Toggle ค้นหา

  1. Home
  2. ศูนย์ข่าวสาร
  3. ข่าวสาร
  4. กรมการค้าภายในเยือน ร้านติดดาว

กรมการค้าภายในเยือน ร้านติดดาว

คณะผู้บริหารจากกรมการค้าภายใน เข้าเยี่ยมชมกิจการ “ร้านติดดาว”

DIT visit platinum store

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหารจากกรมการค้าภายใน เข้าเยี่ยมชมกิจการ “ร้านติดดาว” โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตร้านค้าปลีก และร้านข้างบ้านของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร และนายกู้เกียรติ ชัยโกศล เจ้าของร้านติดดาว เฮียกู้ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ดูหัวข้อเหล่านี้เพิ่มเติม
กลับขึ้นสู่ข้างบน