วิจัยและพัฒนายูนิลีเวอร์

"ทีมนักวิจัยและพัฒนา (R&D) ของเราเป็นทีมอยู่ในกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาที่ดีที่สุดในโลก

การทำงานในบทบาทสายวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ เปิดโอกาสให้คุณได้ร่วมงานกับทีมงานที่ใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มผู้บริโภคและเชียวชาญในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และประสิทธิภาพรวมถึงความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์"

ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพัฒนาซัพพลายเชนที่คุณจะได้รับผ่านทาง Unilever future leaders programme