ยูนิลีเวอร์มีพันธกิจที่จะทำให้สิ่งธรรมดา ๆ ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และสัญลักษณ์ของเราสื่อออกทางภาพให้เห็นถึงพันธกรณีดังกล่าว รูปลักษณ์แต่ละรูปมีความหมายมากมายเป็นแกนหลัก และสื่อความพยายามของเราบางแง่มุมที่จะทำให้สิ่งธรรมดา ๆ ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

 • รูปลักษณ์ที่รวมเข้าด้วยกันเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ยูนิลีเวอร์นั้นแต่ละรูปมีความหมายถึงธุรกิจของเรา ค้นหาสิ่งที่รูปลักษณ์หมายถึง
 • ไอศครีม

  ความสุขความเพลิดเพลิน ความรื่นรมย์และน่ารับประทาน อาหารว่าง ของหวาน ความสนุกสนาน
 • มือ

  สัญลักษณ์ของความอ่อนไหว ความห่วงใย และความต้องการ อีกทั้ง ยังสื่อให้เห็นถึงพันธกรณีของเราที่จะช่วยให้ผู้คนปรับปรุงพฤติกรรมด้านสุขภาพและสุขอนามัยทุกวันให้ดีขึ้นผ่านแบรนด์ของเราและโครงการปรับปรุงด้านสุขภาพหลายโครงการ
 • ผม

  สัญลักษณ์ของความงาม ชวนมองและความรู้สึกมั่นใจ
 • ริมฝีปาก

  สัญลักษณ์การสื่อสาร ความซื่อสัตย์และความโปร่งใส
 • หมุนวน

  สื่อถึงความหลงใหลในเครื่องปรุงรสและรสชาติดีเยี่ยม
 • ปลา

  แสดงถึงอาหารสด ทะเลและทรัพยากรธรรมชาติ
 • เสื้อผ้า

  สัญลักษณ์การซักผ้าที่สดชื่น ชวนมองและความรู้สึกมั่นใจ
 • ผึ้ง

  แสดงถึงจิตวิญญาณชุมชนของผู้คนและพันธกรณีของเราที่จะค้นหาทางนวัตกรรมที่จะทำงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • อนุภาค

  อ้างอิงถึงวิทยาศาสตร์และพันธกรณีที่กำลังดำเนินอยู่ของเราที่ค้นหาทางนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้บริโภคของเรา
 • บรรจุภัณฑ์

  เป็นสัญลักษณ์ถึงการอุทิศของเราต่อประสบการณ์ของผู้บริโภคและพันธกรณีของเราที่จะค้นหาบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ซึ่งดีกว่าสำหรับผู้บริโภคและโลก
 • การแปรสภาพ

  สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพในเชิงบวก พันธกรณีของเราที่จะค้นหาทางที่ยั่งยืนใหม่ ๆ ของการดำเนินธุรกิจ
 • คลื่น

  สัญลักษณ์ของความสะอาด ความสดชื่น และความกระฉับกระเฉง
 • ดีเอ็นเอ

  เกลียวคู่ที่เป็นพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมของชีวิต และสัญลักษณ์มรดกที่แข็งแกร่งของยูนิลีเวอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกซึ่งยังคงอยู่ในหัวใจของธุรกิจของเราในวันนี้
 • ต้นปาล์ม

  ทรัพยากรที่ได้รับการดูแล เป็นสัญลักษณ์ความเคารพของเราต่อต้นไม้ในโลกตามธรรมชาติ ป่าไม้ การเติบโตและสิ่งแวดล้อม
 • หัวใจ

  สัญลักษณ์ของความรัก การดูแลเอาใจใส่ และสุขภาพ แสดงถึงพันธกรณีของเราที่จะช่วยผู้คนกระทำการเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกวันเพื่อปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิต
 • วงจรแห่งความดีงาม

  วงจรแห่งความดีงามต่อเนื่องที่แสดงถึงการทำงานของเราเพื่อลดขยะที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของผลิตภัณฑ์ของเรา
 • พระอาทิตย์

  แหล่งของแสงและพลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมด แสดงถึงการทำงานของเราเพื่อค้นหาทางนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ของเราตลอดวงจรชีวิต
 • นกพิราบ

  สัญลักษณ์ของอิสระเสรี การสร้างศักยภาพ และการเคารพในตนเอง
 • ต้นไม้

  สัญลักษณ์ของโลกตามธรรมชาติที่เราอาศัยอยู่ แสดงถึงพันธกรณีของเราที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั่วห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตั้งแต่เราหาแหล่งวัตถุดิบอย่างไร การดำเนินการผลิตของเรา จนถึงวิธีที่ผู้บริโภคจะปรุงอาหาร ทำความสะอาด ซักล้างด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ประกายเพลิง

  แสดงถึงบทบาทของยูนิลีเวอร์ในฐานะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งตั้งเป้าหมายจะปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เราทำงานด้วยทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ ตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกร
 • พริก

  ส่วนผสมสดใหม่หนึ่งในผลิตภัณฑ์จำนวนมากมายของเรา แสดงถึงพันธกรณีของเราที่จะค้นหาวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์
 • ช้อน

  สัญลักษณ์ของการลิ้มรสโภชนาการและการปรุงอาหาร แสดงถึงพันธกรณีของเราที่จะปรับปรุงรสชาติและคุณภาพเชิงโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารของเราทุกชนิดอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยให้ผู้คนนับล้านเพลิดเพลินกับอาหารอร่อยและเข้าถึงโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
 • ชาม

  ชามใส่อาหารที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทานซึ่งเป็นสัญลักษณ์พันธกรณีของเราต่อส่วนผสมดีเยี่ยมและเวลารับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
 • ดอกไม้

  สัญลักษณ์ของความอ่อนไหว ความห่วงใย และความเคารพของเราต่อความงาม ได้แก่ ความงามของผู้บริโภคและความงามของธรรมชาติ
กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us