ข้ามไปที่ เนื้อหา

นวัตกรรมในการจัดหาน้ำช่วยให้ผู้หญิงมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

มีคนอีกมากบนโลกนี้ใช้ชีวิตด้วยการขาดแคลนน้ำสะอาด ซึ่งหน้าที่ในการหาน้ำนั้นตกอยู่กับผู้หญิงและเด็ก

Water Innovation Nigeria USLP

คนเดียวที่จะช่วยได้

มีการคาดการณ์ว่าผู้หญิงใช้เวลาไปกว่า 200 ล้านชั่วโมงในแต่ละวันในการจัดหาน้ำ ซึ่งเวลาเหล่านี้ควรเป็นเวลาที่พวกเธอได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือหารายได้ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน สิ่งนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสิทธิและพลังของผู้หญิง รวมไปถึงการเข้าถึงด้านเศรษฐกิจ


ภายใต้หัวข้อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นของแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของเรา ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างพลังให้แก่ผู้หญิงกว่า 5 ล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในกลุ่มสินค้าด้านสุขภาพและสุขอนามัยของเรา ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเข้าถึงคนทั่วโลก เราคือคนเดียวที่จะช่วยปรับปรุงการเข้าถึงวิธีการใช้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น น้ำ สุขอนามัยและสุขลักษณะ


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้คนที่มีคุณภาพชีวิตไม่ดีหรือไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ ด้านล่างคือสองตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของเรา

ลดกำแพงเกี่ยวกับงานดูแลที่ไม่ได้เงิน

ผลิตภัณฑ์ Surf ได้ประกาศความร่วมมือเป็นเวลาสามปีกับองค์กร Oxfam โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างการจดจำ ลด และแบ่งเวลาให้แก่ผู้หญิงและเด็กในการทำงานดูแลที่ไม่ได้เงิน เช่น การซักผ้า การทำอาหาร การทำความสะอาดบ้าน รวมไปถึงการหาน้ำดื่มน้ำใช้


เราได้ทำสิ่งต่อไปนี้:

• ช่วยให้สังคมรู้ว่าหน้าที่ภายในบ้านนั้นเป็นทางเลือกที่จำกัดของผู้หญิง

• สร้างโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับน้ำและหาความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ช่วยให้การทำงานบ้านง่ายและเร็วขึ้น และช่วยให้ผู้หญิงมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น

• การทำงานร่วมกับชุมชน รัฐบาลและบริษัท ในการขับเคลื่อนทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง ว่าหน้าที่ภายในบ้านนั้นสามารถช่วยกันได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง


ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นการเริ่มต้น โดยจัดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์และซิมบับเว และได้เปลี่ยนชีวิตของคนกว่าร้อยในพันคน และยังได้เข้าถึงคนทั่วโลกกว่าล้านคน ด้วยการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ให้ความสำคัญเรื่องการทำงานดูแลที่ไม่ได้เงินของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

Analia Mendez, Global Director, Social Mission Expertise, Home Care, กล่าวว่า “ความร่วมมือคือหัวใจหลักในการสร้างความแตกต่างที่แท้จริงของการพัฒนาประเด็นต่างๆ และโครงการนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือกัน รวมไปถึงแนวคิดของ Oxfam ในการยกประเด็นเรื่องงานดูแลที่ไม่ได้เงิน และความเชี่ยวชาญของเราไม่ว่าจะเป็น การตลาด เทคโนโลยี และข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค”

เพิ่มความพร้อมในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ

น้ำยาล้างจานซันไลต์ได้ร่วมมือกับ TechnoServe และ Oxfam ในการเปิดตัว Sunlight Water Centres ที่ประเทศไนจีเรีย ศูนย์นี้จะช่วยจัดหาน้ำสะอาดและเพิ่มความพร้อมในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะช่วยลดการใช้เวลาในการหาน้ำดื่มน้ำใช้ เช่นเดียวกับการป้องกันการใช้น้ำสกปรก ผู้หญิงในท้องถิ่นได้รับการอบรมภายในศูนย์ในการพัฒนาทักษะและโอกาสในการหารายได้เพิ่มขึ้น


จากความสำเร็จของ Water Centres นี้ ซันไลต์ได้สร้างศูนย์เพิ่มอีก 8 แห่งในประเทศไนจีเรียในปี พ.ศ. 2558-2559 แต่ละที่เข้าถึงกว่า 160 ครัวเรือน (1,200 คน) ซึ่งหมายความว่าในอนาคตเราจะช่วยคนได้ถึง 1 ล้านคน

กลับไปด้านบน