บทบาทของ Research and Development (R&D) ที่ยูนิลีเวอร์อาจจะแตกต่างจากที่อื่น เรานำข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคมาศึกษาและด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนออกสู่ผู้บริโภค

ต้องขอบคุณแบรนด์ทั้งหมดที่ยูนิลีเวอร์มี เพราะนั่นทำให้การทำงานสายวิจัยและพัฒนาได้ทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งในและนอกประเทศ ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถลดแคลอรี่ในไอศกรีมลงอาจจะช่วยเรื่องการลดไขมันที่เราใช้ในการผลิตสบู่ลงได้อีกเช่นกัน และเรานำผลการพัฒนาและวิจัยที่ได้มาใช้ทั่วโลก

คุณอาจจะพบว่าตัวคุณเองทำงานร่วมกับทีมงานอื่นภายนอกองค์กร เพื่อเปิดโลกนวัตกรรมในทุกวันนี้ให้มากขึ้น และทำให้เราได้ก้าวสูงขึ้นกว่า 60% ของการสร้างนวัตกรรมในระบบของเรา

การทำงาน R&D ในประเทศไทย คุณจะสามารถเข้าไปสู่โลกของนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับ 5 ศูนย์กลางการออกแบบระดับโลก (Colworth US, Port Sunlight UK, Vlaardingen NL, Bangalore IN, และ Shanghai CHN) ที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ภูมิภาคอาเซียน คุณจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของคุณ และเมื่อคุณก้าวไปสู่ระดับผู้บริหาร คุณจะได้รับโอกาสในการทำนวัตกรรมโครงการใหญ่ มีความกล้าที่จะท้าทายทุกสิ่งที่อยากที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดและได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้คน รวมถึงกลายเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการประชุม

เราจ้างงานนักวิจัยและพัฒนามากกว่า 6,000 คนทั่วโลกต่อปี และเสนองานสายอาชีพและบทบาทที่หลากหลาย R&D เป็นโครงสร้างที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ ของเรา

การศึกษา (Discover) ค้นคว้า เพื่อก่อให้เกิดคำตอบที่เป็นผลประโยชน์ต่อธุรกิจในด้านเทคโนโลยีใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะนำออกสู่ตลาด

การออกแบบ (Design) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการกล่าวอ้างที่จะนำชัยชนะมาสู่ธุรกิจ

การนำไปใช้ (Deploy) การนำสิ่งที่พัฒนาและนวัตกรรมมาใช้กับตลาดภายในประเทศที่เราอยู่

บทบาทในแขนงต่างๆ ที่จะช่วยเร่งให้เกิดนวัตกรรม ปกป้องและพยายามสร้างความแตกต่างให้กับนวัตกรรมใหม่ๆ ของเรามีดังนี้:

  • Safety and Environmental Assurance Centre
  • Patents
  • Information and Technology Management.
  • Regulatory Affairs
  • Clinicals
  • Open Innovation
กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us