โดฟ เดย์ 2017 ยกระดับความมั่นใจให้นักเรียนมัธยมวัดหนองแขม

Dove Day 2017 Atmosphere
วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์ ได้เริ่มต้นกิจกรรม "โดฟ เดย์" การเวิร์คชอปภายในหนึ่งวัน เพื่อยกระดับความมั่นใจให้กับนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเชื่อมั่นในความงามตามแบบฉบับของตนเอง ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม ยกระดับความมั่นใจให้กับนักเรียนหญิงในช่วงประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อายุ 11-14 ปี) จำนวน 250 คน มีความเชื่อมั่นในความงามตามแบบฉบับของตนเอง (Real Beauty) ผ่านกิจกรรมที่ได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคณะนักจิตวิทยา ผู้นำทางความคิด เซเลบริตี้ ไอดอลของผู้หญิงมากความสามารถ และพนักงานบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง ที่จะประจำฐานกิจกรรม 7 ฐานเพื่อช่วยปรับทัศนคติต่อรูปลักษณ์ของตนเองและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความคิดให้เด็กผู้หญิงเติบโตสู่วัยสาวอย่างมั่นใจในความงามตามแบบฉบับของตนเอง

สำหรับกิจกรรม “โดฟ เดย์” ในครั้งนี้ จะเป็นรูปแบบการเวิร์คชอปภายในหนึ่งวัน ณ โรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียนด้วยกันคือ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม โรงเรียนสตรีนนทบุรีโรงเรียนพรตพิทยพยัต โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน โดยกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ตั้งเป้าหมายในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่จากกิจกรรมนี้ให้มากที่สุดภายในปี 2017
ดูหัวข้อเหล่านี้เพิ่มเติม
กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us