สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานที่ยูนิเวอร์

พบกับบรรยากาศในการทำงานที่ยูนิเวอร์

เพื่อบรรลุสู่ความมุ่งหวังที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นสองเท่าและเพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เราต้องการบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ของการมุ่งสู่ชัยชนะ มีความปรารถนาอย่างมุ่งมั่นเพื่อผู้บริโภคและมีความปรารถนาที่จะแสดงศักยภาพในการทำงานของตนเองมาร่วมงานกับเรา

การได้ทำงานกับยูนิลีเวอร์นั้นทำให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เป็นที่สนใจและมีชื่อเสียงที่สุดในระดับโลก เราได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในบริษัทนายจ้างที่ได้รับความนิยมสูงสุด ทั้งนี้เป็นเพราะบรรยากาศในการทำงานที่พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองได้ทั้งในทางสายอาชีพและในเรื่องส่วนตัว

ที่ยูนิลีเวอร์ เราเสนอโอกาสให้คุณได้พัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังมีช่องทางให้คุณได้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูดใจ และมีหนทางหลากหลายให้คุณสามารถก้าวไปยังอาชีพที่คุณอยากทำได้ด้วยตัวของคุณเอง

วัฒนธรรมของเรา

ค่านิยมของพวกเราเป็นแนวทางในการพิจารณา ตัดสินใจในการทำงานทุกๆวัน ค่านิยมนี้เป็นรากฐานของทุกคำพูดและการกระทำของเรา

ความซื่อสัตย์

เรามุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์สุจริต เพราะความซื่อสัตย์สร้างชื่อเสียงให้กับเรา เราจึงไม่เคยประนีประนอมในเรื่องนี้ ความซื่อสัตย์เป็นตัวกำหนดวิธีการทำงานไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม รวมทั้งยังช่วยให้เราทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเพื่อความสำเร็จในระยะยาวของยูนิลีเวอร์

การให้เกียรติ

เรามุ่งมั่นต่อการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะคนเราควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีศักดิ์ศรี ด้วยความจริงใจ และความยุติธรรม เรายกย่องความหลากหลายของพนักงาน เชื่อในการผสมผสาน และให้เกียรติผู้คนในสิ่งที่พวกเขาเป็นและสิ่งที่พวกเขาแสดงออก

ความรับผิดชอบ

เรามุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบ เพราะเราต้องการดูแลผู้บริโภค ลูกค้า และพนักงานของเรา รวมทั้งสิ่งแวดล้อมและชุมชนต่างๆ ที่เราดำเนินการ เราคิดว่าสิ่งนี้คือความรับผิดชอบของเราและเราทำในสิ่งที่เราพูดว่าจะทำเสมอ

การบุกเบิก

เรามุ่งมั่นต่อจิตวิญญาณด้านการบุกเบิก เพราะสิ่งนี้สร้างพวกเราขึ้นมา และยังคงผลักดันธุรกิจของเราต่อไป จิตวิญญาณด้านการบุกเบิกทำให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะและสร้างอนาคตที่ดีกว่า นั่นหมายความว่าเราเต็มใจเสมอมาที่จะเสี่ยงอย่างชาญฉลาด และเรียนรู้จากสิ่งที่เราเสี่ยงเพื่อผลักดันให้ยูนิลีเวอร์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

แบรนด์

เราเป็นบริษัทที่รับผิดชอบที่ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก อาทิ วอลล์, ซันซิล, บรีส, คนอร์, อาวียองซ์ และอีกมากมาย

ยูนิลีเวอร์มีกว่า 400 แบรนด์ทั่วโลกที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา กว่า 12 แบรนด์ที่สร้างยอดขายมากกว่า 10 ล้านยูโรต่อปี และกว่า 250 โรงงานผลิตของเราที่สามารถผลิตถุงชากว่า 130,000 ถุงใน 1 นาที กว่าล้านผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายต่อปี และแมกนั่ม 20 ล้านแท่งในทุกๆ ปี

