ซัพพลายเชนยูนิลีเวอร์

บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีการผลิตสินค้าในแบรนด์ต่างๆกว่า 150 ล้านชิ้นต่อวันนั้น ทีมงานซัพพลายเชนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร

การทำงานในทีมซัพพลายเชนนั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าสำหรับผู้บริโภค โดยผู้ผลิตสินค้าเช่น ยูนิลิเวอร์ได้ผลิตสินค้าให้มีปริมาณและคุณภาพที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า และส่งมอบตรงตามเวลาที่กำหนด โดยการบริหารจัดการทั้งหมดนี้ยังต้องคำนึงถึงการบริหารต้นทุนให้มีความคุ้มค่าที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานในแผนกซัพพลายเชนนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและการทำงานร่วมกันจากหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องเช่น

- สายงานการจัดซื้อ (Procurement Operation) ทำหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า รวมถึงเครื่องจักร, สินค้าส่งเสริมการขาย, และการบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นในองค์กร พร้อมทั้งติดต่อประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์ กับฝ่ายผลิต เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และทำงานร่วมกับแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการออกสินค้าใหม่สู่ท้องตลาด

- สายงานการวางแผน (Planning) การวางแผนจะเริ่มด้วยการคาดการความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (จำนวนสินค้าที่คาดว่าจะขายได้) เพื่อนำมาวางแผนว่าจะต้องผลิตสินค้าเท่าไหร่ เพื่อให้มีระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เพียงพอต่อการขาย รวมไปถึงการ วางแผนความต้องการของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และบรรจุภัณฑ์ จากซัพพลายเออร์ ให้มีความเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดสำหรับการผลิตสินค้า

- สายงานการผลิต (Manufacturing) โรงงานผลิตของยูนิลิเวอร์เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นโรงงานผลิตทันสมัย เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทีมงานวิศวกรที่มีความรู้และความสามารถในการพัฒนาออกแบบเครื่องจักร รวมถึงการซ่อมบำรุง เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตออกไปทุกชิ้น เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานการจำหน่าย ทั้งภายในและต่างประเทศ

- สายงานการจัดส่งสินค้า (Deliver) เป็นการบริหารจัดการคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ การจัดการระบบคลังสินค้า รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามเวลาที่ต้องการ

ประสบการณ์ด้านซัพพลายเชนที่คุณจะได้รับผ่านทาง Unilever future leaders programme

“In 2012, for the first time, we broke into the top 10 supply chains in the world as defined by leading industry analysts, Gartner. This is an outstanding achievement."

Pier Luigi Sigismondi, Chief Supply Chain Officer
Unilever develops leaders

Our global learning programmes are regarded as the best in the industry. We have internal academies for each business area designed to develop employees in functionally specific capabilities.

Did you know?

At Unilever we run more than 250 factories which produce 130,000 tea bags every minute, 1 billion deodorants annually and 2 billion Magnums every year.

Three ways you'll learn with us
  • Through formal learning: with in-house training

  • Through experience: with hands-on project work

  • Through people: work with experts in their fields and benefit from a buddy system

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us