พบกับบรรยากาศในการทำงานที่ยูนิเวอร์

เพื่อบรรลุสู่ความมุ่งหวังที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นสองเท่าและเพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เราต้องการบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ของการมุ่งสู่ชัยชนะ มีความปรารถนาอย่างมุ่งมั่นเพื่อผู้บริโภคและมีความปรารถนาที่จะแสดงศักยภาพในการทำงานของตนเองมาร่วมงานกับเรา

การได้ทำงานกับยูนิลีเวอร์นั้นทำให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เป็นที่สนใจและมีชื่อเสียงที่สุดในระดับโลก เราได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหนึ่งในบริษัทนายจ้างที่ได้รับความนิยมสูงสุด ทั้งนี้เป็นเพราะบรรยากาศในการทำงานที่พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายของตนเองได้ทั้งในทางสายอาชีพและในเรื่องส่วนตัว

ที่ยูนิลีเวอร์ เราเสนอโอกาสให้คุณได้พัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังมีช่องทางให้คุณได้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดึงดูดใจ และมีหนทางหลากหลายให้คุณสามารถก้าวไปยังอาชีพที่คุณอยากทำได้ด้วยตัวของคุณเอง

วัฒนธรรมของเรา

“บททดสอบที่แท้จริงของบริษัทว่าเราได้สร้างอาชีพและสร้างผู้นำที่ดี ก็คือการที่หลายบริษัทต้องการได้บุคลากรที่เป็นผู้นำของเราไปร่วมงาน”

PRERANA ISSAR, VICE PRESIDENT HR, FOODS

แผนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Unilever's Five Levers for Change

เราสร้างหนทางในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกวันของเรา

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us