หลากหลายผลิตภัณฑ์ของเรามีจุดยืนที่มั่นคงในการปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคม ซึ่งเราสนับสนุนให้พนักงานของเราได้มีส่วนร่วมกับภารกิจต่างๆ อาทิ โครงการ “บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก” ที่สนับสนุนและผลักดันให้เด็กๆ เรียนรู้ผ่านการลงมือทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อให้เด็กๆ พัฒนาทักษะชีวิตได้อย่างรอบด้าน

นว้ัตกรรม

นวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในอนาคต เราลงทุนกว่า 10 ล้านยูโรทุกๆปี ในเรื่องการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา ( R&D) เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของเราได้ผสานความเชี่ยวชาญในสาขาของแต่ละคนเข้ากับความรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของเราเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เรื่องราวความสำเร็จของยูนิีลีเวอร์ อาทิเช่น คนอร์ คัพโจ๊ก นวัตกรรมอาหารเช้าที่เพิ่มประโยชน์และความน่ารับประทาน จากการคัดสรรผักธรรมชาติหลากชนิดที่มีสีใกล้เคียงกันอย่างพิถีพิถัน พร้อมด้วยเนื้อสัตว์ที่มีรสชาติเข้ากัน เกิดเป็นโจ๊กที่อร่อย มีประโยชน์และมีสีสันดึงดูดกลายเป็นอาหารเช้าที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว รวมทั้งเด็กๆ และยังส่งผลให้คนหันมารับประทานอาหารเช้ามากขึ้น นอกจากนั้นยังมี แชมพู Dove Damage Therapy ที่มีส่วนผสมของ ” ไฟเบอร์แอ็คทีฟส์ ” ลิขสิทธิ์เฉพาะของโดฟ ที่ตรงเข้าฟื้นบำรุงและปกป้องผมเสียถึงโครงสร้างภายในเส้นผม

วีถีแห่งความยั่งยืนคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจในแบบอย่างของยูนิลีเวอร์ การเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ( USLP) ทำให้เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าและบริษัทที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ อีกทั้งยังได้ลงทุนในธุรกิจท้องถิ่นและพัฒนาทักษะความรู้สามารถของผู้คนทั้งภายในและภายนอกบริษัทยูนิลีเวอร์อีกด้วย

การทำงานแบบยืดหยุ่นในสถานที่และเวลา

การทำธุรกิจในวิถีทางแบบยั่งยืนนี้ยังครอบคลุมไปถึงวิธีการทำงานอีกด้วย

เราเชื่อในการทำงานแบบยืดหยุ่นในสถานที่และเวลา โดยอาศัยความยืดหยุ่นในการทำงานให้ลุล่วงซึ่งจะเอิ้ออำนวยให้พนักงานสามารถทำงานในเวลาใดก็ได้ หรือจากสถานที่ใดก็ได้ ตราบเท่าที่งานที่ได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้

ด้วยการให้อิสระและทางเลือกที่จะทำงานในเวลาใดหรือจากสถานที่ใดก็ได้ เราสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ของการทำงานเป็นหลัก รวมถึงมีความยืดหยุ่นสูงและให้อำนาจในแนวปฏิบัติเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล

สวัสดิภาพและสุขภาพของพนักงาน

เราให้คำมั่นสัญญาในการที่จะสร้างสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยเพื่อพนักงานของเรา อีกทั้งยังพัฒนาสุขภาพของพนักงานให้มีวิถีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจำหน่ายอยู่ในประเทศกว่า 190 ประเทศ และมีกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกกว่า 20 ล้านคนที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในชีวิตประจำวันทุกวัน

เราใส่ใจในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนลงไปในการงานของเรา เราภาคภูมิใจที่จะพูดได้ว่าแบรนด์ของเราไม่ใช่เพียงแบรนด์ที่สร้างด้วยแนวคิดของธุรกิจที่ยั่งยืน แต่ยังเป็นแบรนด์ที่ทำยอดขายได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น Lifebuoy น้ำยาซักผ้าแบบเข้มข้นและคอมฟอร์ทต่างก็เติบโตด้วยผลกำไรสองหลักในปี 2011

การปฏิบัติงานของบุคลากรของเราเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ เราทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพของคุณ เส้นทางอาชีพของคุณที่นี่ คุณคือผู้เลือกและลงมือทำ

