ทรัพยากรบุคคล

"ที่ยูนิลีเวอร์เราเชื่อว่าแบรนด์และบุคลากรของเรานั้นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ยูนิลีเวอร์ประสบความสำเร็จและทำให้เรายังคงเป็นยูนิลีเวอร์ในวันนี้ เรามีบุคลากร 167,000 กว่าคนที่ทำงานให้กับยูนิลีเวอร์ใน 180 ประเทศทั่วโลก สิ่งนี้ทำให้องค์กรของเรามีความหลากหลาย เราเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพคือทรัพย์สินอันมีค่าของเรา ดังนั้นการได้ทำงานในสายงานทรัพยากรบุคคลนั้น จึงทำให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของบุคลากร ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสายธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยบริหารทรัพยากรบุคคลในทีมและเพื่อช่วยพัฒนาและบริหารศักยภาพของบุคลากรให้เพิ่มขีดความสามารถของตนเองได้อย่างสูงสุด

รางวัลที่ได้รับตอกย้ำความสำเร็จของเราในฐานะนายจ้างที่ดี โดยที่ผ่านมานั้น ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย ได้รับรางวัล Aon Hewitt Best Employers in Thailand 2011 และ JobDB Most Admired Company of Thailand 2012"

ประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่คุณจะได้รับผ่านทาง Unilever future leaders programme

ระบุความต้องการด้านธุรกิจเพื่อการพัฒนา, บริหารจัดการ และนำเอายุทธศาสตร์การเจริญเติบโตมาใช้ปฏิบัติ ตรวจดูโครงสร้าง, วัฒนธรรม, บุคลากร และความสามารถด้านต่างๆ

เรียนรู้การให้บริการต่างๆ เช่น การจัดทำบัญชีเงินเดือน, การสรรหาบุคลากร, เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ติดตาม, ตรวจสอบ และบริหารความสามารถในการให้บริการดังกล่าว

เรียนรู้และพัฒนานโยบาย, กระบวนการ, ระบบ และเครื่องมือต่างๆ ในการดึงดูด, เลือกสรร และพัฒนาความสามารถที่ดีที่สุดออกมา

ได้มีส่วนร่วมงานกับระบบและกระบวนการของ HR ณ โรงงานผลิตสินค้า

การมุ่งเน้นที่ลูกค้าอย่างจริงจังของยูนิลีเวอร์ทำให้พนักงาน HR ของบริษัทได้รับประโยชน์จากการได้สัมผัสกับการพัฒนาลูกค้าลงถึงระดับปฏิบัติการ

การได้มีส่วนเวียนเข้าไปร่วมงานกับองค์กรที่ปรึกษาด้าน HR ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าในวงการด้านนี้

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us