ข้ามไปที่ เนื้อหา

โดฟช่วยวัยรุ่นให้มีความนับถือในตัวเองได้อย่างไร

ที่ตีพิมพ์:

Stacie June Shelton, Global Head of Education & Advocacy สำหรับโครงการสร้างความนับถือในตนเองของโดฟ พูดถึงผลกระทบของความมั่นใจในการมีรูปร่างที่ดีที่มีมากกว่าความมั่นใจในตนเอง

Dove Self Esteem Project

ชั้นได้ทำงานและใช้ชีวิตมาแล้วทั่วโลก ด้วยงานที่สร้างและส่งเสริมพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดี ตัวชั้นเองมาจากสหรัฐอเมริกาและเคยทำงานให้กับรัฐบาลในเมืองโอเรกอน ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับสุขภาพของวัยรุ่นในโรงเรียน

นอกจากนี้ ชั้นยังเคยทำงานกับ NGOs ในประเทศอินเดีย เกี่ยวกับปัญหาเรื่อง HIV/AIDS และการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมในโรงเรียน ซึ่งใน 9 เดือนที่ผ่านมา ชั้นได้ทำงานร่วมกับโดฟ โดยช่วยสร้างและจัดเตรียมเครื่องมือในการส่งเสริมเรื่องความมั่นใจในรูปร่างของตนเอง และความนับถือตนเองในกลุ่มวัยรุ่นทั่วโลก

Dove Self Esteem Project
Join #TeamGirl

ความหลากหลายเรื่องความงาม

เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว ที่โดฟได้สนับสนุนให้ผู้หญิงมองว่าความงามเป็นเรื่องของความมั่นใจไม่ใช่ความวิตกกังวล เพราะเราไม่ได้มองความงามเพียงแค่ด้านเดียว ดังนั้น เราจึงใช้ผู้หญิงทั่วไปในแคมเปญโฆษณาของเรา

ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในฐานะของแบรนด์และยูนิลีเวอร์ในด้านวัตถุประสงค์ของแบรนด์

โครงการสร้างการนับถือในตนเองของโดฟ เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ซึ่งเราได้มีการพูดคุยและพยายามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความวิตกกังวลในกลุ่มวัยรุ่น ณ ตอนนี้ เราได้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นกว่า 20 ล้านคนใน 138 ประเทศทั่วโลก และเราหวังว่าภายในปี พ.ศ. 2563 เราจะเข้าถึงคนได้เพิ่มอีก 20 ล้านคน

ทำไมความมั่นใจในรูปร่างถึงสำคัญ

จากงานวิจัยที่เราได้ศึกษามากว่า 12 ปี พบว่า เมื่อเด็กสาวโตขึ้นเป็นวัยรุ่น พวกเธอจะประสบปัญหาเรื่องภาพลักษณ์เกี่ยวกับรูปร่างของตนเอง และจากรายงานล่าสุดของโดฟเกี่ยวกับเรื่องความงามและความมั่นใจ เราได้สัมภาษณ์ผู้หญิงจำนวน 10,500 คน จาก13 ประเทศ.

งานวิจัยพบว่า 8 ใน 10 ของเด็กผู้หญิงที่มีความมั่นใจในรูปร่างของตนเองต่ำ มักจะไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งรวมไปถึงการไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคนรัก ถ้าหากพวกเธอไม่มีความสุขกับภาพลักษณ์ที่คนอื่นมอง

เรายังพบว่า 7 ใน 10 ของพวกเธอมีความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ ยกตัวอย่างเช่น ไม่รับประทานอาหาร หรือไม่ไปพบหมอเมื่อไม่สบาย

เรื่องของรูปร่างส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้หญิงได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกจากทีมกีฬา พฤติกรรมการรับประทานที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และความไม่มั่นใจในตัวเองในการยกมือพูดคุยในชั้นเรียน

การสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ

มากกว่า 12 ปีที่เราได้ทำงานในโครงการนี้ เราได้ทดสอบและทดลองเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือนี้จะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่วัยรุ่น

เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษา รวมไปถึงนักจิตวิทยาจาก Centre for Appearance Research (CAR) ของมหาวิทยาลัย West of England (UWE) ในการสร้างเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 7 – 17 ปี ซึ่งเราได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยสร้างความมั่นใจในรูปร่างของตนเองในเชิงบวก

สิ่งเหล่านี้ได้นำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือด้านการศึกษา เช่น ภาพยนตร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญชาตญาณโดยธรรมชาติด้านการแข่งขันและการเปรียบเทียบโดยเรายังได้ให้เคล็ดลับง่ายๆ ในการสร้างความสุขให้แก่กลุ่มวัยรุ่น เพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าเขามีค่ามากกว่าความงามจากรูปลักษณ์ภายนอก

