ข้ามไปที่ เนื้อหา

คนอร์คัพโจ๊กมอบมื้อเช้าวันอาหารโลก

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

คนอร์คัพโจ๊กจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาหารโลก

คนอร์ คัพโจ๊ก มอบมื้อเช้า วันอาหารโลก

เปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้บริโภคร่วมทำสิ่งดีๆ ในโครงการ “ซื้อ 1 แพค บริจาค 1 ซอง” เพื่อเป็นมื้อเช้าให้กับเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร โดยได้เข้าพบท่านผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อส่งมอบคนอร์คัพโจ๊กจำนวน 25,000 ซอง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งต่อให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้รับประทานมื้อเช้าที่อร่อยและมีประโยชน์จากข้าวหอมมะลิแท้เนื่องในวันอาหารโลก 16 ตุลาคม 2559

กลับไปด้านบน