โครงการสำหรับบัณฑิตจบใหม่

Unilever’s Future Leaders Programme มุ่งพัฒนาผู้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้ก้าวไปเป็นผู้นำระดับสูงในอนาคตของยูนิลีเวอร์

เลือกสายงานในยูนิลีเวอร์ที่คุณต้องการ

UFLP เป็นโครงการระยะเวลา 2 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำรุ่นใหม่ของยูนิลีเวอร์ (Unilever Future Leaders - UFL) โครงการนี้ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารขององค์กรโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติงานที่ท้าทาย เมื่อคุณเข้ามาในโปรแกรม คุณจะมีโอกาสทำงานหลายๆ ส่วนในสายงานที่คุณเลือก (Rotation) และยังมีโอกาสได้ไปทำงานที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ UFL จะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้นำระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก และได้รับการอบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อเป็นรากฐานสู่การพัฒนาให้คุณมีความพร้อมเมื่อต้องรับบทบาทผู้บริหารกับบริษัทยูนิลีเวอร์

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ Unilever Future Leaders Program

  • ระยะเวลา: 2 ปี
  • คุณสมบัติ: จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาที่จบ
  • ออกแบบโปรแกรมให้น้องๆค้นพบความต้องการในสายอาชีพ และสามารถ Rotation เพื่อเติมเต็มศักยภาพให้ตนเอง

กรุณาเลือกสายงานที่คุณต้องการจะสมัคร

ไม่ว่าคุณจะเลือกสายงานใดก็ตาม คุณจะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าเพื่อผู้บริโภคของยูนิลีเวอร์ทุกคน

โครงการผู้นำในอนาคตมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพ สู่ความเป็นผู้นำของยูนิลีเวอร์ในอนาคต

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us