1. Home
  2. ...
  3. เราคือใคร
  4. สัญลักษณ์ของเรา

สัญลักษณ์ของเรา

ยูนิลีเวอร์มีพันธกิจที่จะทำให้สิ่งธรรมดา ๆ ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และสัญลักษณ์ของเราสื่อออกทางภาพให้เห็นถึงพันธกรณีดังกล่าว รูปลักษณ์แต่ละรูปมีความหมายมากมายเป็นแกนหลัก และสื่อความพยายามของเราบางแง่มุมที่จะทำให้สิ่งธรรมดา ๆ ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

  • รูปลักษณ์ที่รวมเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ยูนิลีเวอร์นั้นแต่ละรูปมีความหมายถึงธุรกิจของเรา ค้นหาสิ่งที่รูปลักษณ์หมายถึง
  • ไอศครีม

    ความสุขความเพลิดเพลิน ความรื่นรมย์และน่ารับประทาน อาหารว่าง ของหวาน ความสนุกสนาน
  • มือ

    สัญลักษณ์ของความอ่อนไหว ความห่วงใย และความต้องการ อีกทั้ง ยังสื่อให้เห็นถึงพันธกรณีของเราที่จะช่วยให้ผู้คนปรับปรุงพฤติกรรมด้านสุขภาพและสุขอนามัยทุกวันให้ดีขึ้นผ่านแบรนด์ของเราและโครงการปรับปรุงด้านสุขภาพหลายโครงการ
  • ผม

    สัญลักษณ์ของความงาม ชวนมองและความรู้สึกมั่นใจ
  • ริมฝีปาก

    สัญลักษณ์การสื่อสาร ความซื่อสัตย์และความโปร่งใส
  • หมุนวน

    สื่อถึงความหลงใหลในเครื่องปรุงรสและรสชาติดีเยี่ยม
  • ปลา

    แสดงถึงอาหารสด ทะเลและทรัพยากรธรรมชาติ
  • เสื้อผ้า

    สัญลักษณ์การซักผ้าที่สดชื่น ชวนมองและความรู้สึกมั่นใจ
  • ผึ้ง

    แสดงถึงจิตวิญญาณชุมชนของผู้คนและพันธกรณีของเราที่จะค้นหาทางนวัตกรรมที่จะทำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  • อนุภาค

    อ้างอิงถึงวิทยาศาสตร์และพันธกรณีที่กำลังดำเนินอยู่ของเราที่ค้นหาทางนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้บริโภคของเรา
  • บรรจุภัณฑ์

    เป็นสัญลักษณ์ถึงการอุทิศของเราต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคและพันธกรณีของเราที่จะค้นหาบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ซึ่งดีกว่าสำหรับผู้บริโภคและโลก
  • การแปรสภาพ

    สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพในเชิงบวก พันธกรณีของเราที่จะค้นหาทางที่ยั่งยืนใหม่ ๆ ของการดำเนินธุรกิจ
  • คลื่น

    สัญลักษณ์ของความสะอาด ความสดชื่น และความกระฉับกระเฉง
  • ดีเอ็นเอ

    เกลียวคู่ที่เป็นพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมของชีวิต และสัญลักษณ์มรดกที่แข็งแกร่งของยูนิลีเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกซึ่งยังคงอยู่ในหัวใจของธุรกิจของเราในวันนี้
  • ต้นปาล์ม

    ทรัพยากรที่ได้รับการดูแล เป็นสัญลักษณ์ความเคารพของเราต่อต้นไม้ในโลกตามธรรมชาติ ป่าไม้ การเติบโตและสิ่งแวดล้อม
  • หัวใจ

    สัญลักษณ์ของความรัก การดูแลเอาใจใส่ และสุขภาพ แสดงถึงพันธกรณีของเราที่จะช่วยผู้คนกระทำการเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกวันเพื่อปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิต
  • วงจรแห่งความดีงาม

    วงจรแห่งความดีงามต่อเนื่องที่แสดงถึงการทำงานของเราเพื่อลดขยะที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของผลิตภัณฑ์ของเรา
  • พระอาทิตย์

    แหล่งของแสงและพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมด แสดงถึงการทำงานของเราเพื่อค้นหาทางนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ของเราตลอดวงจรชีวิต
  • นกพิราบ

    สัญลักษณ์ของอิสระเสรี การสร้างศักยภาพ และการเคารพในตนเอง
  • ต้นไม้

    สัญลักษณ์ของโลกตามธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ แสดงถึงพันธกรณีของเราที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั่วห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตั้งแต่เราหาแหล่งวัตถุดิบอย่างไร การดำเนินการผลิตของเรา จนถึงวิธีที่ผู้บริโภคจะปรุงอาหาร ทำความสะอาด ซักล้างด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา
  • ประกายเพลิง

    แสดงถึงบทบาทของยูนิลีเวอร์ในฐานะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งตั้งเป้าหมายจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เราทำงานด้วยทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกร
  • พริก

    ส่วนผสมสดใหม่หนึ่งในผลิตภัณฑ์จำนวนมากมายของเรา แสดงถึงพันธกรณีของเราที่จะค้นหาวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์
  • ช้อน

    สัญลักษณ์ของการลิ้มรสโภชนาการและการปรุงอาหาร แสดงถึงพันธกรณีของเราที่จะปรับปรุงรสชาติและคุณภาพเชิงโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารของเราทุกชนิดอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยให้ผู้คนนับล้านเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยและเข้าถึงโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
  • ชาม

    ชามใส่อาหารที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทานซึ่งเป็นสัญลักษณ์พันธกรณีของเราต่อส่วนผสมดีเยี่ยมและเวลารับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
  • ดอกไม้

    สัญลักษณ์ของความอ่อนไหว ความห่วงใย และความเคารพของเราต่อความงาม ได้แก่ ความงามของผู้บริโภคและความงามของธรรมชาติ
กลับขึ้นสู่ข้างบน