พัฒนาลูกค้า

Customer Development

"ที่ยูนิลีเวอร์ เราเชื่อในเรื่องการลงทุนเพื่ออนาคต ทำให้เราสร้างแผนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน และเป็นที่ทำให้เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแบบที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ดีขึ้น และรวดเร็วขึ้นในนวัตกรรมต่างๆ อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นว่าศักยภาพของบุคลากรและแบรนด์ของเรานั้นคือสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จอย่างที่เราเป็นได้ในทุกวันนี้ ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญทุ่มเทพลังในการพัฒนาผู้นำทางธุรกิจในอนาคตและลงทุนอย่างมากเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเรา"

ประสบการณ์ด้านการพัฒนาลูกค้าที่คุณจะได้รับผ่านทาง Unilever future leaders programme

เรียนรู้การดำเนินธุรกิจกับลูกค้ารายสำคัญ ผ่านทางการจัดการสินค้าคงคลัง, การวางแผนการส่งเสริมการขาย และการออกสินค้าใหม่สู่ตลาด

เรียนรู้จักช่องทางการค้าปลีกในทุกรูปแบบ เช่น ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าอิสระต่างๆ

เรียนรู้การออกสินค้าและส่งเสริมการขายให้กับแบรนด์ของบริษัทผ่านทางช่องทางค้าปลีกต่างๆ

สร้างสรรค์แนวทางหรือคำตอบที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมกิจกรรมต่างๆ สำหรับตราสินค้าและหมวดหมู่สินค้าโดยรวม โดยคิดแนวทางยุทธศาสตร์ในการตั้งราคา,การส่งเสริมการขาย,การบริหารสินค้า และการสร้างความเติบโต

ทำความเข้าใจความต้องการของผู้ค้าปลีกและพัฒนาแผนการให้บริการ พร้อมวางแผนงานทางธุรกิจสู่ความสำเร็จร่วมกันกับลูกค้า

การได้เข้าไปทำงานร่วมกับการตลาด ซัพพลายเชน หรือการเงินในบางส่วนจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสายงานพัฒนาลูกค้ากับสายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us