พัฒนาลูกค้ายูนิลีเวอร์

Customer Development

"ที่ยูนิลีเวอร์ เราเชื่อในเรื่องการลงทุนเพื่ออนาคต ทำให้เราสร้างแผนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน และเป็นที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแบบที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ดีขึ้น และรวดเร็วขึ้นในนวัตกรรมต่างๆ อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นว่าศักยภาพของบุคลากรและแบรนด์ของเรานั้นคือสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างที่เราเป็นได้ในทุกวันนี้ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญทุ่มเทพลังในการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจในอนาคตและลงทุนอย่างมากเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเรา"

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาลูกค้าที่คุณจะได้รับผ่านทาง Unilever future leaders programme