ยูนิลีเวอร์ Information Technology (IT) เป็นหน่วยงานที่ช่วยผลักดันนวัตกรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในทางธุรกิจ

เรามีพนักงานทั่วโลกมากกว่า 1,700 คนซึ่งทำงานในบทบาทและโปรเจคหลากหลาย คุณอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการตลาดแบบใหม่และการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เป็นระดับภูมิภาคทั่วโลก ทำงานร่วมกับบริษัทคู่ค้าเพื่อพัฒนาเครื่องมือทางเวปที่สามารถช่วยในเรื่องการวางแผนต่างๆ หรือสนับสนุนแบรนด์ที่ใช้ดิจิตอลเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้บริโภค งานของ IT ภายในประเทศนั้นจะทำให้คุณมีโอกาสได้วางแผนและนำเครื่องมือที่ถูกคิดค้นเพื่อให้ทั่วโลกมาดำเนินการภายในประเทศ

เรากระจายและขยายเครือข่ายของเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนและการทำงานแบบยืดหยุ่นในแง่สถานที่และเวลาตามตารางของแต่ละคน (Agile Working) โดยการประสานวิถีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานและทำให้เราหาวิธีนำมาใช้ให้ตรงตามความต้องการในแต่ละประเทศโดยให้เป็นไปตามขอบเขตที่ระดับโลกวางไว้