ทำงานแบบยูนิลีเวอร์

Amalia Chondromatidou, Global Cateogry Director, Food Solutions

วัฒนธรรมในยูนิลีเวอร์เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเรื่องความนับถือ นอกจากจะนับถือซึ่งกันและกันแล้วเรายังนับถือผู้อื่นที่อยู่ภายนอกยูนิลีเวอร์ด้วย เราเป็นบริษัทที่สนับสนุนเรื่อง growth mindset ทำอย่างเต็มพลังและกระตือรือร้นเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริง เป็นบริษัทที่คุณสามารถมีส่วนร่วมและเติบโต นอกจากนั้นแล้วยังเป็นบริษัทที่คุณสามารถจะสนุกสนานได้อีกด้วย


กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us