1. Home
  2. การเข้าใช้เว็บไซต์

การเข้าใช้เว็บไซต์

ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นที่จะสร้างเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ทุกกลุ่มรวมทั้งผู้มีัปัญหาทางสายตาสามารถเข้าใช้ได้ง่ายและเป็นเว็บไซต์ที่สวยงามน่าใช้

มาตรฐานของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นตามข้อกำหนดของการเข้าใช้เว็บไซต์ WCAG 2.0 ในระดับ AA ทุกหน้าของเราใช้ภาษา XHTML การจัดหน้ากระทำโดยใช้สไตล์ชีทแบบ Cascading Style Sheets (CSS) และเพิ่มเติมความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ด้วยจาวาสคริปต์

เว็บไซต์นี้ยังสามารถเข้าใช้ได้โดยผู้ใช้ที่ไม่มี CCS หรือ จาวาสคริป์ โดยได้มีการใส่ข้อความเพื่อใช้แทนรูปภาพไว้ในทุกรูปภาพที่ปรากฏบนเ็ว็บไซต์

การเข้าใช้เว็บไซต์โดยคีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว

เว็บไซต์นี้เป็นไปตามมาตรฐานของการเข้าใช้โดยคำสั่งแท็บ (สามารถใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้เม้าส์)

การเข้าใช้เว็บไซต์โดยใช้คำสั่งเสียง

ผู้ใช้สามารถใช้เว็บไซต์นี้โดยใช้คำสั่งเสียงผ่านโปรแกรมVoice Recognition ได้

ขนาดอักษร

ผู้ใช้จะสามารถขยายขนาดอักษรหรือซูมหน้าจอได้โดยใช้บราวเซอร์ตัวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขนาดของข้อความสำคัญในหน้านั้นๆ ได้

ไมโครซอฟท์ อินเตอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์ ไม่สนับสนุนมาตรฐาน W3C ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนขนาดอักษร ขอแนะนำให้ผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องปรับขนาดตัวอักษรอัพเกรดเป็นบราวเซอร์ที่สามารถขยายขนาดอักษรหรือซูมหน้าจอได้

เมื่อเลือกคำสั่งปรับขนาดอักษร หรือ ซูมหน้าจอ ขอแนะนำให้กดรีเฟรชหน้านั้นใหม่อีกครั้ง เพราะหัวข้อบางแห่งอาจจะไม่ขยายขึ้นจนกว่าจะมีการรีเฟรช

·ไมโครซอฟท์ อินเตอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์

ไปที่แถบ View จากนั้นเลือกที่ Text Size และเลือกขนาดอักษรที่ต้องการ

·โมซิลล่า ไฟร์ฟ็อกซ์

ไปที่แถบ View เลือก Text Size และเลือกคำสั่ง Increase เพื่อเพิ่มขนาดอักษร หรือ Decrease เพื่อลดขนาดอักษร สำหรับคำสั่งซูม ให้ไปที่แถบ View แล้วเลือก Zoom in เพื่อ ซูมเข้า และ Zoom out เพื่อซูมออกให้เล็กลง

·แอปเปิ้ล ซาฟารี (โอเอส เอ็กซ์)

เลือกคำสั่ง View จากนั้นเลือก Make Text Bigger เพื่อขยาย หรือเลือก Make Text Smaller เพื่อลดขนาด หรือกดปุ่ม apple/cmd แล้วกดเครื่องหมาย + หรือ - เพื่อเพิ่มหรือลดขนาดอักษร

สีอักษรและพื้นหลัง

เนื่องจากเราได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของการสร้างเว็บไซต์ จึงเป็นไปได้ที่ผู้ใช้งานจะเปลี่ยนโทนสีที่ต้องการเห็นเป็นโทนสีที่กำหนดเองได้

บราวเซอร์ที่สามารถใช้ได้

เว็บไซต์นี้ได้ผ่านการทดสอบกับบราวเซอร์ดังต่อไปนี้

·ไมโครซอฟท์ อินเตอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเรอร์

·โมซิลล่า ไฟร์ฟ็อกซ์

·แอปเปิ้ล ซาฟารี

ถึงแม้เว็บไซต์นี้จะไม่ได้ทดสอบกับบราวเซอร์อื่นๆ แต่เชื่อแน่ว่าบราวเซอร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานWeb Standard ทั้งหมดจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเราได้

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us