การปฏิบัติงานส่วนบุคคล

ความก้าวหน้าของคุณเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นเราจึงลงทุนในเรื่องเวลาและสนับสนุนให้คุณปฏิบัติงานได้ดีและพัฒนาศักยภาพของคุณ

ผลการปฏิบัติงานและแผนการพัฒนาบุคลากร (PDP) เป็นอีกตัวช่วยในชีวิตการทำงานที่ยูนิลีเวอร์ กระบวนการนี้สนับสนุนคุณให้ระบุเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนและปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จในเป้าหมายที่ท้าทาย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลต่อองค์กร นอกจากนี้ แผนการพัฒนาบุคลากรนี้จะช่วยในการพัฒนาทักษะและความเป็นผู้นำต่อตัวพนักงาน ทั้งในตำแหน่งงานปัจจุบันและตำแหน่งงานในอนาคตอีกด้วย

Standards Of Leadership

Standards Of Leadership คือพฤติกรรมที่เราคาดหวังที่จะเห็นในบุคลากรของเรา สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมของเรา

Growth Mindset

คือภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการแข่งขัน มีความคิดเชิงบวกแต่อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงอันเกี่ยวข้องกับทัศนคติในอนาคตของบริษัท มีแรงปรารถนาในการมุ่งสู่ชัยชนะ

Consumer and Customer Focus

คือภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับจุดมุ่งหมาย สิ่งที่สำคัญมากในการอ่านแบรนด์ได้อย่างทะลุปรุโปร่งคือการให้ความสำคัญกับลูกค้า ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

Bias for Action

เป็นภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการลงมือปฏิบัติ การตระหนักถึงความจำเป็นและเร่งด่วนในการตัดสินใจ คือความคิดไตร่ตรองก่อนลงมือทำ และชาญฉลาดในสิ่งที่ควรเสี่ยง

Accountability and Responsibility

เป็นภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน การเริ่มทำผลงานให้ปรากฏเห็นอย่างเด่นชัด และการยอมรับผลของการทำงานในภาพรวมของยูนิลีเวอร์

Building Talent and Teams

เป็นภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับคนและทีมงาน รวมถึงการลงทุนในเรื่องการพัฒนาบุคลากร พัฒนาทีมงานและนำพาทีมงานไปสู่ชัยชนะด้วยกัน

ความหลากหลายที่ยูนิลีเวอร์นั้นเกี่ยวข้องกับการผสมผสาน ความแตกต่าง เพื่อสร้างความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตร่วมกันกับผลการประกอบการที่ดีขึ้นของบริษัท

ยูนิลีเวอร์มีความมุ่งมั่นให้องค์กรที่มีความแตกต่างและเป็นองค์กรที่รวมความหลากหลายไว้ด้วยกัน การให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นสองเท่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงด้วย

การสร้างบรรยากาศที่มีความหลากหลายรวมอยู่ด้วยกันนั้นจะส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มขีดความสามารถโดยมิต้องคำนึงถึงว่าคุณคือใคร นี่จะช่วยให้เรามุ่งสู่ชัยชนะอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน เรานำความแตกต่างมาใช้ในสถานที่ทำงานของเรา สิ่งนี้หมายถึงเราให้การพิจารณาอย่างเต็มที่และยุติธรรมกับผู้สมัครและยังคงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยมิได้คำนึงถึงความแตกต่างด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ข้อบัญญัติทางศาสนา ความพิการ สไตล์ หรือ ลักษณะทางเพศ

คำมุ่งมั่นของเราคือทำตามหลักการของพื้นฐานของธุรกิจของเรา

“บททดสอบที่แท้จริงของบริษัทว่าเราได้สร้างอาชีพและสร้างผู้นำที่ดี ก็คือการที่หลายบริษัทต้องการได้บุคลากรที่เป็นผู้นำของเราไปร่วมงาน”

PRERANA ISSAR, VICE PRESIDENT HR, FOODS

แผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Unilever's Five Levers for Change

เราสร้างหนทางในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกวันของเรา

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us