ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์จับมือเทสโก้ โลตัส ออกแคมเปญพิเศษ "ซองฮีโร่"

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

ZWTN with Vongpanit Lotus

ยูนิลีเวอร์จับมือกับเทสโก้ โลตัส ออกแคมเปญพิเศษ "ซองฮีโร่" ซึ่งเป็นแคมเปนที่ต่อยอดมาจากโครงการขยะเป็นศูนย์คืนสู่ธรรมชาติ (Zero Waste to Nature: ZWTN) เพียงแค่ให้ผู้บริโภคร่วมบริจาคซองผลิตภัณฑ์เปล่าที่ไม่ใช้แล้วและย่อยสลายยาก เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อโลกของเราและเพื่อการรีไซเคิลในอนาคต อีกทั้ง ผู้บริจาคยังได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้ายูนิลีเวอร์ในห้างเทสโก้อีกด้วย โดยกล่องรับบริจาคจะตั้งอยู่ที่เทสโก้ โลตัส จำนวนทั้งสิ้น 16 สาขาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ


โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 27 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์ได้นำคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กรมควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. และบรรณาธิการร่วมด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งตัวแทนผู้บริหารจากเทสโก้ โลตัส เข้าเยี่ยมความคืบหน้าในโครงการนำร่อง รวมถึงจุด drop point ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาบางนา พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาคีในการแก้ไขปัญหาโครงการนำร่อง และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการสนับสนุนโครงการจัดการขยะพลาสติกที่รีไซเคิลยากไม่ให้ไปหลุมฝังกลบในปี พ.ศ. 2561

กลับไปด้านบน