คงไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะตื่นเต้นเท่ากับการเริ่มสายอาชีพทางการตลาดกับยูนิลีเวอร์ ยูนิลีเวอร์เป็นบริษัทที่เป็นผู้ซื้อสื่อโฆษณาภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) รายใหญ่อันดับสองของโลก

เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่า 400 แบรนด์ของทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งหมายถึงกลุ่มอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้านและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนบุคคล 12 ผลิตภัณฑ์ที่สร้างยอดขายต่อปีมากกว่า 10 ล้านยูโร หลายๆ แบรนด์ของเรานั้นมีพันธกิจที่ยืนยาวมากในธุรกิจ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการตลาดรวมไปถึงการเลือกสื่อการตลาดต่างๆ ในการเข้าถึงผู้บริโภค อาทิเช่น แคมเปญของโดฟที่ชื่นชมความงามที่แท้จริงของผู้หญิง จนไปถึงปรากฏการณ์ของแม๊กนั่มที่เกิดขึ้นโดยการใช้สื่อการตลาดแบบใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด

ด้วยการเติบโตอย่างมากมายในประเทศตลาดใหม่และในประเทศกำลังพัฒนา การเพิ่มความสนใจของกลุ่มผู้บริโภคในเรื่องความยั่งยืนและการเจริญรุ่งเรืองของยุคดิจิตอล นักการตลาดต้องสามารถวิ่งตามกระแส พฤติกรรมและนวัตกรรมเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าแบรนด์ของเรานั้นโดดเด่นและก้าวทันความสนใจของผู้บริโภค

สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำการตลาดคือความเข้าใจ สร้างสรรค์และสร้างความต้องการให้กับผู้บริโภคในตลาด ดังนั้นขอบเขตของกิจกรรมที่ต้องลงมือทำนั้นจึงมีมากมาย คุณจะได้ทำงานกับกลุ่มผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ตราสินค้าที่ดีเยียม ซึ่งอยู่ในบรรยากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อกระแสตลอดเวลา เพื่อนำมาซึ่งส่วนแบ่งการตลาดและยอดขายที่เติบโตจึงถือว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายและเป็นที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง

งานนี้เป็นงานที่ต้องสามารถเข้าถึงผู้บริโภคเพื่อจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการและชื่นชอบ จากนั้นก็นำไปสู่กระบวนการและภาระกิจในการสร้างธุรกิจและสร้างมูลค่าที่เป็นคุณค่าของตราสินค้าแบรนด์ กล่าวคือสร้างให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และชื่นชอบในตราสินค้าแบรนด์

ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาตราสินค้าแบรนด์ หรือ การสร้างตราสินค้าแบรนด์ นักการตลาดของเราจะมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะต้องสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคโดยผ่านตราสินค้าแบรนด์ และสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงภาระกิจของเราในเรื่องการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us