ข้ามไปที่ เนื้อหา

เปิดบทสัมภาษณ์ พอล โพลแมน CEO - Unilever

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

Suthichai Yoon Interview Suthichai Yoon

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ที่อาคาร ยูนิลีเวอร์ เฮาส์ คุณสุทธิชัย หยุ่น ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับ คุณพอล โพลแมน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ถึงแนวคิดในการบริษัทธุรกิจ โดยตังอยู่บน แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์
หนึ่งในแผนการนั้นก็คือ การหาสูตรทางเศรษฐกิจที่มีเหตุมีผลและปฏิบัติได้ มิฉะนั้นก็จะไม่มีแหล่งทำรายได้ที่จะทำให้ยั่งยืนได้ 

"ถ้าเราทำสบู่ที่คนล้างมือได้ดี คนใช้เป็นพันล้าน เราก็สามารถสร้างรายได้จากสบู่ ขณะเดียวกันเราก็อาจจะช่วยรักษาชีวิตเด็ก 4 ล้านคนเพราะสบู่ช่วยป้องกันโรคติดต่อได้ เงินที่จะต้องใช้เพื่อแก้ปัญหาของโลกไม่ว่าจะเป็นความยากจน หรือสิ่งแวดล้อมไม่อาจจะมาจากงบประมาณรัฐบาลอย่างเดียว จะต้องมาจากเอกชนด้วย" คุณพอลโพลแมน กล่าวในการสัมภาษณ์ "ในฐานะเป็นนักธุรกิจที่รับผิดชอบต้องตระหนักถึงหน้าที่ในการปกปักรักษาโลกใบนี้ให้คนรุ่นต่อไป เพราะถ้าธุรกิจทำลายป่า ทำลายต้นน้ำ และไม่ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ก็เท่ากับเป็นการซ้ำเติมให้ทรัพยากรธรรมชาติของโลกหดหายไป และนั่นย่อมหมายถึงหายนะของมนุษยชาติ เราต้องเป็นบริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ไม่ใช่เป็นองค์กรที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปอีก หาไม่แล้วสังคมก็จะไม่ยอมให้คุณอยู่ในระยะยาว"

คุณพอล โพลแมน ได้ต่อสู้กับแนวความคิดแบบดั้งเดิมอย่างนี้มาตั้งแต่เขาขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุดเมื่อปี 2009 และได้พิสูจน์ให้เห็นว่าหากบริษัททำนโยบายบริหารอย่างยั่งยืนจริงจัง และจริงใจ ไม่เพียงแต่จะทำให้สังคมมีความศรัทธาเท่านั้น แต่ท้ายที่สุดกำไรของบริษัทจะสูงขึ้นด้วยเพราะในระยะยาวแล้ว นโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะส่งผลดีกลับสู่พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน
คุณสามารถรับชมคลิปเต็มได้ ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=CR9sa77gjL0&feature=youtu.be

กลับไปด้านบน