ข้ามไปที่ เนื้อหา

โอโม ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม ภาษาดี เสื้อสดใส ไปไหนก็เจิดจ้า

OMO Bright Future Awards

วันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา โอโม ประกาศผลเยาวชนผู้ชนะกิจกรรม “Shine Bright for Thailand ภาษาดี เสื้อสดใส ไปไหนก็เจิดจ้า” ซึ่งร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชวนเด็กไทย มาร่วมฉายความสดใส โชว์ความมั่นใจ และอวดทักษะภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์จริง ด้วยการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดๆ โดนๆ หรือของดีประจำจังหวัดเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ซึ่งเยาวชนผู้ที่มีความมั่นใจ และทักษะโดดเด่น จนคว้ารางวัลไปได้ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ: นายดุสิต บริสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อายุ 16 ปี จากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง: นางสาวธัญชนก นิพพานนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 18 ปี จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง: นายปณิธิ อมรเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อายุ 17 ปี จากโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
 โดยโอโม ยังได้มอบรางวัลพิเศษให้โรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่นักเรียนได้รับรางวัล เป็นทุนสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนละ 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนมารีย์วิทยา

พร้อมกันนี้ เยาวชนทั้ง 3 ยังได้รับโอกาสในการฉายความสดใส ร่วมแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน พร้อมความมั่นใจทั้งเสื้อผ้าและภาษา ให้สมกับเป็นเด็กไทยไบรท์ ในรายการ Loukgolf's English Room กับ ครูลูกกอล์ฟ-คณาธิป สุนทรรักษ์ อีกด้วย