ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย - นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล

 

ยูนิลีเวอร์ ให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของคุณ หลักการ 5 ข้อนี้คือวิธีการที่เราแสดงออกถึงการให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล

 1. เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจจากคุณในการมอบข้อมูลให้กับเรา เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างถูกต้องยุติธรรมและคู่ควรแก่ความไว้วางใจจากคุณเท่านั้น

 2. คุณมีสิทธิที่จะได้รับทราบว่าเราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้อย่างไร เราจะเปิดเผยกับคุณเสมอว่าข้อมูลจะนำไปใช้ทำอะไรและโปร่งใสว่าเราเก็บข้อมูลอะไรไปบ้าง นำไปใช้อะไร แบ่งปันกับใคร และคุณจะสามารถติดต่อใครได้หากคุณมีความกังวลใจ

 3. หากคุณมีความกังวลใจว่าเรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้อย่างไร เรายินดีจะทำงานกับคุณเพื่อคลายความกังวลใจให้คุณโดยเร็วที่สุด

 4. เราจะทำทุกวิธีทางที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ

 5. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทุกข้อที่ว่าด้วยการปกป้องข้อมูล และเราจะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ หากไม่มีกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูล เราจะทำตามหลักการที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในด้านการดูแลข้อมูล

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล

อัพเดทล่าสุด: สิงหาคม 2555

ยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นที่จะพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของคุณ และให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้อง นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงชนิดของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม การนำไปใช้ การเปิดเผย รวมถึงปกป้องข้อมูลนั้น

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลครอบคลุมถึงสิ่งใดบ้าง

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการที่เรานำเสนอ โดยอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ http://unilever.com/aboutus/ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่เราเก็บแบบออฟไลน์ผ่านทางสายด่วนผู้บริโภค การตลาดแบบไดเร็ค มาร์เก็ตติ้ง การจับสลาก และการแข่งขัน รวมไปถึงการเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หน้าเว็บของแบรนด์ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (3rd party) และการเข้าใช้แอพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการโดย หรือ ในนามของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ (เว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์)

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์ของยูนิลีเวอร์ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ซึ่งมีหน้าที่ต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาดูที่ สิทธิส่วนบุคคลของคุณและบุคคลที่ต้องติดต่อ

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้ไม่ครอบคลุมถึง:

 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม แพลตฟอร์ม และ/หรือแอพลิเคชั่น (เว็บของบุคคลที่สาม) ซึ่งเราไม่ได้ควบคุม

 • การจัดเก็บข้อมูลของไซต์บุคคลที่สามที่คุณได้เข้าไปใช้งานผ่านทางลิงก์บนยูนิลีเวอร์ไซต์ หรือ

 • หรือ แบนเนอร์โฆษณา รายการจับรางวัล โฆษณา และรายการส่งเสริมการขายต่างๆในไซต์บุคคลที่สามที่เราอาจสนับสนุนหรือเข้าไปมีส่วนร่วม

ไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีนโยบายและเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของตนเอง เราขอสนับสนุนให้คุณอ่านรายละเอียดเหล่านั้นก่อนการเข้าใช้งานไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น

คำยินยอมของคุณ

ยูนิลีเวอร์จะไม่จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจาการยินยอมของคุณ ซึ่งส่วนมากเราจะสอบถามการยินยอมของคุณก่อน แต่บางกรณีเราจะอ้างอิงการยินยอมของคุณผ่านทางการร่วมกิจกรรมและพฤติกรรมการเข้าใช้งาน เช่นการเข้าใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์ ซึ่งบ่งบอกว่าคุณยินยอมที่จะให้กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์จัดเก็บข้อมูล ใช้งาน และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้

เราอาจถามถึงความยินยอมอื่นๆ เพิ่มเติมจากคุณหากเราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมไว้ในนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้ คุณไม่จำเป็นต้องให้การยินยอมเพิ่มเติม แต่หากคุณตัดสินใจไม่ให้การยินยอมคุณอาจถูกสงวนสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรมบางอย่าง และหากคุณให้การยินยอมเพิ่มเติม การยินยอมที่เพิ่มมาภายหลังจะมีผลเหนือข้อขัดแย้งของเงื่อนไขนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้

อย่างไรก็ดีหากคุณไม่ยินยอมให้ระบบจัดเก็บ ใช้งาน และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่เราได้แจ้งไว้ กรุณาอย่าใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์ หรือ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลลงในระบบของยูนิลีเวอร์

เยาวชน

เนื้อหาส่วนใหญ่ในยูนิลีเวอร์ไซต์ได้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานของผู้ใหญ่ โดยส่วนใดๆ ก็ตามของยูนิลีเวอร์ไซต์ที่มีเจตนาเพื่อให้เยาวชนเข้าใช้งาน เราจะขอความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองก่อนที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเราเห็นว่าเหมาะสม หรือเมื่อจำเป็นต้องทำตาม กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล (อายุของบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมนั้นแตกต่างกันในแต่ละประเทศ) หากคุณเป็นเยวชนที่มีอายุเกินเกณฑ์ที่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในประเทศของคุณ เราแนะนำให้คุณทบทวนเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลพร้อมกับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว

หากเราพบว่าเราได้จัดเก็บข้อมูลโดยปราศจากการยินยอมของพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง เราจะล้างข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

การเข้าถึงบางส่วนของยูนิลีเวอร์ไซต์ เช่น ส่วนที่เล่นเกมส์ชิงรางวัล ของตัวอย่าง หรือรางวัลอื่นๆ อาจมีการจำกัดอายุผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเราอาจจะต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบ และใช้ข้อบังคับในการกำหนดอายุ

เราจัดเก็บข้อมูลใดบ้าง

ในนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล หรือ บางส่วนของข้อมูลที่นำไปสู่การ ระบุตัวตน ซึ่งโดยปกติแล้วจะรวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ ชื่อที่ใช้แสดงบนหน้าจอ (สกรีนเนม) รูปโปรไฟล์ อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ และยังสามารถรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ อาทิ ไอพี แอดเดรส ลักษณะการจับจ่ายใช้สอย การตั้งค่า และข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ หรือ ความชื่นชอบอื่นๆ เช่น งานอดิเรก และ ความสนใจ ซึ่งเราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหล่ง ซึ่งประกอบด้วย

ข้อมูลที่คุณป้อนให้กับเราโดยตรง

เราอาจได้รับข้อมูลจากคุณโดยตรงเมื่อคุณให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อคุณลงทะเบียนขอรับรางวัล การแข่งขันต่างๆ การลงชื่อเพื่อขอรับข้อมูล การใช้แอ็พพลิเคชัน การซื้อสินค้า หรือ บริการจากเรา การกรอกแบบสำรวจ การแสดงความคิดเห็น หรือ การส่งข้อซักถาม ซึ่งลักษณะของข้อมูลที่เราอาจเก็บรวบรวมไว้จากคุณโดยตรงได้แก่

 • ชื่อ

 • ที่อยู่

 • อีเมล

 • ชื่อผู้ใช้

 • หมายเลขโทรศัพท์

 • เครดิตการ์ด หรือ ข้อมูลทางการชำระเงินอื่นๆ

 • อายุ

 • วันเกิด

 • เพศ

 • ข้อความเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง การโพสต์ และ เนื้อหาอื่นๆที่คุณส่งเข้ามาในยูนิลีเวอร์ไซต์

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่คุณสมัครใจให้กับเรา

ข้อมูลที่เราจัดเก็บอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์

เราใช้ Cookies และ เครื่องมืออื่นๆ (เช่น เครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ และ พิกเซล แท็กส์/Pixel Tags) ในการจัดเก็บข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์ภายใต้เงื่อนไขนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล และ กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล ซึ่งประเภทของข้อมูลที่เราจัดเก็บอัตโนมัติประกอบด้วย

 • ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบราวเซอร์ที่คุณใช้งาน

 • รายละเอียดของเว็บเพจที่คุณเยี่ยมชม

 • ไอพี แอดเดรส

 • ลิงค์ที่คุณคลิ้ก

 • ชื่อผู้ใช้งาน รูปโปรไฟล์ เพศ เน็ตเวิร์ค และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณเลือกที่จะแบ่งปันในการใช้งานไซต์ของบุคคลที่สาม (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกด “ชื่นชอบ” ในเฟซบุ๊ค หรือกด +1 ในกูเกิ้ลพลัส)

 • เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนที่จะเข้าใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์

โดยส่วนมากอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์จะตั้งค่าในขั้นต้นให้ยอมรับ Cookies อยู่แล้ว คุณสามารถเลือกตั้งค่าการป้องกัน Cookies หรือ เตือนเมื่อมีการส่ง Cookies มายังเครื่องของคุณ อย่างไรก็ตามการตั้งค่าป้องกัน Cookies อาจส่งผลต่อการเข้าใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์ของคุณเช่นกัน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บจากแหล่งอื่นๆ 

