ฟู้ดโซลูชั่นส์ และ อาวียองซ์

ยูนิลีเวอร์ฟู้ดส์โซลูชั่นส์ (Food Solutions ) คือหนึ่งในผู้ให้บริการด้านอาหารชั้นนำระดับโลก เรานำเสนอบริการที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจและมาตรฐานในรสชาติ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานครัว เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าของเรา และผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ ภายใต้เครื่องหมายการค้ามาตรฐานโลกอย่าง คนอร์ คนอร์ รสทิพ เบสท์ ฟู้ดส์ และ ลิปตัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยูนิลีเวอร์ ฟู้ดส์โซลูชั่นส์คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่พร้อมแบ่งปันประสบการณ์แบบมืออาชีพโอกาสก้าวหน้าในสายงานของตน โอกาสในการคิดและตัดสินใจเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ การดูแลและชี้แนะอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารระดับสูง การฝึกอบรมและพัฒนาความเป็นผู้นำ และคุณยังสามารถช่วยเราส่งต่อทุกแรงบันดาลใจในอาหารออกไป เพราะนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างและช่วยให้เราอยู่ในแนวหน้าของการแข่งขัน

หากต้องการรู้จักยูนิลีเวอร์ ฟู้ดส์โซลูชั่นส์มากขึ้น คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ufs.com

อาวียองซ์ (Aviance) เกิดจากกลยุทธ์ของยูนิลีเวอร์ทั่วโลกที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ๆ และขยายการเข้าถึงผู้บริโภคใหม่ๆ ให้มากขึ้น "อาวียองซ์" ภายใต้การดำเนินงานของภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของยูนิลีเวอร์ ฟู้ดส์โซลูชั่นส์

ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดส์โซลูชั่นส์ อยู่ในธุรกิจอาหารมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2423 เราสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อสร้างมาตรฐานความคงที่ในรสชาติความอร่อย ประหยัดเวลาในการเตรียมส่วนประกอบ นอกจากนี้เรายังช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารและเชฟ ผ่าน Chefmanship Academy และการนำเสนอความคิดตลอดจนแรงบันดาลใจใหม่ๆ

ตลอดเวลา เราทำงานร่วมกับเชฟของยูนิลีเวอร์ ฟู้ดส์โซลูชั่นส์ ซึ่งมีมากกว่า 300 คนทั่วโลก เพื่อให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนเข้าใจในวิธีการคิดและทำงานของลูกค้า รวมทั้งการประสานงานกับนักโภชนาการที่มากประสบการณ์ของยูนิลีเวอร์

Chefmanship ถือเป็นดีเอ็นเอที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของยูนิลีเวอร์ ฟู้ดส์โซลูชั่นส์ เป็นวัฒนธรรมองค์กรและหลักการพื้นฐานในการทำงานของเรา ซึ่งประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การทำงานเป็นทีม (Collaboration) ทักษะทางด้านอาหาร (Culinary Skill) และทักษะทางการค้า (Commercialism)

Chefmanship Academy เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากการรวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เราพบเจอในการทำงานกับลูกค้าแต่ละราย ผสมกับการค้นคว้าทางเอกสาร ตลอดจนการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหาร เชฟ และพนักงานของเราเอง จนกลายเป็นเนื้อหาความรู้ที่ครอบคลุมถึงความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us