ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยเปลี่ยนแม่ทัพใหม่

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประกาศเปลี่ยนแม่ทัพใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ จะเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยแทน มร. บาวเค่อ ราวเออร์ส

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยเปลี่ยนแม่ทัพใหม่
เราตอบสนองความต้องการทางด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการดูแลเอาใจใส่ชีวิตส่วนตัว ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนรู้สึกดี มีลักษณะชวนมอง และแต่งเติมชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกวัน
  1 จาก 8

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดฟ เดย์ สร้างความมั่นใจให้เด็กผู้หญิง

31-10-2014: “โดฟ เดย์” การเวิร์คชอปภายในหนึ่งวัน เพื่อยกระดับความมั่นใจให้กับนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเชื่อมั่นในความงามตามแบบฉบับของตนเอง

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด