สถาบันวิจัยสุขภาพและโภชนาการของยูนิลีเวอร์

สถาบันวิจัยอาหารและสุขภาพยูนิลีเวอร์ พันธกิจเติมพลังชีวิต ทำให้เป็นจริงด้วยวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหาร

สถาบันความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อนวัตกรรมอาหาร

R&D Building Thailand

สถาบันวิจัยด้านอาหารและสุขภาพยูนิลีเวอร์เป็นสถานที่อันโดดเด่นที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งเราใช้ทำงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคของเราด้วยนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านทางกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา เจ้าหน้าที่ของเราประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ 450 คน จาก 40 เชื้อชาติซึ่งทำงานร่วมกันเป็นทีมจากหลายสาขาวิชา และมักจะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ไอเดียใหม่ที่ยอดเยี่ยมเป็นจริงขึ้นมาได้

เป้าหมายของเราคือเป็นผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่อไปนี้

  • อาหารและสุขภาพ
  • การสร้างสรรค์รสชาติ
  • จุลชีววิทยาอาหารและการถนอมอาหาร
  • โครงสร้างอาหารและกระบวนการ
  • การรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภค

เราตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยอาหารเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติยอดเยี่ยม

ผู้บริโภคคือ ศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราทำ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้สร้างองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรม ความชื่นชอบ และแรงบันดาลใจของผู้บริโภค เราได้เรียนรู้ว่าสำหรับผู้บริโภคของเรา สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่รสชาติและความสะดวกชั้นเลิศ รวมทั้งคำบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ก็จะต้องชัดเจน ดึงดูดใจ และน่าเชื่อถือ ซึ่งทำให้เกิดความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากมายต่อโครงการนวัตกรรมของเรา จากการนี้ทำให้สถาบันวิจัยสุขภาพและโภชนาการยูนิลีเวอร์ต้องรับผิดชอบในการมีระบบที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารของเราจะต้องเชื่อถือได้ในด้านความปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และคุณประโยชน์ที่เรากล่าวอ้าง

เราทุ่มเทให้กับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

ตั้งแต่แรกเริ่มสถาบันของเรามีนโยบายที่จะตีพิมพ์ผลงานของเราลงในวารสารวิชาการ และอภิปรายวิธีการรวมทั้งผลการวิจัยของเรากับผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในสาขาของโภชนาการสุขภาพ จุลชีววิทยา และกระบวนการอนามัย เพราะเราต้องมีบทบาทในการสร้างความมั่นใจว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้การยืนยันคุณภาพสินค้าและสิ่งที่เรากล่าวอ้างบนบรรจุภัณฑ์ของเรา ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์กับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และอย่างน้อยก็เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันทางวิทยาศาสตร์

  • เราได้ทำงานร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • เราตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการ 76 ฉบับของเราลงในวารสารวิชาการในปี 2548
  • เราได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ 205 ครั้งให้กับการประชุมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปี 2548
  • เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาอภิปรายกันในประเด็นทางวิทยาศาสตร์และผู้บริโภคในการประชุมประจำปีของเราเป็นประจำทุกปี
กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us