ผู้นำธุรกิจระดับโลก

Unliever Professionals

กว่า 400 แบรนด์ทั่วโลก และ 12 ผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ผู้บริโภคกว่า 25,000 ล้านคนไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในทุกๆวัน สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ผู้คนกว่าร้อยล้านคนได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ด้วยแผนดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ ทำให้เรากลายเป็นผู้นำตลาดโลกในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่สัมผัสกับชีวิตผู้คนมากมายกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตธุรกิจไปพร้อมกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เป็นผู้นำในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคระดับโลก และพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจของเราให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ได้ทำงานกับผลิตภัณฑ์ชั้นนำหลากหลายที่ท้าทาย รวมถึงทีมงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง ยูนิลีเวอร์คือคำตอบของคุณ บริษัทที่คุณจะสามารถก้าวไปได้ไกลเท่าที่ความสามารถและจินตนาการของคุณจะนำคุณไปถึง

Business to Business

A womans hand reaching into a basket of vegetables

Food Solutions คือธุรกิจที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการทางด้านอาหารทั่วโลก

พัฒนาลูกค้า

Woman briefing factory workers

ทำงานใกล้ชิดกับคู่ค้า บุกเบิกตลาดให้สินค้าใหม่, จัดหมวดหมู่และวางคอนเซป

ฟู้ดโซลูชั่นส์ และ อาวียองซ์

Paid stamp on an invoice

เป็นคู่คิดให้กับธุรกิจโดยเน้นหนักเรื่องกลยุทธ์ งบประมาณ และการวางแผนงาน

ทรัพยากรบุคคล

Business meeting

พัฒนาให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มขีดความสามารถและศักยภาพสูงสุด

การตลาด

Woman checking product label in a supermarket

เข้าใจ สร้างสรรค์และสร้างความต้องการแก่ผู้บริโภคให้ผลิตภัณฑ์กว่า 400 แบรนด์

วิจัยและพัฒนา

Scientist looking at a sample in a test tube

ใช้ความชำนาญและเชี่ยวชาญมาสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ไอที

Financial planning tool on an iPad

ช่วยผลักดันและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องนวัตกรรมทางด้าน IT

ซัพพลาย เชน

Warehouse manager

เริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิตไปจนจบกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์

สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานที่ยูนิเวอร์

Unilever Heroes

เพื่อบรรลุสู่ความมุ่งหวังที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตเป็นสองเท่าและเพื่อช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เราต้องการบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ของการมุ่งสู่ชัยชนะ มีความปรารถนาอย่างมุ่งมั่นเพื่อผู้บริโภคและมีความปรารถนาที่จะแสดงศักยภาพในการทำงานของตนเองมาร่วมงานกับเรา

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us