เคารพทุกเสียงยูนิลีเวอร์

At Unilever, every voice matters. We listen to and respect one another, placing value on each other’s thoughts, feelings, and opinions.

อลัน โจป

We can bring our real selves to work every day: we are brilliantly different together.

จัดร้านติดดาว

We don’t just do our jobs; we challenge, disrupt, and pioneer, empowered to bring our purpose into action.

โครงการฝึกงานยูนิลีเวอร์

Our leaders inspire us to create life-shaping experiences for ourselves, to pursue careers without pigeonholes.

สงกรานต์ยูนิลีเวอร์

Even across different cultures, countries, and levels of seniority, we find a shared sense of respect and common goals.

ประชุมtownhall

We seek growth opportunities by taking advantage of the countless learning resources we have at our disposal.

ออฟฟิศยูนิลีเวอร์

Our modern and open office makes it easy for us to innovate and collaborate.

สุขภาพดียูนิลีเวอร์

We take part in a variety of wellness activities to practice taking care of both our physical and mental health.

แบ่งปันการเรียนรู้

We love to share our interests with one another, welcoming chances to grow together.

งานปีใหม่ยูนิลีเวอร์

We’re not just colleagues, but also friends. We always find time to connect, laugh, and smile.

ยูนิลีเวอร์ทำดีคืนสังคม

We all strive to do good for our community, to work together towards a greater purpose!

ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์เพื่อโลก

We take pride in not just being a part of a company, but part of a Movement to create a better world.

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us