วิธีหนึ่งที่เราใช้คือ เราได้สอบถามพวกเขาในระหว่างเข้าร่วมโครงการสร้างการนับถือในตนเอง โดยให้เด็กๆ พูดถึงภาพลักษณ์เชิงบวกในด้านอื่นของเพื่อน ที่ไม่ใช่แค่เรื่องความงามรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

การสร้างผลกระทบในเชิงกว้าง

ความตั้งใจของชั้นระหว่างการทำงานในโครงการนี้และในอนาคตคือ เรื่องของการศึกษาและการทำให้โครงการเป็นที่รู้จัก รวมไปถึงแนวทางในการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลกระทบในวงกว้าง

เรากำลังมองหาแนวทางที่สามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น การให้เครื่องมือและการอบรมแก่อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ ให้พวกเขาสามารถทำได้ด้วยความสบายใจ

นอกจากนี้ เรายังมองหาข้อมูลจากแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เข้าถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความงามและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาเฉพาะในประเทศมุสลิม หรือความเข้าใจเกี่ยวกับการมองภาพลักษณ์ด้านรูปร่างระว่างกลุ่มวัยรุ่นในประเทศอินเดีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือในแอฟริกา

สิ่งนี้มีความสำคัญกับแบรนด์ของเราอย่างไร

ชั้นเข้าใจว่าอาจมีบางคนที่มองว่าโครงการนี้เป็นการทำแค่เพียงเปลือกนอก ซึ่งเราก็ไม่ปฏิเสธว่ายูนิลีเวอร์นั้นเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ ไม่ใช่องค์กรการกุศล

แต่หลายๆ อย่างก็ได้ทำให้โครงการสร้างการนับถือในตนเองของโดฟและโครงการอื่นๆ ของยูนิลีเวอร์มีความยั่งยืนมากขึ้น วัตถุประสงค์ของโดฟคือ เราอยากสร้างโลกที่มองว่าความงามเป็นเรื่องของความมั่นใจไม่ใช่ความวิตกกังวล และการที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้คือ เราต้องแน่ใจว่าคนรุ่นต่อไปเติบโตขึ้นด้วยความสุขในการมองเห็นตัวตนของตนเอง และช่วยให้พวกเขาบรรลุศักยภาพที่มีอยู่

สิ่งนี้คือพื้นฐานของยูนิลีเวอร์ในฐานะที่เป็นบริษัท และวัตถุประสงค์ด้านสังคมของโดฟที่จะสร้างผลกระทบในเชิงบวก ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภครักโดฟเพราะกิจกรรมของเรา เช่นเดียวกับการรักโดฟที่เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพ

จนถึงตอนนี้ เราได้มีเวิร์คช็อปเกี่ยวกับการสร้างการนับถือตัวเองของโดฟใน 138 ประเทศทั่วโลก และในต้นเดือนตุลาตมพนักงานยูนิลีเวอร์ทั่วโลกได้อาสาที่จะเข้าร่วมเวิร์คช็อปในโรงเรียนต่างๆ ทั่วโลก ในวัน International Day of the Girl ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ตุลาคมของทุกปี

โครงการนี้ได้ผลจริงหรือไม่

พวกคุณคงคาดหวังให้ชั้นตอบว่า ใช่ มันได้ผล

โครงการของเราได้ช่วยเหลือเด็กผู้หญิงผู้บำเพ็ญประโยชน์และลูกเสือทั่วโลก (WAGGGS) เราได้ช่วยให้ Angeli Siladan จากประเทศฟิลิปปินส์ มีความกล้าในการพูดถึงความสำคัญของความมั่นใจในรูปร่างของตนเองในการประชุม Women Deliver conference.

เด็กผู้หญิงผู้บำเพ็ญประโยชน์และลูกเสือจากทั่วโลกได้เข้าร่วมโปรแกรม Free Being Me (www.free-being-me.org) และได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นเกี่ยวกับความมั่นใจในรูปร่างของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และในระดับโลก

งานของเราที่ทำร่วมกับ WAGGGS เพื่อฉลองวัน International Day of the Girl ในวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา เด็กผู้หญิงได้ช่วยกันสร้างตรา #TeamGirl เพื่อสนับสนุนเป้าหมายโลกของ UN

โดยชั้นเองได้รับโอกาสในการขึ้นพูดที่งานของ United Nations เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก่อนที่ชั้นจะเริ่มพูด ชั้นได้บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรที่จะรู้สึกวิตกกังวล และยอมรับว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เพราะไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบ ชั้นยังบอกตัวเองว่าทุกอย่างจะต้องโอเค และในท้ายที่สุด ผลที่ได้รับมันยอดเยี่ยมมาก

กลับไปด้านบน