ทำงานแบบยูนิลีเวอร์

Amalia Chondromatidou, Global Cateogry Director, Food Solutions

วัฒนธรรมในยูนิลีเวอร์เป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมเรื่องความนับถือ นอกจากจะนับถือซึ่งกันและกันแล้วเรายังนับถือผู้อื่นที่อยู่ภายนอกยูนิลีเวอร์ด้วย เราเป็นบริษัทที่สนับสนุนเรื่อง growth mindset ทำอย่างเต็มพลังและกระตือรือร้นเพื่อทำให้เกิดขึ้นจริง เป็นบริษัทที่คุณสามารถมีส่วนร่วมและเติบโต นอกจากนั้นแล้วยังเป็นบริษัทที่คุณสามารถจะสนุกสนานได้อีกด้วย

Saowarat Opasayanont, Market Development Director - Food Retails and Digital

ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับจากการทำงานกับคนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม ทำให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนต่างชาติ ต่างภาษา แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ ทุกคนมีความรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำ มีความรักและภูมิใจในงานและบริษัทที่ตัวเองทำ รวมไปถึงมีความทุ่มเทกับงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

กลับขึ้นสู่ข้างบน