 • ชื่อ

 • ที่อยู่

 • อายุ

 • พฤติกรรมการซื้อสินค้า

 • • ความชอบพิเศษและข้อมูลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคุณ เช่น งานอดิเรก และ ความสนใจต่างๆ

 • • ข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ เช่น เนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นเอง บล็อก และ การโพสต์ข้อความต่างๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานอย่างไร

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังนี้

 • เพื่อการพัฒนาสินค้าของเราและประสบการณ์การใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์ของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

 • ประเมินการใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์ สินค้า และ การบริการ

 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา คู่แข่ง และ การจัดรายการส่งเสริมการขาย

 • ปรับแต่งการใช้เว็บไซต์ให้เหมาะกับคุณ รวมถึงประเมินสถิติจากกิจกรรมบนเว็บไซต์ (แบบไม่เปิดเผยตัวตนและแบบรวม) เช่น เวลาใดที่คุณเข้าเยี่ยมชม คุณเคยเข้ามาเว็บไซต์นี้มาก่อนหรือไม่ และ คุณเข้าเว็บไซต์ผ่านทางไซต์ใด

 • ทำให้ยูนิลีเวอร์ไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้น และ ปรับแต่งให้ยูนิลีเวอร์ไซต์และผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองตรงความสนใจและความต้องการของคุณยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ บนยูนิลีเวอร์ไซต์ในครั้งต่อไปได้รวดเร็วขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ไซต์จะจดจำว่าคุณเคยป้อนข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว และจะไม่ขอให้คุณให้ข้อมูลนั้นแก่เราอีกเป็นครั้งที่สอง

 • เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้งานในการเข้าชมยูนิลีเวอร์ไซต์ เช่น ไอพีแอดเดรสของคุณ ประเภทของบราวเซอร์ หรือ ระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานอยู่ และ เชื่อมไปยังข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะสามารถใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์ได้ดีที่สุด

 • เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณสนใจ โดยอาศัยข้อมูลที่คุณเคยแสดงความจำนงเพื่อรับการติดต่อขอรับผลิตภัณฑ์ หรือ การบริการจากเรา ซึ่งการติดต่อสื่อสารนี้มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนภายใต้กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ

 • นำเสนอสินค้า หรือ บริการต่างๆ (รวมถึงสินค้าและบริการของบุคคลที่สาม) ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ

 • เสนอโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมในการแข่งขันหรือในรายการส่งเสริมการขาย

คุณสามารถเลือกที่จะยุติการรับข่าวสารจากเราเวลาใดก็ได้ การสื่อสารการตลาดทางตรงใดๆ ก็ตามที่เราส่งถึงคุณนั้นจะมีข้อมูลและวิธียุติการรับข่าวสารจากเราไว้ให้อยู่แล้ว

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คุณได้สมัครเข้าร่วม

 • เพื่อส่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ การบริการที่คุณขอรับจากเรา

 • เพื่อตอบคำถามหรือข้อแนะนำของคุณ

เมื่อเราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เจาะจง เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลเหล่านี้นานเกินกว่าความจำเป็นที่เราจะต้องใช้งาน นอกเสียจากเพื่อความถูกต้องทางกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ หรือ เหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ เพื่อปกป้องข้อมูลจากการถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ เมื่อเราลบข้อมูลจากบริการของเรา เราอาจจะยังไม่ลบสำเนาที่หลงเหลืออยู่จากเซอร์เวอร์ หรือ ล้างข้อมูลจากระบบแบ็คอัพของเราในทันที

บริการส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

เราอาจให้บริการผ่านช่องทางที่คุณสามารถรับข้อมูลหรือข้อความประเภทต่างๆ (เช่น SMS หรือ EMS และ MMS) จากยูนิลีเวอร์ผ่านอุปกรณ์ไร้สาย หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ( เรียกว่าบริการข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Mobile Message Service) หากคุณเลือกที่จะรับบริการข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่บริการใดบริการหนึ่งแล้ว หมายความว่าคุณยินยอมที่จะรับข้อความนั้นๆ จากยูนิลีเวอร์ตามที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่คุณได้ระบุเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว (จนกว่าคุณจะเลือกยุติการรับข้อความโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำใน สิทธิส่วนบุคคลของคุณ และบุคคลที่ต้องติดต่อ ตามข้อมูลด้านล่างนี้)

