ขั้นตอนการรับสมัคร

คุณสามารถเข้าร่วม Unilever Future Leaders Programme (UFLP) และ Unilever Internship Programme (ULIP) กับเราได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

วิธีการและขั้นตอนการรับสมัคร


1. กรอกใบสมัครแบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครของเราเป็นขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว เพียงคุณใช้ประวัติการทำงานจากโปรไฟล์ Linkedin ของคุณ โดยคุณสามารถสมัครได้เพียง 1 สายงานเท่านั้น

2. แบบทดสอบออนไลน์

ในส่วนนี้ คุณจะได้ทำแบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบกระบวนการคิด, วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล รวมไปถึงความรู้และความเข้าใจในเชิงธุรกิจ

3. การสัมภาษณ์แบบดิจิตอล

ในส่วนการสัมภาษณ์แบบดิจิตอลของ UFLP เราจะให้คุณแก้โจทย์ทางธุรกิจของยูนิลีเวอร์ ซึ่งเป็นโอกาสที่คุณจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทำงานของเรา

เราแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คำถาม 3 คำถามสั้นๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์สมมุติทางธุรกิจ ตามด้วย 1 คำถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางธุรกิจ (Business Case)

สำหรับ ULIP เราแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview) โดยเราอยากให้คุณลองยกตัวอย่างจากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในอดีตของคุณ ตามด้วย 1 คำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์สมมุติทางธุรกิจ

การสัมภาษณ์ในส่วนนี้ คุณจะต้องทำการอัดวิดีโอเพื่อตอบคำถามซึ่งคุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาภายในระยะเวลาที่กำหนด เพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดี

เวลาภายในระยะเวลาที่กำหนด เพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดี

4. Discovery Centre

ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือก เราจะให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ในการทำงานของผู้นำในยูนิลีเวอร์ โดยคุณจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมและโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย เช่น

ประชุมโปรเจกต์กับเพื่อนร่วมงานในสายงานที่คุณสมัคร ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายทางธุรกิจที่ยูนิลีเวอร์เผชิญ พูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้บริหารระดับสูง เราคิดค้นกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อให้เราสามารถประเมินความสามารถของคุณได้อย่างแม่นยำ ในขณะเดียวกันคุณจะได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานในหนึ่งวันของยูนิลีเวอร์

ช่วงเวลาในการรับสมัคร

เราเปิดรับสมัคร UFLP ปีละ 2 ครั้ง 

โดยผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรมและวันที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/unilevercareersthailand

หรือพูดคุยกับเราผ่านทาง Thailand.UFLP@unilever.comการประเมินผลการทำงาน

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่คุณอยู่ในโปรแกรม หัวหน้างานของคุณจะประเมินผลการทำงาน ให้ข้อเสนอแนะ ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของคุณเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณเป็นผู้นำในอนาคต

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us