Food solutions

Unilever Food Solutions หนึ่งในผู้นำทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารระดับมืออาชีพ มอบความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการอาหาร คุณจะได้ทำงานกับลูกค้าที่หลากหลายที่ผลิตอาหารให้คุณได้รับประทานนอกบ้าน ผู้คนที่คุณจะได้เกี่ยวข้องล้วนแล้วแต่ต้องใช้การทำงานที่จะอาศัยการสร้างความสัมพันธ์ และการเลือกสรรโปรโมชั่นที่เหมาะสม รวมทั้งยังต้องใช้หลักการเจรจาต่อรองและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก

อาวียองซ์ (Aviance) เกิดจากกลยุทธ์ของยูนิลีเวอร์ทั่วโลกที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ และขยายการเข้าถึงผู้บริโภคใหม่ๆ ให้มากขึ้น "อาวียองซ์" ภายใต้การดำเนินงานของภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง เพื่อเปิดโอกาสในการเป็นนักธุรกิจเงินล้านด้วยการสนับสนุนที่พร้อมสรรพ ดังนั้นการทำงานภายใต้อาวียองซ์ ทำให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขยายธุรกิจเครือข่ายขายตรงแบบหลายชั้น แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการขยายตัวของธุรกิจขายตรงสูง คุณจะได้รับบทบาทที่ท้าทายในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดแบบเครือข่ายและการพัฒนา "ผู้ร่วมธุรกิจ" เพื่อต่อยอดและสร้างฐานที่แข็งแกร่งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อไป

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยูนิลีเวอร์ ฟู้ดส์โซลูชั่นส์

  • A part of team คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานระดับโลก ที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์แบบมืออาชีพ
  • Opportunity โอกาสก้าวหน้าในสายงานของตน ตามกระบวนการขั้นตอนที่สามารถปรับแต่ง เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งและแรงบันดาลใจของแต่ละคนเอง โอกาสในการคิดและตัดสินใจเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ
  • Suggestion คุณจะได้รับการดูแลและชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารระดับสูง
  • Training การฝึกอบรมและพัฒนาความเป็นผู้นำ ที่จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน
กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us