ขั้นตอนการรับสมัคร

คุณสามารถเข้าร่วม Unilever Future Leaders Programme (UFLP) และ Unilever Internship Programme (ULIP) กับเราได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการรับสมัคร


1. กรอกใบสมัครแบบออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครของเราเป็นขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว เพียงคุณใช้ประวัติการทำงานจากโปรไฟล์ Linkedin ของคุณ โดยคุณสามารถสมัครได้เพียง 1 สายงานเท่านั้น

2. ประเมินคุณลักษณะ

ในส่วนนี้ คุณจะได้เล่นเกมส์ออนไลน์ 12 เกมส์ ซึ่งเป็นเกมส์ที่เราออกแบบมาเพื่อทดสอบกระบวนการคิด อารมณ์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อคุณเล่นเกมส์เหล่านี้เสร็จ คุณจะได้รับรายงานผลการประเมินซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของคุณ ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำมาประเมินว่าคุณเหมาะสมกับโปรแกรม UFLP และสายงานที่คุณสมัครหรือไม่

3. การสัมภาษณ์แบบดิจิตอล

ในส่วนการสัมภาษณ์แบบดิจิตอลของ UFLP เราจะให้คุณแก้โจทย์ทางธุรกิจของยูนิลีเวอร์ ซึ่งเป็นโอกาสที่คุณจะได้รู้จักกับวัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทำงานของเรา

เราแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คำถาม 3 คำถามสั้นๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์สมมุติทางธุรกิจ ตามด้วย 1 คำถามเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางธุรกิจ (Business Case)

สำหรับ ULIP เราแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Interview) โดยเราอยากให้คุณลองยกตัวอย่างจากประสบการณ์หรือเหตุการณ์ในอดีตของคุณ ตามด้วย 1 คำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์สมมุติทางธุรกิจ

การสัมภาษณ์ในส่วนนี้ คุณจะต้องทำการอัดวิดีโอเพื่อตอบคำถามซึ่งคุณสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาภายในระยะเวลาที่กำหนด เพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดี

เวลาภายในระยะเวลาที่กำหนด เพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ดี

4. Discovery Centre

ในขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคัดเลือก เราจะให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ในการทำงานของผู้นำในยูนิลีเวอร์ โดยคุณจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมและโปรเจกต์ที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย เช่น

 • ประชุมโปรเจกต์กับเพื่อนร่วมงานในสายงานที่คุณสมัคร
 • ประชุมกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายทางธุรกิจที่ยูนิลีเวอร์เผชิญ
 • ประชุมทีมร่วมกับผู้สมัครคุณอื่น
 • ประชุมแบบตัวต่อตัวกับหัวหน้างานของคุณ

เราคิดค้นกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อให้เราสามารถประเมินความสามารถของคุณได้อย่างแม่นยำ ในขณะเดียวกันคุณจะได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานในหนึ่งวันของยูนิลีเวอร์

 


เราเปิดรับสมัคร UFLP สองรอบในทุกๆ ปี


รอบแรก

 • เปิดรับสมัครออนไลน์ UFLP: ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 31 ตุลาคม 
 • ประเมินคุณลักษณะ: ตุลาคม
 • สัมภาษณ์ดิจิตอล: ตุลาคม 
 • Discovery Center: พฤศจิกายน 
 • วันเริ่มงาน: มกราคม 

รอบต่อไป

 • เปิดรับสมัครออนไลน์ UFLP: กุมภาพันธ์
 • ประเมินคุณลักษณะ: มีนาคม
 • สัมภาษณ์ดิจิตอล: มีนาคม
 • Discovery Center: เมษายน
 • วันเริ่มงาน: มิถุนายน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.facebook.com/unilevercareersthailand


 

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่คุณอยู่ในโปรแกรม หัวหน้างานของคุณจะประเมินผลการทำงาน ให้ข้อเสนอแนะ ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของคุณเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณเป็นผู้นำในอนาคต

กลับขึ้นสู่ข้างบน