increasing its positive social impacts.
  2. People: Unilever’s employees are encouraged to pass on greater value to customers on a daily basis by providing them with excellent value from our portfolio of products. The company’s business strategy focuses on encouraging employee development to achieve satisfaction in the workplace and sustainable engagement.
  3. Performance: By building innovation in each product segment to meet the requirements of consumers through the company’s sustainable livelihood policy and improving the purpose and capacities of employees, Unilever is confidant of increased growth in each of the targeted product segments while delivering products that contribute to better livelihoods for consumers.
กลับไปด้านบน