นโยบายเรื่องการใช้ Cookie

อัพเดตล่าสุด พฤษภาคม 2012

นโยบายเรื่องการใช้ Cookie นี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ หน้าผลิตภัณฑ์บนแพล็ตฟอร์มบุคคลที่สาม (เช่น Facebook หรือ YouTube) และกับแอ็พพลิเคชันใดๆ ที่เข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแพล็ตฟอร์มบุคคลที่สาม ("ยูนิลีเวอร์ไซต์") ซึ่งดำเนินการโดยหรืออยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์

โดยการเข้าใช้ยูนิลีเวอร์ไซต์นี้ คุณได้ยินยอมให้ cookie ของเราทำงานตามข้อปฏิบัติอันสอดคล้องกับนโยบายเรื่องการใช้ cookie นี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการทำงานของ cookie ในลักษณะนี้ ให้คุณปรับค่าติดตั้งในบราวเซอร์ของคุณเหมาะสม หรือเลือกที่จะออกจากยูนิลีเวอร์ไซต์ไป แต่หากคุณปิดไม่ให้ cookie ทำงานตามปกติ ก็อาจมีผลกระทบต่อการใช้งานบนยูนิลีเวอร์ไซต์ของคุณ

ตารางด้านล่างนี้จะสรุปประเภทต่างๆ ของ cookie ที่เราใช้งานอยู่บนยูนิลีเวอร์ไซต์ รวมถึงวัตถุประสงค์ และอายุของ cookie ที่จะค้างอยู่บนเครื่องของคุณ

Cookie คืออะไร

Cookie คือ ไฟล์หรือส่วนของข้อมูลที่อาจเก็บบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หรือบนอุปกรณ์ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) ในเวลาที่คุณได้เข้ามาเยี่ยมชมยูนิลีเวอร์ไซต์ โดยปกติ cookie จะประกอบไปด้วยชื่อของเว็บไซต์ที่ cookie มา,"อายุ" ของ cookie นั้น (คือระยะเวลาที่ cookie นั้นจะอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ) และค่าหนึ่งๆ ซึ่งตามปกติคือตัวเลขเฉพาะที่มีการสุ่มกำหนดขึ้นมา

Cookie มีไว้เพื่อทำสิ่งใด

เราใช้ cookie เพื่อให้ยูนิลีเวอร์ไซต์ทำงานได้ง่ายขึ้น และปรับให้ยูนิลีเวอร์ไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราตรงกับความสนใจและความต้องการของคุณให้ดียิ่งขึ้น cookie ยังช่วยให้คุณทำกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้เร็วยิ่งขึ้นในอนาคต เรายังใช้ cookie เพื่อประมวลข้อมูลรวมทางสถิติเพื่อช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาต่อไป อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถระบุข้อมูลเป็นรายบุคคลได้จาก cookie ดังกล่าวนี้

เราใช้งาน Cookie ประเภทใดบ้าง

ในยูนิลีเวอร์ไซต์ มีการใช้งาน cookie อยู่สองประเภท คือ "session cookie" และ "persistent cookie" สำหรับ session cookie จะเป็น cookie แบบชั่วคราวที่คงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณจนกระทั่งคุณออกจากยูนิลีเวอร์ไซต์ไปแล้ว ส่วน persistent cookie จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณนานยิ่งกว่า หรือจนกว่าคุณจะลบทิ้งด้วยตัวคุณเอง (cookie จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณนานเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลา หรือ "อายุ" ของ cookie นั้นๆ รวมถึงค่าติดตั้งของบราวเซอร์คุณด้วย)

ในหน้าเว็บบางหน้าที่คุณเข้าเยี่ยมชมอาจมีการเก็บข้อมูลด้วย pixel tag (หรือที่เรียกว่า clear gif) ที่มีการแชร์ข้อมูลกับบุคคลที่สามซึ่งสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการพัฒนาเว็บไซต์ของเราโดยตรง ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมยูนิลีเวอร์ไซต์อาจจะแชร์ไปให้เอเยนซี่โฆษณาของเราเพื่อทำแบนเนอร์โฆษณาทางอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของเราได้ตรงเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุชี้ตัวบุคคลได้ว่ามาจากใคร แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของคุณก็ตาม

