ศูนย์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยคือปัจจัยสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

ปลอดภัยไว้ก่อน

Two Unilever scientists working together in a lab

ศูนย์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของเรามีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจและให้การสนับสนุนในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจด้านความปลอดภัยของเราเป็นอิสระจากประเด็นด้านผลกำไรอย่างสิ้นเชิง

ผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง

ศูนย์ของเราตั้งอยู่ที่ Colworth ประเทศอังกฤษ ทำหน้าที่ในการประเมินและให้การอนุมัติผลิตภัณฑ์ และการออกแบบเทคโนโลยีด้านซัพพลาย เชน โดยพิจารณาจากความปลอดภัยของผู้บริโภค อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ สถิติ นักสร้างแบบจำลอง แพทย์ นักชีวิวิทยาแบบไมโคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านกระบวนการและอาขีวอนามัย เจ้าหน้าที่ด้านอันตรายทางกายภาพและพิษวิทยา

รับมือกับประเด็นที่ซับซ้อน

ทีมงานของเราเตรียมรับมือประเด็นต่างๆ ที่ซับซ้อนและโครงการต่างๆ ที่มี่ความท้าทายสูง โดยทำงานร่วมกันกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่ออนุมัติส่วนประกอบใหม่ เทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ รวมไปถึงการนำมาประยุกต์ใช้และเส้นทางการขนส่งใหม่ๆ

ชื่อเสียงระดับโลก

ความปลอดภัย คือการตัดสินใจว่าความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้และอะไรที่ยอมรับไม่ได้ การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการหลักที่เราใช้ในการระบุถึงอันตราย และโอกาสที่เป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายขึ้น การตัดสินใจด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทำได้จากการประเมินความเสี่ยงเป็นพื้นฐาน รวมทั้งมาตรการควบคุมอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ส่วนประกอบอย่างปลอดภัย และกระบวนการทั้งสำหรับผลิตภัณ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ทีมงานของเรามีชื่อเสียงในระดับโลกและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิธีการที่เป็นสากล และแนวทางด้านความปลอดภัย

ทำงานร่วมกับคนอื่นๆ

นักวิทยาศาสตร์ของเราประสานงานกับผู้ร่างนโยบาย ผู้ออกกฏหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่นๆ เพื่อร่วมพัฒนากฎหมายด้านความปลอดภัย เรายังประสานงานองค์กร บริษัท และสมาคมการค้าอื่นๆ มากมายโดยใช้ความรู้ใหม่ล่าสุดที่มีในการส่งเสริมและปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของเราก็คือ จะสร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับผู็บริโภค ลูกค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อมทุกๆ ที่ที่เราดำเนินธุรกิจ

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us