ข้ามไปที่ เนื้อหา

โดฟ เดย์ 2017 ยกระดับความมั่นใจให้นักเรียนมัธยมวัดหนองแขม

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

Dove Day 2017 Atmosphere

วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์ ได้เริ่มต้นกิจกรรม "โดฟ เดย์" การเวิร์คชอปภายในหนึ่งวัน เพื่อยกระดับความมั่นใจให้กับนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเชื่อมั่นในความงามตามแบบฉบับของตนเอง ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ยกระดับความมั่นใจให้กับนักเรียนหญิงในช่วงประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อายุ 11-14 ปี) จำนวน 250 คน มีความเชื่อมั่นในความงามตามแบบฉบับของตนเอง (Real Beauty) ผ่านกิจกรรมที่ได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคณะนักจิตวิทยา ผู้นำทางความคิด เซเลบริตี้ ไอดอลของผู้หญิงมากความสามารถ และพนักงานบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง ที่จะประจำฐานกิจกรรม 7 ฐานเพื่อช่วยปรับทัศนคติต่อรูปลักษณ์ของตนเองและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความคิดให้เด็กผู้หญิงเติบโตสู่วัยสาวอย่างมั่นใจในความงามตามแบบฉบับของตนเอง


สำหรับกิจกรรม “โดฟ เดย์” ในครั้งนี้ จะเป็นรูปแบบการเวิร์คชอปภายในหนึ่งวัน ณ โรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียนด้วยกันคือ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนสตรีนนทบุรีโรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน โดยกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ตั้งเป้าหมายในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่จากกิจกรรมนี้ให้มากที่สุดภายในปี 2017

กลับไปด้านบน