การตลาดยูนิลีเวอร์

"ยูนิลีเวอร์เป็นผู้ซื้อสื่อโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก

การทำงานในบทบาทสายการตลาดภายใต้โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ เปิดโอกาสให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักการตลาดมืออาชีพแถวหน้า และได้ทำงานกับแบรนด์ชั้นนำที่เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าโครงการที่ได้รับมอบหมายจะเป็นอะไร คุณจะได้ใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันแบรนด์และผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และพัฒนาความสัมพันธ์ให้ต่อเนื่องยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังได้รับการอบรมในหลักสูตรของสถาบันการตลาดระดับโลกของยูนิลีเวอร์ด้วย"

ประสบการณ์ด้านการตลาดที่คุณจะได้รับผ่านทาง Unilever future leaders programme

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us