ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ (คนอร์ ซุปรสหมูก้อน และซุปรสไก่ก้อน) ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

Unilever Thailand receive Carbon Footprint 2016

ในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2558 จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


ประกาศนียบัตรนี้มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ ที่อบก. ให้การรับรองใช้เครื่องหมายและดำเนินการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของไทยที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ซึ่งในปี 2558 มีผู้มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำนวน 155 ราย สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 184 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กลับไปด้านบน