ในแผนการเงินที่ยูนิลีเวอร์ เราจริงจังกับอาชีพและการพัฒนาบุคลากรของเรา เรามีภาระกิจอันยิ่งใหญ่และเราต้องการบุคลากรที่ดีที่สุดและมีศักยภาพสูงเพื่อที่จะช่วยเราให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

และเพื่อมั่นใจว่าเราทำเช่นนั้นจริง เราจึงมีหน้าที่ที่ต้องเฟ้นหาบุคลากรที่มีความหลากหลายเพื่อสร้างความสมดุลย์และนำผู้ที่มีศักยภาพจากภายนอกองค์กรที่เลือกแล้วว่าต้องการจะสร้างสายอาชีพและพัฒนาความเป็นมืออาชีพร่วมกับเรา เราคำนวนความเสี่ยงกับบุคลากรที่มีศักยภาพของเรา ดังนั้นการทำงานร่วมกับยูนิลีเวอร์จึงสามารถช่วยสร้างประสบการณ์ที่ตรงกับสิ่งที่คุณมองหาและก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วในเส้นทางด้วยศักยภาพที่คุณมี

ทางอันแข็งแกร่งของสายอาชีพนี้ประกอบกับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่เรามีจะทำให้คุณสามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าในสายอาชีพของคุณด้วยตัวคุณเอง

เรารู้ดีว่าทักษะความรู้ในแนวกว้างและประสบการณ์นั้นมีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงส่งเสริมให้บุคลากรมองหาโอกาสที่จะช่วยในการสร้างประวัติการทำงานที่ใช่สำหรับพวกเขา ซึ่งหมายถึงการมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ขยายกว้างขึ้นและสิ่งที่เราต้องการที่สุด คือ การได้ทำให้บุคลากรของเรานั้นเป็นที่สนใจ ไม่ใช่เพียงแต่ในยูนิลีเวอร์เท่านั้น ยังรวมถึงโลกภายนอกด้วย

สร้างอาชีพของคุณกับยูนิลีเวอร์

Finance Business Partners ทำงานใกล้ชิดกับแผนกอื่นๆ ทำให้เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนการขับเคลื่อนความคิดริเริ่มใหม่ๆ ด้วย

Accounting and Information นำข้อมูลทางการบริหารมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ

Expertise Services งานที่เกี่ยวข้องกับหลายหัวข้อตั้งแต่เรื่อง ภาษี บริหารค่าเงิน ประกัน และบริหารความเสี่ยง

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us