Cookie ที่ใช้บนยูนิลีเวอร์ไซต์

ประเภทของ cookie – จำเป็นยิ่ง

ลักษณะการทำงาน

cookie เหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เว็บไซต์ยูนิลีเวอร์ทำงานได้ถูกต้อง โดยจะคอยช่วยให้คุณท่องไปบนเว็บไซต์และใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของเราได้ ตัวอย่างเช่น ช่วยจดจำการกระทำก่อนหน้านี้ (เช่น ข้อความที่ป้อนลงไป) เมื่อมีการวิ่งกลับไปยังหน้าก่อนหน้าในเซสชันเดิม

Cookie เหล่านี้เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือระบุชี้ตัวฉันหรือไม่

cookie นี้จะไม่ระบุตัวคุณว่าเป็นผู้ใด หากคุณไม่อนุญาตให้cookieนี้ทำงาน ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือบางส่วนของเว็บไซต์ได้

ประเภทของ cookie – ประสิทธิภาพ

ลักษณะการทำงาน

cookie ประเภทนี้ช่วยให้ทางเราเข้าใจว่าผู้เข้าเยี่ยมชมโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราอย่างไร โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ๆ มีการเข้าเยี่ยมชม เวลาที่ใช้ไปเว็บไซต์ และประเด็นต่างๆ ที่พบ อย่าเช่น ข้อความแสดงความผิดพลาด สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้นต่อไป

Cookie เหล่านี้เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือระบุชี้ตัวฉันหรือไม่

cookie นี้จะไม่ระบุตัวคุณว่าเป็นผู้ใด ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดจะรวมไว้โดยไม่สามารถเปิดเผยว่ามาจากผู้ใด

ประเภทของ cookie – ฟังก์ชันการทำงาน

ลักษณะการทำงาน

cookie นี้จะช่วยให้เว็บไซต์จดจำตัวเลือกที่คุณได้เลือกไว้ (เช่น ชื่อผู้ใช้ของคุณ, ภาษา หรือภูมิภาคที่ คุณอยู่) เพื่อให้คุณมีประสบการณ์ออนไลน์อย่างเป็นส่วนตัวของคุณเอง  นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมดูวิดีโอ เล่นเกมส์ และเข้าใช้งานเครื่องมือโซเชียล เช่น บล็อก ห้องแช็ต และฟอรัม ได้อีกด้วย

Cookie เหล่านี้เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือระบุชี้ตัวฉันหรือไม่

ข้อมูลที่ cookie ประเภทนี้เก็บรวบรวมอาจมีข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ซึ่งคุณได้เปิดเผยไป เช่น รหัสผู้ใช้ หรือรูปภาพโปรไฟล์  เราจะดำเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อให้คุณทราบว่าเราเก็บข้อมูลอะไร นำไปทำอะไร และนำไปใช้งานร่วมกับใคร หากคุณไม่อนุญาตให้ cookie นี้ทำงาน ก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ และอาจจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์นี้ได้

ประเภทของ cookie – เล็งกลุ่มเป้าหมาย / โฆษณา

ลักษณะการทำงาน

cookie นี้ใช้เพื่อจัดส่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับคุณและความสนใจของคุณ โดยจะจัดส่งโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายออกมาแสดง หรือจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะได้เห็นโฆษณา อีกทั้งยังช่วยวัดประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาบนเว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์และที่ไม่ใช่ของยูนิลีเวอร์ เราอาจใช้ cookie นี้เพื่อจดจำเว็บไซต์ที่คุณไปเยี่ยมชมมา และเราอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลอื่น เช่น บริษัทโฆษณา และเอเยนซี่ของเรา

Cookie เหล่านี้เก็บข้อมูลส่วนตัว หรือระบุชี้ตัวฉันหรือไม่

cookie ส่วนใหญ่จะตามรอยผู้บริโภคผ่านทาง IP address ของเขา จึงอาจเก็บข้อมูลที่สามารถระบุตัวส่วนบุคคลบางประการ  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cookie ประเภทนี้ รวมถึงข้อมูลที่ถูกเก็บและการนำข้อมูลไปใช้นั้น กรุณาอ่านได้จากส่วนกลุ่มเป้าหมาย/ โฆษณา ด้านล่างนี้เราใช้งาน Cookie ของบุคคลที่สามหรือไม่

