โครงการฝึกงาน

Unilever Internship program (ULIP) เป็นโปรแกรมของการฝึกงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีเป็นเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ เพื่อให้ได้สัมผัสกับความท้าทายของการทำงานในโปรเจกต์ต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ULIP จะได้รับประสบการณ์ในการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของโลก และสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงในยูนิลีเวอร์ จะมีอะไรดีไปกว่าการได้เข้าใจสไตล์การทำงาน วัฒนธรรม และบรรยากาศในการทำงานที่ยูนิลีเวอร์ โดยที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพจากทีมงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับสูงที่จะคอยช่วยพัฒนาและต่อยอดทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่แน่...ความสำเร็จของคุณหลังจากจบโปรแกรม ULIP นี้ อาจทำให้คุณได้รับเสนอตำแหน่งงานก่อนที่คุณจะจบการศึกษาก็ได้


เราเสนอโปรแกรม ULIP ในสายงานต่อไปนี้

สายงานที่เปิดรับคือ:

 • พัฒนาลูกค้า (Customer Development หรือ Sales)
 • การเงิน (Finance)
 • ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)
 • การตลาด (Marketing)
 • ซัพพลาย เชน (Supply Chain)
 • ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ (Unilever Food Solutions)
 • สื่อสารองค์กร (Corporate Communications)

ขั้นตอนการรับสมัคร Unilever internship program (ULIP)


ในปีพ.ศ. 2560 เราจะมีการรับสมัคร 2 รอบได้แก่ 

โปรแกรมฝึกงานรอบพิเศษ: ระยะเวลา 6 เดือน (ระยะเวลาฝึกงาน คือ 1 กุมภาพันธ์ -19 กรกฎาคม 60)  
โปรแกรมฝึกงานภาคฤดูร้อน: ระยะเวลา 2 เดือน (ระยะเวลาฝึกงานคือ 5 มิถุนายน -11 สิงหาคม 60)

ในแต่ละรอบ จะมีขั้นตอนการสมัครดังนี้

โปรแกรมฝึกงานรอบพิเศษ

 • การกรอกใบสมัครออนไลน์:  ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 59
 • เล่นเกมประเมินคุณลักษณะและการสัมภาษณ์แบบดิจิตอล
 • Discovery Center และทราบผลภายในอาทิตย์ที่สามของเดือนมกราคม 60 
 • วันเริ่มงาน:  1 กุมภาพันธ์ 2560
โปรแกรมฝึกงานภาคฤดูร้อน 

 • การกรอกใบสมัครออนไลน์ ก่อนวันที่ 16 มกราคม 60
 • เล่นเกมประเมินคุณลักษณะ และการสัมภาษณ์แบบดิจิตอล
 • Discovery Center และทราบผลภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 60 
 • วันเริ่มงาน 5 มิถุนายน 2560


คุณสมบัติขั้นต่ำที่ต้องการ:


โปรแกรมฝึกงานรอบพิเศษ


 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทที่กำลังเรียนอยู่เท่านั้น สามารถฝึกงานขณะเรียนได้ ในกรณีที่ผู้สมัครเรียนจบปริญญาตรีแล้ว จะต้องมีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า 1 ปี 
 • สัญชาติไทย
 • มี Passion ในการทำงานด้าน FMCG 
 • มีคุณสมบัติผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (ยกเว้นสายงานด้านพัฒนาลูกค้า)
โปรแกรมฝึกงานภาคฤดูร้อน

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
 • สัญชาติไทย
 • มี Passion ในการทำงานด้าน FMCG 
 • มีคุณสมบัติผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว (ยกเว้นสายงานด้านพัฒนาลูกค้า) 

ติดตามรายละเอียดล่าสุดผ่านทาง Unilever Careers Thailand Facebook Page และสำหรับท่านที่มีคำถามเกี่ยวกับโปรแกรม Unilever Internship Program สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เช่นกันที่ 

https://www.facebook.com/unilevercareersthailand

“ตอนเป็น INTERN ทำโปรเจควาสลีน เมน ยูนิลีเวอร์ให้โอกาสที่ดี มี OBJECTIVE ที่ชัดเจน และเราทำงานเหมือนเป็นเจ้าของโปรเจคตลอดระยะเวลาสามเดือนของการฝึกงาน อีกทั้งยังได้ทำงานกับพี่ๆ มืออาชีพที่ช่วยสอนงาน เป็นการพัฒนาและพิสูจน์ความสามารถตนเอง เรามองการฝึกงานต่างไปเลยหลังจากมาฝึกงานกับยูนิลีเวอร์ และเพราะผลงานที่ดี ทำให้ได้กลับมาทำงานตำแหน่งปัจจุบันกับยูนิลีเวอร์ค่ะ"

NATARAT VORACHATTARN, EX-INTERN AND NOW CUSTOMER MARKETING SUPERVISOR
กลับขึ้นสู่ข้างบน