คุณต้องทำความเข้าใจว่าอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่คุณใช้นั้นเกี่ยวข้องกับบริการรับข้อความดังกล่าว และนั่นอาจทำให้เวลาใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนใจ คุณสามารถปฎิบัติตามข้อแนะนำในสิทธิส่วนบุคคลของคุณ และบุคคลที่ต้องติดต่อ ตามข้อมูลด้านล่างนี้ หากมีการเรียกเก็บค่าบริการในใบแจ้งหนี้อุปกรณ์ไร้สายของคุณ หมายความว่าคุณยินยอมให้เราจัดเก็บจากคุณ และให้เราจัดหาหนทางในการชำระเงินให้กับคุณ การที่คุณแสดงตัวว่าคุณเป็นผู้ครอบครอง หรือ ผู้มีอำนาจในการใช้งานอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้ลงชื่อเพื่อเข้ารับบริการข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทำให้คุณเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติค่าธรรมเนียมแอ็พพลิเคชั่น นอกจากข้อบังคับเรื่องอายุผู้รับบริการและเงื่อนไขข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับบริการข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ คุณอาจได้รับการร้องขอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ข้อความตัวอักษร อีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เราอาจได้รับข้อมูลจำพวก วันที่ เวลา และ รายละเอียดจากข้อความของคุณในช่วงที่คุณใช้บริการข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลที่เราได้รับในเครือข่ายเพื่องานบริการข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราตามข้อกำหนดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม พึงสังเกตว่าผู้ให้บริการสัญญาณอุปกรณ์ไร้สาย และผู้ให้บริการอื่นๆ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณตามนโยบายของตนเอง

ตามที่คุณได้ทราบและยินยอมเกี่ยวกับการให้บริการข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งดำเนินการผ่านระบบไร้สายที่อาศัยคลื่นวิทยุ (หรือวิธีการอื่นๆ) เพื่อสื่อสารท่ามกลางเครือข่ายที่ซับซ้อน เราจึงไม่สามารถรับประกันเรื่องความเป็นส่วนตัว หรือแม้กระทั่งความปลอดภัยจากการใช้บริการข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเราไม่อาจรับผิดชอบกับความบกพร่องในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่คุณอาจประสบจากการใช้งาน คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบที่จะระมัดระวัง รวมถึงหามาตรการความปลอดภัยที่เหมาะกับสถานการณ์และเจตนาในการใช้บริการข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งนี้เราอาจเข้าถึงเนื้อหาของบัญชีผู้ใช้อุปกรณ์ไร้สายและ/หรือ บัญชีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณผ่านทางผู้ให้บริการเครือข่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน แก้ไขปัญหาทางเทคนิค และ/หรือ คำร้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ใดบ้าง

โดยกฎทั่วไปแล้ว เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ อย่างไรก็ดีมีบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ

 • เอเจนซี่โฆษณา การตลาด และ กิจกรรมส่งเสริมการขายของเราที่ช่วยเราจัดส่งและวิเคราะห์ประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของเรา

 • บุคคลที่สามที่จำเป็นในการจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับคุณ เช่น บริการส่งสินค้าหรือบริการไปรษณีย์เพื่อจัดส่งสินค้าตามที่ได้มีการสั่งซื้อไว้

 • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายที่ร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูล

 • บุคคลที่สามที่ต้องการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเขาให้กับคุณ เฉพาะในกรณีที่คุณอนุญาตเท่านั้น

 • บุคคลที่สามที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ แก่ยูนิลีเวอร์ เช่น การประมวลผลข้อมูล

 • ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บ เช่น Google หรือ Unica

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท องค์กร หรือ บุคคลอื่นๆ นอกเครือบริษัทยูนิลีเวอร์ หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นมีเหตุผลจำเป็นในทางกฎหมาย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่จำเป็นต้อง

 • มีการบังคับใช้ในข้อตกลงการใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์

 • สืบค้นในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

 • ตรวจจับ และ ป้องกันการฉ้อโกงและปัญหาทางเทคนิค รวมถึงข้อบกพร่องต่างๆ ในด้านความปลอดภัย

 • อยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล การร่วมมือในการสืบค้น และ คำร้องจากหน่วยงานภาครัฐ

หากเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เราจะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลที่สามจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในที่ปลอดภัย โดยมีขั้นตอนการป้องกันการนำไปใช้ในทางมิชอบที่สอดคล้องกับนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