เราเลือกใช้ซัพพลายเออร์หลายรายในนามเราที่อาจกำหนดใช้ cookie ไว้บนอุปกรณ์ของคุณขณะที่คุณได้เข้าเยี่ยมชมยูนิลีเวอร์ไซต์ เพื่อใช้ cookie นั้นจัดส่งบริการที่มีให้กับคุณ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cookie เหล่านี้ รวมถึงข้อมูลการเลือกไม่รับ cookie เหล่านี้ ให้ดูในส่วนเกี่ยวข้องด้านล่างนี้

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมยูนิลีเวอร์ไซต์ คุณอาจได้รับ cookie จากเว็บไซต์หรือโดเมนบุคคลที่สาม ซึ่งทางเราได้พยายามกำหนดว่าจะมีการใช้ cookie อะไรบ้างก่อนที่จะนำมาใช้งาน ซึ่งทางคุณอาจเลือกตัดสินใจได้ว่าจะอนุญาตให้ cookie เหล่านี้ทำงานได้หรือไม่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ cookie เหล่านี้อาจพบได้ในเว็บไซต์บุคลลที่สามที่เกี่ยวข้อง

ฉันจะควบคุมหรือลบ Cookie เหล่านี้ทิ้งได้อย่างไร

บราวเซอร์ที่ใช้งานกับอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้รับ cookie เข้ามาโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถปรับตั้งค่าให้กัน cookie ได้ หรือให้แจ้งเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์ของคุณได้รับ cookie เข้ามา การจัดการกับ cookie สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากข้อแนะนำด้านการใช้งานของบราวเซอร์ หรือในส่วนของความช่วยเหลือ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการปรับแต่งค่าติดตั้งของบราวเซอร์

หากคุณเลือกที่จะปิดการทำงานของcookieที่เราใช้งานอยู่ ก็อาจส่งผลต่อการใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์ของคุณ เช่น คุณอาจเข้าไปเยี่ยมชมบางจุดของยูนิลีเวอร์ไซต์ไม่ได้ หรือคุณอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ตั้งให้เป็นส่วนตัวของคุณเองทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมยูนิลีเวอร์ไซต์

ในกรณีที่คุณเข้ามาในยูนิลีเวอร์ไซต์ด้วยอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป (เช่น ด้วยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ) คุณอาจต้องตรวจสอบบราวเซอร์แต่ละตัวบนอุปกรณ์เหล่านั้นก่อนว่าได้มีการปรับตั้งให้ตรงกับความต้องการใช้งานcookieของคุณเป็นพิเศษแล้วหรือยัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เซสชัน / ชั่วคราว : cookie เหล่านี้จะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์

ถาวร / ฝังตัว : cookie เหล่านี้จะไม่ได้ถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณออกจากเว็บไซต์แล้ว แต่ยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณไปอีกระยะเวลานานพอสมควร

Performance

ประสิทธิภาพ

Cookieที่ใช้: วิเคราะห์ / ตามรอย

ทำหน้าที่อะไร

เก็บข้อมูลรวมแบบไม่เปิดเผยตัวว่าคุณได้ไปที่ไหนและทำอะไรบนเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์และอื่นๆ

จะอยู่ในเครื่องนานเท่าใด

เก็บข้อมูลรวมแบบไม่เปิดเผยตัวว่าคุณได้ไปที่ไหนและทำอะไรบนเว็บไซต์ยูนิลีเวอร์และอื่นๆ มีทั้งประเภทฝังตัว เซสชัน และบุคคลที่สาม

รายละเอียดของcookie

ยูนิลีเวอร์ใช้ cookie เชิงวิเคราะห์ & Web Beacon

1. Unica
2. Google Analytics
3. Web Trends
4. Omniture/Site Catalyst
5. YouTube Tracking
6. pixel.quantserve.com (cookie บุคคลที่สาม)
7. Gemius
8. Wordpress Stats

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us