เราวิจัยที่ไหนอย่างไร

การวิจัยและพัฒนาของเราได้ดึงดูดนักวิทยาศาสตร์ระดับหัวกะทิจากทั่วโลกให้ทำงานกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และได้เห็นผลงานของตนเองสร้างประโยชน์ได้จริงในแต่ละวัน

สถาบันวิจัยด้านอาหารและสุขภาพยูนิลีเวอร์

R&D Building Thailand

สถาบันวิจัยด้านอาหารและสุขภาพยูนิลีเวอร์พันธกิจการเติมพลังให้แก่ชีวิตมาทำให้เป็นจริงด้วยวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยและเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านอาหาร

ศูนย์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

Two Unilever scientists working together in a lab

ความปลอดภัยคือปัจจัยสำคัญของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาพอร์ทซันไลต์

Unilever R&D employees in the lab

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาพอร์ทซันไลต์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมากมาย

สถาบันอาหาร ยูเอฟเอ คัลลินารี โซลูชั่นส์

Unilever Food Solutions Chefmanship Academy

ศูนย์ปฏิบัติการในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของเรา

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us