ยูนิลีเวอร์จะไม่มีการจำหน่ายข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นนิติบุคคลของเราเอง หรือ ภาคส่วนธุรกิจของเรา(ตัวอย่างเช่น ในงานขายของแบรนด์) รวมไปถึงในการควบรวมธุรกิจต่างๆ งบการเงินรวม การเปลี่ยนแปลงการควบคุม การปรับองค์กร หรือ การปรับเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ บริษัทในเครือต่างๆ หรือ ไซต์บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา โดยอาศัยการใช้งานยูนิลีเวอร์ไซต์ หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้กับยูนิลีเวอร์ หมายถึงว่าคุณยินยอมให้เราดำเนินการดังกล่าวในทางที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของนโยบายพิทักษ์สิทธิและกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูล

คุณควรระมัดระวังว่าในหลายประเทศไม่สามารถใช้กฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลได้เหมือนกับประเทศต้นกำเนิดของคุณ ในขณะที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในต่างประเทศ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเข้าถึงได้จากศาล หน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย และ หน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติในประเทศนั้นๆ ซึ่งจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศดังกล่าวนั่นเอง ในกรณีที่มีการร้องเรียนในเชิงกฎหมายเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เราสัญญาว่าบุคคลใดๆ ก็ตามที่จะกระทำการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกประเทศต้นกำเนิดของคุณจะต้องดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ และ กระทำการอย่างสอดคล้องกับข้อบังคับของยูนิลีเวอร์เท่านั้น

วิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจัดเตรียมการป้องกันทุกประการที่สมเหตุสมผลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยและบังคับให้บุคคลที่สามทุกรายที่จัดการหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเราต้องทำเช่นเดียวกันด้วย ทางบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้เพื่อป้องกันการเข้าใช้ข้อมูล ปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยพลการ โดยอนุญาตเฉพาะพนักงานบริษัทและเอเยนต์ของเราที่มีความจำเป็นเท่านั้น

สิทธิส่วนบุคคลของคุณ และ บุคคลที่ต้องติดต่อ

หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวลในใดๆเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณอาจติดต่อสอบถามที่เราได้โดยคลิกไปยังลิงก์ ติดต่อเรา ในยูนิลีเวอร์ไซต์ที่ได้พาคุณมายังหน้านโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้ หรือคุณอาจไปยังหน้าเว็บ Unilever.com แล้วเลือกประเทศที่เหมาะสม จากนั้น คลิกที่ Contact Us  คำร้องของคุณจะถูกส่งไปยังกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ที่เหมาะสมต่อไป

คุณมีสิทธิที่จะแจ้งให้เราทราบหากคุณ

 • ไม่ต้องการได้รับการติดต่อจากเราอีกต่อไปในอนาคต

 • ต้องการสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้

 • ต้องการให้เราแก้ไข อัพเดต หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลในบันทึกเรายการของเรา

 • ต้องการรายงานถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางมิชอบ

เพื่อช่วยให้เราดำเนินการกับคำร้องของของคุณได้อย่างรวดเร็ว กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลของคุณพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล

เราอาจมีการปรับแก้นโยบายพิทักสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะโดยการประกาศฉบับอัพเดตล่าสุดไว้ในหน้านโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลบนยูนิลีเวอร์ไซต์ เราจะแจ้งให้คุณได้ทราบอย่างเหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ขอให้คุณเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ เพื่อรับข่าวสารที่ทันการณ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ

เราอาจมีการปรับแก้นโยบายพิทักสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นระยะโดยการประกาศฉบับอัพเดตล่าสุดไว้ในหน้านโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลบนยูนิลีเวอร์ไซต์ เราจะแจ้งให้คุณได้ทราบอย่างเหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ขอให้คุณเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอในส่วนของ นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลอื่นๆเพื่อรับข่าวสารที่ทันการณ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นอกเหนือจากนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้แล้ว ยังอาจมีแคมเปญหรือรายการส่งเสริมการขายบางรายการบนยูนิลีเวอร์ไซต์ที่ได้รับการควบคุมดูแลด้วยนโยบายและเงื่อนไขเรื่องความเป็นส่วนบุคคลอื่นๆ เพิ่มเติม เราขอให้คุณอ่านนโยบายและเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าร่วมแคมเปญหรือรายการส่งเสริมการขายนั้น เนื่องจากคุณจำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้น หากตัดสินใจที่จะเข้าร่วมรายการ หากมีนโยบายและเงื่อนไขเรื่องการพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลใดๆเพิ่มเติมเราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนบนหน้ายูนิลีเวอร์ไซต์ที่เกี่ยวข้อง