Toggle ค้นหา

  1. Home
  2. สมัครงาน
  3. บัณฑิตจบใหม่

บัณฑิตจบใหม่

กว่า 80 ปี ที่ยูนิลีเวอร์ ไทย ประสบความสำเร็จในการสรรหาและพัฒนามหาบัณฑิตใหม่จำนวนมากเพื่อเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้นำในตำแหน่งสำคัญ ทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะค้นหามหาบัณฑิตใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานและเสริมสร้างความก้าวหน้าในอาชีพไปกับเรา

โครงการผู้นำในอนาคต [Unilever Future Leaders Programme - UFLP] เราเฟ้นหาผู้มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมโครงการเป็นผู้จัดการฝึกหัดไม่ใช่แค่ให้ทำงานได้ แต่เพื่อโอกาสในการที่จะก้าวเป็นผู้นำในอนาคตของเรา คุณจะได้รับผิดชอบงานและเป้าหมายต่างๆ รวมถึงลงมือปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดการตั้งแต่วันแรกของการทำงาน โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์มุ่งหมายที่จะพัฒนามหาบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์มีศักยภาพสูงและความมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้นำในอนาคต และช่วยสนับสนุนพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น” ให้เป็นความจริง

โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์เสนอแผนการพัฒนาที่เป็นจริงและมีความท้าทายที่จะช่วยคุณในฐานะมหาบัณฑิต สามารถสร้างทักษะพื้นฐานและทักษะเฉพาะในด้านวิชาชีพและแผนพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อผลักดันให้คุณเป็นผู้นำในอนาคต ในขณะที่คุณอยู่ระหว่างการพัฒนาเส้นทางสู่การเป็นผู้นำ ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นสนับสนุนคุณในหลากหลายรูปแบบการเรียนรู้ โดยผ่านการให้ทำงานจริง การเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาระดับโลก การทำงานร่วมกับสายงานอื่นๆ การสอนงาน การให้คำปรึกษา การทำงานโครงการร่วมกับพนักงานท่านอื่น ๆ และ โอกาสในการทำงานในต่างประเทศ

หากคุณต้องการพัฒนาขีดความสามารถโดยผ่านประสบการณ์ตรง ความยาก และความท้าทาย ผ่านการสนับสนุนจากผู้มีความเชี่ยวชาญในระดับสูง และบรรยากาศการทำงานที่เต็มไปด้วยความท้าทายและหลากหลายของผู้คนที่ต่างเป็นมืออาชีพ

หากคุณต้องการเรียนรู้ ต้องการเป็นผู้นำและต้องการสร้างความแตกต่างให้กับตนเองและกับโลกที่เราอยู่ ที่ยูนิลีเวอร์คุณสามารถทำให้มันเกิดขึ้นและเป็นจริงได้ เพราะที่นี่เราทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน โดยการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเราและสำหรับผู้อื่น ดังนั้นที่ยูนิลีเวอร์ พวกเราทุกคน…. "เราคือผู้สร้าง"

"ตอนเป็น INTERN ทำโปรเจควาสลีน MEN ยูนิลีเวอร์ให้โอกาสที่ดี มี OBJECTIVE ที่ชัดเจน และเราทำงานเหมือนเป็นเจ้าของโปรเจคตลอดระยะเวลาสามเดือนของการฝึกงาน และยังได้ทำงานกับพี่มืออาชีพที่ช่วยสอนงานเป็นการพัฒนาและพิสูจน์ความสามารถตนเอง เรามองการฝึกงานต่างไปเลยหลังจากมาฝึกงานกับยูนิลีเวอร์ และเพราะผลงานที่ทำให้ได้กลับมาทำงานตำแหน่งปัจจุบันกับยูนิลีเวอร์ค่ะ"

NATARAT VORACHATTARN, EX-INTERN AND NOW CUSTOMER MARKETING SUPERVISOR

"GIVEN THE OPPORTUNITY TO WORK ABROAD AS PART OF MY DEVELOPMENT PROGRAMME, I WAS SENT TO SINGAPORE TO BE PART OF THE GLOBAL BRAND DEVELOPMENT TEAM FOR LUX – WORKING OUT KEY PROJECTS THAT WILL BE ROLLED OUT ACROSS THE REGION. I TAKE A GREAT AMOUNT OF LEARNING WHEN I WENT BACK TO THAILAND. I AM THANKFUL THAT I AM PART OF A STRONG THAI COMPANY THAT IS REGIONAL AND GLOBAL IN SCALE"

PATCHA SETPITAYAKUL, UFLP TRAINEE
กลับขึ้นสู่ข้างบน