กว่า 80 ปี ที่ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการสรรหาและพัฒนาบัณฑิตใหม่จำนวนมากเพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำในตำแหน่งสำคัญ ทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเรายังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหาผู้มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานและเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพไปกับเรา

โครงการผู้นำในอนาคต [Unilever Future Leaders Programme - UFLP] ไม่ใช่เพียงโครงการที่พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ทำงานได้อย่างมืออาชีพ แต่ยังเป็นโครงการที่ช่วยให้คุณได้ค้นพบตัวตนและรู้แนวทางในการเติมเต็มศักยภาพเพื่อพร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในอนาคตของเรา คุณจะได้รับผิดชอบงานและเป้าหมายต่างๆ ลงมือปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการตั้งแต่วันแรกของการทำงาน ได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากผู้บริหารระดับสูงที่สนับสนุนให้คุณได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์มุ่งหมายที่จะพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นผู้นำระดับโลก และช่วยสนับสนุนพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น”

โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ เสนอแผนการพัฒนาที่เป็นจริงและท้าทายซึ่งช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทักษะด้านวิชาชีพ และความเป็นผู้นำได้อย่างก้าวกระโดด ผลักดันให้คุณเป็นผู้นำในอนาคตที่มีมาตรฐานการทำงานระดับโลก เรามุ่งมั่นสนับสนุนการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งผ่านการทำงานจริง การเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาระดับโลก การทำงานร่วมกับสายงานต่างๆ การสอนงาน การให้คำปรึกษา การทำงานโครงการร่วมกับพนักงานท่านอื่นๆ และ โอกาสในการทำงานในต่างประเทศ

หากคุณต้องการพัฒนาขีดความสามารถโดยผ่านประสบการณ์ตรง ความยาก และความท้าทาย ผ่านการสนับสนุนจากผู้มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง และบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความท้าทายและหลากหลายของผู้คนที่ต่างเป็นมืออาชีพ

หากคุณต้องการเรียนรู้ ต้องการเป็นผู้นำและต้องการสร้างความแตกต่างให้กับตนเองและกับโลกที่เราอยู่ ที่ยูนิลีเวอร์คุณสามารถทำให้มันเกิดขึ้นและเป็นจริงได้ เพราะที่นี่เราทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน โดยการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเราและสำหรับผู้อื่น ดังนั้นที่ยูนิลีเวอร์ พวกเราทุกคน…. "เราคือผู้สร้าง“

"ตอนเป็น INTERN ทำโปรเจควาสลีน MEN ยูนิลีเวอร์ให้โอกาสที่ดี มี OBJECTIVE ที่ชัดเจน และเราทำงานเหมือนเป็นเจ้าของโปรเจคตลอดระยะเวลาสามเดือนของการฝึกงาน และยังได้ทำงานกับพี่มืออาชีพที่ช่วยสอนงานเป็นการพัฒนาและพิสูจน์ความสามารถตนเอง เรามองการฝึกงานต่างไปเลยหลังจากมาฝึกงานกับยูนิลีเวอร์ และเพราะผลงานที่ทำให้ได้กลับมาทำงานตำแหน่งปัจจุบันกับยูนิลีเวอร์ค่ะ"

NATARAT VORACHATTARN, Ex-intern and now customer marketing supervisor

"Given the opportunity to work abroad as part of my development programme, i was sent to singapore to be part of the global brand development team for lux – working out key projects that will be rolled out across the region. I take a great amount of learning when i went back to thailand. I am thankful that i am part of a strong thai company that is regional and global in scale"

PATCHA SETPITAYAKUL, UFLP TRAINEE
กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us