ข้ามไปที่ เนื้อหา

ทุกๆ วอลล์ สร้างกิจกรรมเสริมชุมชนให้มีความสุขกว่าเดิม

ไอศกรีมเป็นมากกว่าของคู่กับฤดูร้อน ไอศกรีมสามารถสร้างโลกให้สุขและให้ทุกคนมีส่วนร่วมยิ่งขึ้นได้ แค่เราอร่อยกับไอศกรีมวอลล์ ไม่ว่าจะเป็นแบบถ้วย โคน หรือแท่ง แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน คุณกำลังช่วยโลกให้สุขยิ่งขึ้น และยังช่วยโครงการระดับโลกอย่าง ‘I’m Wall’s ที่สร้างโอกาสให้คนหนุ่มสาวที่ว่างงานจำนวนนับพันได้มีงานทำ

วอลล์ต้องการสร้างชุมชนยิ่งสุขเพื่อคนไทย

นอกเหนือจากการมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์คุณภาพดีสำหรับคนไทยแล้ว วอลล์ ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างชุมชนยิ่งสุขเพื่อคนไทยอีกด้วย ในแต่ละปี วอลล์ได้สร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งในประเทศไทย นั่นคือ โครงการตัวแทนแห่งความสุข ที่รู้จักกันดีในชื่อ “พี่ติมวอลล์” โครงการนี้ให้ทั้งการฝึกอบรม อุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ และใบอนุญาต แก่คนที่ว่างงานให้มีอาชีพอย่างภาคภูมิใจในการขายไอศกรีม

ความตั้งใจของวอลล์ในการสร้างชุมชนที่มีความสุขมากขึ้น
สู่การลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย เราได้วางแผนที่จะจำหน่ายไอศกรีมมากกว่า 2 ล้านชิ้นในวันศุกร์ของเดือนเมษายนของทุกปีภายใต้แคมเปญ "วอลล์สุขส่งยิ้ม" ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้โครงการสร้างสุขในชุมชนอื่นๆ ก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีชุมชนที่มีความสุขและเข้มแข็งมากขึ้นทั่วประเทศ

Wallsice cream

ปัจจุบันนี้โครงการของเราได้สร้างโอกาสในการทำงานกว่า 45,000 ตำแหน่งทั่วโลก

โครงการของเราทำงานโดยการจ้างบุคลากรโดยตรง รวมถึงผู้ว่างงานระยะยาวและผู้ลี้ภัย หรือสนับสนุนให้พวกเขาเริ่มต้นธุรกิจไอศกรีมของตนเอง ด้วยวิธีนี้เราจะสามารถสร้างช่องทางการขายใหม่ๆ ในขณะที่ยังส่งผลกระทบทางสังคมเชิงบวกต่อ ผู้คน และชุมชนด้วย

เช่นเดียวกับการขายไอศกรีมในงานดนตรี สถานที่ท่องเที่ยว และชายหาดที่มีแสงแดดจ้า พี่ติมวอลล์ ยังช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น เก็บกวาดขยะจากบริเวณงานเทศกาลและชายหาด หรือทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยให้ผู้คนปลอดภัย ด้วยการสนับสนุนของคุณ โครงการ พี่ติมวอลล์ สามารถดึงคนหนุ่มสาวหรือคนที่ถูกกีดกันทางสังคมประมาณ 45,000 คนทั่วโลก เข้าสู่ธุรกิจไอศกรีมแสนอร่อยนี้

แคมเปญเพื่อโลกที่มีความสุขยิ่งขึ้นของวอลล์สร้างความสุขให้กลับคืนมา

งานวิจัยของวอลล์แสดงให้เห็นว่า ผู้คนกว่า 3 ใน 4 (78%) ทั่วโลก รู้สึกว่าควรให้ความสำคัญกับความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าเงินเป็นอย่างยิ่ง

วอลล์จะทำงานตลอดปี 2564 และทำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อนำนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ธุรกิจชุมชน และนักเคลื่อนไหว มาร่วมกันคิดค้นวิธีที่เราจะพัฒนาแผนการสำหรับอนาคตที่มีความสุข ผ่านชุมชนและการเชื่อมต่อทางสังคมที่แน่นแฟ้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ และ GDP ไม่ใช่ตัวชี้วัดหลักอีกต่อไปของความก้าวหน้า

ด้วยการทำสิ่งนี้และเฉลิมฉลองการอยู่ร่วมกันของชุมชน และการเชื่อมต่อทางสังคม ผ่านทั้ง
คำพูด และ การกระทำ เราจะสามารถสร้างโลกที่ดีขึ้นและมีชีวิตที่มีความสุขในอนาคต

ทุกๆ U ทำสิ่งดีๆ. Unilever