ยูนิลีเวอร์ขับเคลื่อนโครงการขยะเป็นศูนย์ คืนสู่ธรรมชาติ

จากที่ยูนิลีเวอร์ประกาศเป็นองค์กรนำร่องรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี พ.ศ.2553  ยูนิลีเวอร์ได้ขับเคลื่อนในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่อง

ยูนิลีเวอร์ ขับเคลื่อน โครงการ ขยะเป็นศูนย์ คืนสู่ธรรมชาติ

โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์ในฐานะผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลก ได้ร่วมกับ วงษ์พาณิชย์ และภาคีเครือข่ายของโครงการฯ ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการขยะเป็นศูนย์ คืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองรับซื้อขยะซองบรรจุภัณฑ์พาสติกที่รีไซเคิลยาก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานไหนรับซื้อมาก่อน  จากจุดทดลองรับซื้อ 5 สาขา อันได้แก่ 1) สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สาขาสุวรรณภูมิ 2) สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สาขาวัดศรีวารี  3) สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สาขามีนบุรี  4) สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สาขาอ่อนนุช  5) สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ สาขาโพธิ์แก้ว ในเขตพื้นที่ลาดกระบัง ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ถึง ตุลาคม 2560 เป็นระยะเวลา 3 เดือน  กลับคืนเพื่อไม่ให้ไปยังหลุมฝังกลบ และจะนำไปสร้างประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยมีคุณไมค์ ดิคเค่น รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายซัพพลายเช่น ผู้แทนกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เจ้าของสถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ทั้ง5 สาขา โดยมีคุณสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณสมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการโรงงานจัดการขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ ให้เกียรติเป็นพยาน

ทั้งนี้ พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ อันจะนำสู่หนทางสกัดกั้น เพื่อไม่ให้ขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดเคลือบไปสร้างปัญหาให้กับหลุมฝังกลบขยะอีกต่อไป 

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us